Havainnekuva rakennuksesta

Rakennuksen muoto ja sijoittuminen tontille selviää havainnekuvasta. Yksikköön tulee kaksi 7-paikkaista asuinyksikköä, yhteiset harraste- ja kokoontumistilat.