Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Kastarin Pienryhmäkodit

Kastarin Pienryhmäkodit on Hollolassa sijaitseva kodinomainen 7-paikkainen lastensuojelun perusyksikkö huostaanotetuille ja avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja nuorille. Lisäksi Kastari tarjoaa neljä asuntoa itsenäistyville tai tuettua asumista tarvitseville nuorille.

Kastari 1-1-142-749-315-1570100824
Kastari 2-1-178-749-314-1570100507
Kastari 3-0-127-749-314-1570100575
Kastari 5-1-53-749-316-1570100614
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Kastarin Pienryhmäkodit on kodinomainen 7-paikkainen perustason lastensuojeluyksikkö huostaanotetuille ja avohuollon tukitoimena sijoitettuille lapsille ja nuorille Hollolan maalaismeisemassa.  Sijoitukset voivat olla sekä lyhyt- että pitkäaikaisia.

 Kastari tarjoaa neljä asuntoa itsenäistyville tai tuettua asumista tarvitseville nuorille. Asunnot sijaitsevat rivitalossa, joka on Kastarin päätalon välittömässä läheisyydessä. Jokaisesa asunnossa on oma keittiö sekä vessa.  Itsenäistä elämää  harjoitteleville laadimme yksilöllisen jälkihuoltosuunnitelman.

”Eväät elämän reppuun Kastarin Pienryhmäkodista” ohjaa tomintaamme ja tavoite on tukea lapsen, nuoren ja perheiden kasvua ja kehitystä sekä omia voimavaroja siinä määrin, että kyky hoitaa omia asioita sekä selviytyä itsenäisessä elämässä olisi mahdollista.

Toiminta-ajatus

Toimintamme peruslähtökohtana on lasten ja nuorten tukeminen, opastaminen ja ohjaaminen. Ensisijainen tavoite on tarjota fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, kodinomainen ja kehittävä kasvuympäristö lapsille ja nuorille. Työtämme ohjaavina arvoina pidämme ammatillisuutta, sitoutuneisuutta, kodinomaisuutta, positiivisuutta ja aitoa välittämistä.

Arki meillä

Kastarin Pienryhmäkodin arki on kodinomaista, rauhallista  ja lapsen itsemäärämisoikeutta kunnioittavaa. Toiminasta vastaa koulutettu henkilökunta lapsen tarpeet yksilöllisesti huomioiden.

Jokaiselle nuorelle nimetään kaksi omaohjaajaa, jotka toimivat lapsen ja nuoren asioissa ”edunvalvojina” kannustaen ja tukien lasta ja nuorta arkeen liittyvissä asioissa. Omaohjaaja huomioi ja kartoittaa lapsen tarpeita sekä tiedottaa niistä myös muulle työyhteisölle. Näin muodostastamme turvallisen, luottamuksellisen  ja selkeän arjen nuoren ympärille.

Tilat ja ympäristö

Kastarin Pienryhmäkodit sijaitsee Hollolassa rauhallisessa maalaismaisemassa. Asiakkaidemme hoidon ja kasvatuksen ensisijainen tavoite on tarjota fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, kodinomainen ja kehittävä kasvuympäristö.   

Henkilökunta

Kastarin henkilökunta koostuu hoito- ja kasvatusalan ammattilaisista. Henkilökunta on työhönsä sitoutunuta ja takavaat lapsille ja nuorille turvallisen kasvuympäristön.
Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä täydennyskoulutuksilla sekä työnohjauksella.