Avopalvelut Keski-Pohjanmaa

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Avopalveluiden tavoitteena on edistää tuen tarpeessa olevien asiakkaiden vuorovaikutusta, toimintakykyä, psyykkistä kuntoutumista ja hyvinvointia heidän omassa toimintaympäristössään.

Tavoitteet, suunnitelma ja arviointi tehdään verkostoyhteistyössä asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat huomioiden. Työn tavoitteellisuutta arvioidaan moniammatillisesti työtiimeissä viikoittain sekä tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa. Tuotamme palveluita, joiden keskiössä ovat lapset, perheet ja heidän lähiverkostonsa.

Uskomme siihen, että jokaisella lapsella, nuorella ja perheellä on voimavaroja, taitoja ja vahvuuksia selviytyä elämästään. Näiden esiin saaminen ja vahvistaminen on ydintehtävämme. Muutos lähtee aina ihmisestä itsestään, joten tärkein voimavaramme ovat ammattilaiset, jotka kohtaavat asiakkaamme aidosti ja välittäen juuri sellaisina kuin he ovat.

Familar Keski-Pohjanmaan avopalvelujen moniammatillisen tiimin osaamisalueita ovat mm.

  • psyykkisen voinnin tukeminen oireenhallinta- ja vakauttamiskeinojen avulla
  • kriisityö
  • ART-työskentely
  • korva-akupunktion käyttö mielenterveys- ja päihdetyössä
  • ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus
  • ratkaisukeskeinen eläinavusteinen terapia ja valmennus
  • stressinhallinta ja mind coach valmennus
  • ravintovalmennus
  • lääkinnällinen kuntoutus, fysioterapia ja lastenterapia

Työskentelymme tavoitteena on lasten ja perheen hyvinvoinnin lisääntyminen, osallisuuden sekä toimintakyvyn vahvistaminen.