Kämppi

Kämppi tarjoaa vahvasti tuettua yhteisöllistä asumista itsenäistyville nuorille. Kämpissä työskentelee ohjaaja kahdessa vuorossa maanantaista lauantaihin.

Yleisesittely

Kämppi tarjoaa vahvasti tuettua asumista itsenäistyville nuorille. Se vastaa yksilöllisesti nuoren itsenäistymisen haasteisiin ja ohjaa nuorta kohti vastuullista aikuisuutta. Kämpissä otetaan huomioon nuoren voimavarat ja vahvuudet ja näitä hyödyntämällä häntä ohjataan itsenäiseen arjenhallintaan. Valmentavalla ja kuntouttavalla työotteella nuorta tuetaan ohjautumaan opintoihin tai kiinnittymään työelämään sekä autetaan löytämään mielekästä sisältöä vapaa-aikaan. Asukasta tuetaan psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja lääkehoidossa sekä virasto-, raha- ja hakemusasioiden hoidossa. Yksikössä on laadittu yhteiset säännöt ja tarjolla on ryhmätoimintoja itsenäistymisen tueksi. Asukkaat valmistavat ruokansa itse ja osallistuvat yhteisiin kodinhoidollisiin tehtäviin tuetusti toimintakykyä tukevin keinoin. Nuoren ikä ja elämäntilanne huomioiden tehdään yhteistyötä nuoren perheen ja muun verkoston kanssa.

Kämppi sijaitsee Kuopiossa vanhassa idyllisessä kartanossa Leväsen kaupunginosassa. Kämpissä on kuusi asiakaspaikkaa, kahdessa kolmen hengen solussa. Jokaisella nuorella on oma huone ja yhteiset sosiaaliset tilat. Kaksi huoneista on valmiiksi kalustettu. Jokaiselle nuorelle tehdään oma vuokrasopimus, johon on mahdollisuus saada asumistukea. Kämppi on vaihtoehto silloin, kun tarvetta laitossijoitukselle ei enää ole ja/tai nuori tarvitsee tehostettua tukea elämänhallintaan ja itsenäistymiseen laitossijoituksen jälkeen.

Toiminta-ajatus

Kämpin toiminta-ajatuksena on, että nuorta tuetaan sosiaalisesti valmentavalla ja kuntouttavalla työotteella kohti itsenäistä asumista. Tuen keskiössä ovat itsenäinen asuminen, arkielämän perusasioista huolehtiminen sekä koulunkäynti, opintojen aloittaminen ja työpaikan hankkiminen.

Arki meillä

Kämpillä eletään normaalia arkea kuin missä tahansa soluasunnossa. Asukkaan tukena arjessa on vaan ohjaaja koko päivän. Oleellista Kämpillä asumisessa on asukkaan oma osallisuus kaikissa itseään koskevissa asioissa, mikä lisää vastuuta omasta elämästä. Nuoren kanssa toteutetaan yhdessä asiakassuunnitelmassa sovittuja tavoitteita joita arvioidaan yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Koulunkäynti

Kämpistä on hyvät kulkuyhteydet Kuopion ja ympäristökuntien eri oppilaitoksiin. Kuopiossa on erinomainen ja monipuolinen koulutustarjonta, jonka kautta itsenäistyvällä nuorella on hyvät mahdollisuudet kiinnittyä opintoihin. Tarvittaessa Kämpin henkilökunta on tukena opintoihin hakeutumisessa ja avustaa nuorta myös koulutehtävien hoidossa.

Tilat ja ympäristö

Kämppi sijaitsee rauhallisella alueella Kuopion Leväsellä, 6km päässä keskustasta lähellä palveluita. Kämpiltä on hyvät kulkuyhteydet oppilaitoksiin ja harrastusmahdollisuuksiin. Jokaisella asukkaalla on käytössä oma viihtyisä huone sekä yhteiset sosiaalitilat. Asiakkaan kanssa tehdään vuokrasopimus, johon on mahdollista hakea asumistukea.

Harrastusmahdollisuudet

Kuopiossa on erinomaiset ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Nuoria tuetaan harrastuksissa sekä kannustetaan uusien harrastusten kokeiluun. Nuorella on mahdollisuus osallistua Jatkopolkujen ohjattuihin toiminnallisiin ryhmiin.

Henkilökunta

Kämpin henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisista joilta löytyy kokemusta lastensuojelusta, neuropsykiatrisesta valmennuksesta, fysioterapiasta, toimintaterapiasta, koulunkäynnin ohjauksesta, mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä maahanmuuttajataustaisen asiakkaan kotouttamistyöstä. Ohjaajilla on vahva kokemus itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten tukemisesta. Ohjaajat ovat paikalla arkipäivisin ja lauantaisin myös ilta-aikaan. Yöaikaan ja sunnuntaisin asukkaiden tukena on puhelinpäivystys.