Perhekuntoutus Kuperkeikka

Laitilassa sijaitseva perhekuntoutus Kuperkeikka tarjoaa perheen tarpeen mukaisia eri pituisia arviointi- ja kuntoutusjaksoja koko perheelle. Kuperkeikan tilat mahdollistavat ohjaajan läsnäolon perheessä lähes kokoaikaisesti silloin, kun tilanne niin vaatii. Perheen kuntoutuksen edistyttyä perheen asuminen voidaan järjestää niin, että ohjaajan läsnäoloa perheessä kevennetään, mutta apu on helposti saatavilla.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Yleisesittely

Kuperkeikan perhekuntoutus tarjoaa turvallisen ympäristön perheen tilanteen tarkasteluun ja yksilölliseen perhekuntoutukseen. Kuperkeikassa on viisi perhepaikkaa. Yksikkö voi ottaa perheen vastaan hyvinkin erilaisten syiden vuoksi. Kun perheestä on olemassa lastensuojelullinen huoli, mutta perheen tilanne on vielä epäselvä, perhekuntoutus voidaan aloittaa perhearvioinnilla. Perhekuntouksessa pystytään havainnoimaan perheen tilannetta tehokkaasti eri arjen tilanteissa. Perhearviointi tehdään vahvassa yhteistyössä perheen kanssa. Kuntoutus alkaa jo arviointijakson aikana. Kuntoutuksen edistymistä arvioidaan sekä kuntoutussuunnitelman seurantapalaverein että toimintakykymittariston avulla vahvassa yhteistyössä perheen kanssa.

Toiminta-ajatus

Perhekuntoutus Kuperkeikan toiminta-ajatuksena on lapsen tarpeiden näkyväksi tekeminen sekä vanhemmuuden vahvistaminen. Yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen on jokaisen asiakassuhteemme perusta. Perheen lähiverkoston huomioiminen on myös tärkeä osa kuntoutusta. Perheen arjen ohjaus tapahtuu kannustavassa ja myönteisessä hengessä. Asiakassuhde perustuu avoimuuteen ja luottamukseen myös dokumentoinninm osalta; kirjaaminen tehdään suurelta osin asiakkaan kanssa ja jokainen perheestä kirjoitettava dokumentti annetaan asiakkaan luettavaksi.

Arki meillä

Kuperkeikan arki rakentuu lapsiperheen arjen rytmin mukaiseksi. Perheet osallistuvat kaikkiin kodin askareisiin. Kuntouttavat toiminnot toteutuvat viikko-ohjelmassa niin ryhmämuotoisina kuin yksilö- ja perhetyöskentelyinä. Yksiköstä tehdään retkiä ja perheitä kannustetaan myös omiin harrastuksiin. Yksiköllä on terapiatila, jossa on Neurosonic-tuoli palautumista ja rentoutumista varten. Ohjausta on aina saatavilla kunkin perheen tarpeiden mukaisesti. Arjen ohjaus on iso osa kuntoutusta.

Koulunkäynti

Koulunkäynti ja esiopetus toteutuu Laitilan kaupungin järjestämässä opetuksessa. Koulut sijaitsevat kävelymatkan päässä perhekuntoutusyksiköstä.

Tilat ja ympäristö

Perhekuntoutus Kuperkeikka sijaitsee aivan Laitilan keskustan tuntumassa. Kaksikerroksisessa yksikössä on suojaisa turvallinen piha lapsille. Valoisat ja kauniit yhteiset tilat ovat toiminnan keskiössä. Perheet saavat oleskella yhteisissä tiloissa vapaasti ja seurustella muiden perheiden kanssa. Oleskelutilojen ja oman asunnon lisäksi perheillä on käytössään keittiö ja jokaisella perheellä on oma wc ja suihku. Koko talon yhteinen keittiö ja ruokailutila on avara. Yksikössä on myös leikkihuone ja -nurkkaus lasten Perheet voivat osallistua ruoan valmistukseen. Osaan asunnoista on rakennettu oman sisäänkäynnin lisäksi käynti yhteisiin tiloihin niin, että perhe voi tarvittaessa saada nopeammin tarvitsemaansa tukea mihin vuorokauden aikaan tahansa tai jopa ohjaajan kokoaikaisen läsnäolon, jos se on tarpeellista.

Henkilökunta

Henkilökunta koostuu sosionomeista, lähihoitajista ja sairaanhoitajista. Kuntoutusyksikön työntekijöillä on arjen ohjauksen lisäksi vahvaa erityisosaamista esimerkiksi neuropsykiatrisesta valmennuksesta, videoavusteisesta työskentelystä, vanhemman ja lapsen kiintymyssuhdetta tukevasta työskentelystä sekä vahva kriisi- ja trauma menetelmäosaaminen. Yksikössä on perhepsykoterapeutti.