Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Eemelin Verstas

Eemelin Verstaalla (entinen vastaanottokoti) uudistetaan toimintaa!

Nimi on muuttunut Eemelin Verstaaksi. Eemelin Verstas tarjoaa arviointi- ja kuntoutusjaksoja 10–17-vuotiaille lapsille. 7-paikkainen erityisyksikkö sijaitsee Harjavallassa Eemelin kolmen asuinyksikön pihapiirissä.

Eemelit-15
Eemelit-11
Eemelit-3
Eemelit-6
Eemelit-4
Eemelit-10
Eemelit-13
Eemelit-17
Eemelit-20
Eemelit-18
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Keskitymme tulevaisuudessa pidempiin arviointi- ja kuntoutusjaksoihin lyhytaikaisen vastaanottotoiminnan sijaan.

Eemelin Verstas on aloittanut toimintansa vuonna 2007. Eemelin Kissankulman ja Vaahteramäen kanssa samassa pihapiirissä sijaitseva 7-paikkainen Verstas tarjoaa omana asuinyksikkönään arviointi- ja kuntoutusjaksoja 10–17-vuotiaille lapsille.

Verstaalla turvallisen aikuisen läsnäolo ja fyysisesti turvalliset tilat mahdollistavat lapsen hoidon ja kuntoutumisen.

Verstaalla turvallisen aikuisen läsnäolo ja fyysisesti turvalliset tilat mahdollistavat lapsen arviointityön toteutumisen ja kuntoutumisen aikuisjohtoisesti suunnitelmallisen arviointityön pohjalta. Arviointijaksot ovat 3 kuukaudesta ylöspäin ja kuntoutumisjakson pituus taas lapsen ja perheen tarpeista.

Toiminta-ajatus

Jakson kuntoutuksellinen sisältö ja omaohjaajatyöskentely mukautetaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tuemme lapsen myönteisiä ja läheisiä ihmissuhteita, sekä teemme tiivistä yhteistyötä lapsen perheen sekä muiden verkostojen kanssa. Vanhemmilla on mahdollisuus perheitä tukevaan työskentelyyn sekä kuntoutusta tukevaan arviointiin. Eemelin Verstaalla arkea ohjaa kuntoutuksellinen ja voimavarakeskeinen työote ja toiminnan keskiössä on lapsi ja hänen läheisensä.

Arki meillä

Meillä arki perustuu säännölliseen ja turvalliseen päivärytmiin ja intensiiviseen omaohjaaja työskentelyyn. Arjen toimintoihin kuuluu erittäin tiivis työskentely lapsen ja perheen kanssa, jotta heidän tilanteensa saataisiin arvioitua ja tarpeet kuntoutumisen aloittamiselle selvitettyä. Jokaisen asiakkaan kuntoutusprosessia suunnitellaan, seurataan ja arvioidaan kaikkien lapsen kuntoutumiseen osallistuvien tahojen kanssa yhteistyössä. Hoito- ja kuntoutussuunnitelman toteutumista aletaan seuraamaan heti sijoituksesta alusta aina sijoituksen loppuun asti.

Koulunkäynti

Koulua Verstaalta käydään ikätasonsa mukaisesti, joko Eemelissä sijaitsevassa Harjavallan koulutoimen alaisessa pienluokassa , jossa erityisopettajan lisäksi työskentelee avustaja. Koulua voi käydä myös Harjavallan kaupungin yläkoulussa noin kilometrin päässä Verstaasta.

Tilat ja ympäristö

Eemelin Verstaan tilat ovat turvalliset ja juuri tähän toimintaan suunniteltu. Verstaalla on lasten omien huoneiden lisäksi avarat ja viihtyisät oleskelutilat. Oleskelutiloihin kuuluvat iso ja avara olohuone sekä lasten yhteinen pelihuone. Verstaalla on myös aistihuone, joka mahdollistaa lapsille Neurosonic -hoitojen toteuttamisen sekä neuvotteluhuone missä on mahdollista pitää moniammatillisia palavereja lasten asioihin liittyen.

Harrastusmahdollisuudet

Harjavalta tarjoaa hyvät mahdollisuudet monipuoliseen harrastamiseen. Eemelin Verstaan välittömästä läheisyydestä löytyvät monitoimihalli, uimahalli, jäähalli, Honkalan urheilukentät, laskettelukeskus sekä keilahalli. Näiden lisäksi Verstaan käytössä ovat myös iso piha, joka mahdollistaa monenlaista toimintaa ympäri vuoden sekä naapurirakennuksen liikuntasalin.

Henkilökunta

Eemelin Verstaan moniammatillinen henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, sairaanhoitajista, sosionomeista ja lähihoitajista.

Vakituinen henkilökuntamme on koulutettu mm. lasten ja nuorten mielenterveys- ja psykiatriseen hoitotyöhön (5 op), videoavusteiseen vuorovaikutuksen ohjaukseen (VIG) sekä ratkaisukeskeisiksi neuropsykiatrisiksi valmentajiksi. Henkilökunnallamme on laaja osaaminen erilaisiin lasten hoitoa ja kasvatusta tukeviin työmenetelmiin. Säännölliset täydennyskoulutukset tukevat arviointityön laadun toteutumista.