Sijoitetut lapset ja heidän läheiset mukana lastensuojelun laitoshoitoa kehittämässä

ENNALTAEHKÄISEVÄT PERHEPALVELUT

  • Tukihenkilöpalvelut
  • Tukiperhepalvelut
  • Ennaltaehkäisevä perhetyö

Lue lisää

LASTENSUOJELUN AVOPALVELUT

  • Ammatillinen tukihenkilöpalvelu
  • Perhetyö
  • Avomuotoinen perhekuntoutus

Lue lisää

SIJAISHUOLTO JA JÄLKIHUOLLON PALVELUT

  • Tuettu perhehoito
  • Laitoshoito
  • Jälkihuolto ja tuettu asuminen

Lue lisää