Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Eemelin Vastaanotto

Eemelin vastaanotto tarjoaa lyhyitä arviointi-, pysäytys-, kuntoutus- ja hoitojaksoja 10–17-vuotiaille lapsille. 7-paikkainen erityisyksikkö sijaitsee Harjavallassa Eemelin kolmen asuinyksikön pihapiirissä.

Eemelit-15
Eemelit-11
Eemelit-3
Eemelit-6
Eemelit-4
Eemelit-10
Eemelit-13
Eemelit-17
Eemelit-20
Eemelit-18
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Eemelin vastaanotto on aloittanut toimintansa vuonna 2007. Eemelin Kissankulman ja Vaanteramäen kanssa samassa pihapiirissä sijaitseva 7-paikkainen vastaanotto tarjoaa omana asuinyksikkönään lyhyitä arviointi-, pysäytys-, kuntoutus- ja hoitojaksoja 10–17-vuotiaille lapsille. Vastaanotossa turvallisen aikuisen läsnäolo ja fyysisesti turvalliset tilat mahdollistavat lapsen hoidon päivystysluontoisestikin akuuteissa tilanteissa. Vastaanotto tarjoaa akuuteissa tilanteissa lapselle turvallisen ympäristön käsitellä vaikeitakin asioita. Lapset ja nuoret voidaan ottaa vastaan ympäri vuorokauden nopeallakin varoitusajalla.

Toiminta-ajatus

Jakson kuntoutuksellinen sisältö ja omaohjaajatyöskentely mukautetaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tuemme lapsen myönteisiä ja läheisiä ihmissuhteita, sekä teemme tiivistä yhteistyötä lapsen perheen sekä muiden verkostojen kanssa. Vanhemmilla on mahdollisuus perheitä tukevaan työskentelyyn sekä kuntoutusta tukevaan arviointiin. Eemelin vastaanotossa arkea ohjaa kuntoutuksellinen ja voimavarakeskeinen työote ja toiminnan keskiössä on lapsi ja hänen läheisensä.

Arki meillä

Meillä arki perustuu säännölliseen ja turvalliseen päivärytmiin ja intensiiviseen omaohjaajatiimi-työskentelyyn. Arjen toimintoihin kuuluu erittäin tiivis työskentely lapsen ja perheen kanssa, jotta heidän tilanteensa saataisiin mahdollisimman pian selvitettyä, arvioitua ja rauhoitettua. Jokaisen asiakkaan kuntoutusprosessia suunnitellaan, seurataan ja arvioidaan myös moniammatillisessa työryhmässä (omaohjaajatiimit, yksikönjohtaja ja sosiaalityöntekijä). Hoito- ja kuntoutussuunnitelman toteutumista aletaan seuraamaan heti sijoituksesta alusta aina sijoituksen loppuun asti.

Koulunkäynti

Kun lapsi on sijoitettu meidän vastaanottoon, hän käy koulua ikätasonsa mukaisesti joko Eemelissä sijaitsevassa Harjavallan koulutoimen alaisessa pienluokassa tai Harjavallan kaupungin alakoulussa.

Tilat ja ympäristö

Eemelin vastaanotto on rakennettu vastaanottotoimintaan. Tilat ovat turvalliset ja juuri tähän toimintaan suunniteltu. Vastaanotossa on lasten omien huoneiden lisäksi avarat ja viihtyisät oleskelutilat. Oleskelutiloihin kuuluvat iso ja avara olohuone sekä lasten yhteinen pelihuone. Vastaanottokodilla on myös aistihuone, joka mahdollistaa lapsille Nerosonic -hoitojen toteuttamisen sekä neuvotteluhuone missä on mahdollista pitää moniammatillisia palavereja lasten asioihin liittyen.

Harrastusmahdollisuudet

Harjavalta tarjoaa hyvät mahdollisuudet monipuoliseen harrastamiseen. Eemelin vastaanoton välittömästä läheisyydestä löytyvät monitoimihalli, uimahalli, jäähalli, Honkalan urheilukentät, laskettelukeskus sekä keilahalli. Näiden lisäksi vastaanoton käytössä ovat myös iso piha, joka mahdollistaa monenlaista toimintaa ympäri vuoden sekä naapurirakennuksen liikuntasalit ja monitoimitilat.

Henkilökunta

Eemelin vastaanoton moniammatillinen henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, sairaanhoitajista, sosionomeista ja lähihoitajista.

Vakituinen henkilökuntamme on koulutettu mm. lasten ja nuorten mielenterveys- ja psykiatriseen hoitotyöhön (5 op), videoavusteiseen vuorovaikutuksen ohjaukseen (VIG) sekä ratkaisukeskeisiksi neuropsykiatrisiksi valmentajiksi. Henkilökunnallamme on laaja osaaminen erilaisiin lasten hoitoa ja kasvatusta tukeviin työmenetelmiin. Säännölliset täydennyskoulutukset tukevat arviointityön laadun toteutumista.