Pienryhmäkoti Harakkamäki

Pienryhmäkoti Harakkamäki on 7-paikkainen erityisyksikkö, jonka hoito ja kuntoutus on suunnattu 11–17-vuotiaille nuorille.

20160523_143421_resized_talo_kirkastettu-1500x630-0-0-0-0-1505394827
20160523_143214_resized-1500x630-0-0-0-0-1505395858
judo-1500x630-0-0-0-0-1505395841
Desiker_Harakkamaki_Karhunpesa-0-68-751-316-1516861671
Kuva13-0-98-750-315-1505395914
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Pienryhmäkoti Harakkamäki sijaitsee Mäntsälän Sääksjärven kylässä.  Harakkamäki tarjoaa lasten ja nuorten erityistason sijaishuoltoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteinä sijoitetuille 11–17-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Toiminta-ajatus

Turvallinen, aikuisjohtoinen ja vahvasti strukturoitu arki luo edellytykset kohdata kukin nuori yksilöllisesti ja tukea häntä sekä hänen perhettään haasteellisessa elämäntilanteessa kohti muutosta ja mahdollista kotiutumista tai itsenäisen elämän aloittamista. Toimintamme keskeinen ajatus on toimivan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen aikuisen ja nuoren välillä, jolloin on mahdollista kohdata haasteellisia tai vaikeita tilanteita turvallisesti yhdessä aikuisen kanssa. Suunnitelmallinen työskentely perustuu yhteistyöhön nuoren ja hänen perheensä sekä nuoren oman sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentelyä ohjaa asiakassuunnitelman lisäksi yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka nuoren omaohjaajat tekevät yhteistyössä nuoren ja hänen perheensä kanssa. Nuoren tilanteen edistymistä seurataan säännöllisesti toimintakykymittarin avulla.

Arki meillä

Harakkamäessä arki rakentuu vahvasti koulunkäynnin, kuntouttavan toiminnallisuuden sekä turvallisen ja välittävän yhteisön ympärille. Koulunkäynti on iso osa arkea ja siihen on tarjolla yksilöllistä, nuoren tarpeet huomioivaa tukea ja ohjausta. Turvallinen ja välittävä yhteisö mahdollistaa sosiaalisten taitojen harjaannuttamisen sekä estää haitallisen tai nuorta itseään vahingoittavan käyttäytymisen jatkamisen. Kuntouttavan toiminnallisuuden lisäksi nuorella on vapaa-ajallaan mahdollisuus tavata kavereitaan tai jatkaa omien harrastustensa parissa.  Uskomme, että terveellinen ja tasapainoinen arki tuottavat lapsille ja nuorillemme parasta mahdollista hyvinvointia.

Koulunkäynti

Yhteistyössä Mäntsälän koulutoimen kanssa voidaan toteuttaa hyvin erilaisia oppimissuunnitelmia nuoren yksilölliset tarpeet huomioiden.  Mäntsälän ylä- ja alakouluissa on mahdollisuus järjestää erityistä tukea opinnoissaan tarvitseville pienryhmäopetusta tai pedagogista tukea niille nuorille, joiden koulunkäynnin onnistumisen tueksi tarvitaan laajamittaisia tukitoimia. Koulunkäynti on arjessamme vahvasti läsnä ja nuoria tuetaan ja motivoidaan opintojensa suorittamisessa. Peruskoulusta ammattikouluun siirryttäessä, pyritään huomioimaan nuoren omat vahvuudet ja tukemaan nuorta jatko-opinnoissaan. Mäntsälässä sijaitsevan Keudan toimipisteiden lisäksi Harakkamäestä on kulkuyhteydet Porvooseen ja Uudenmaan alueelle, joka mahdollistaa monien alojen jatko-opinnot peruskoulun jälkeen.

Tilat ja ympäristö

Pienryhmäkoti Harakkamäki sijaitsee Sääksjärven kylässä seitsemän kilometrin päässä Mäntsälän kunnan keskustasta. Harakkamäen pihapiiristä löytyy harrastetila, jossa on judosalin lisäksi monitoimitila, jota voidaan hyödyntää niin harrastetoiminnassa kuin kotikoulutilanakin sekä erillinen huone, jota voidaan käyttää niin asiakasneuvotteluissa kuin perhetapaamisissakin. Rauhallisen ja toimivan lähiympäristön lisäksi hyödynnämme Mäntsälän keskusta-alueen sekä muiden lähikuntien palveluita.

Harrastusmahdollisuudet

Kuntouttavalla toiminnalla on suuri rooli arjessamme. Nuorilla itsellään on mahdollisuus vaikuttaa viikoittain toimiviin harrasteryhmiin, joissa harjoitellaan sosiaalisia taitoja sekä yhdessä tekemistä ryhmää vetävän aikuisen ja muiden nuorten kanssa. Harrasteryhmien valikoimassa tapahtuu vaihtelua keväisin ja syksyisin nuorten palautteen ja mielenkiinnon pohjalta, mutta suosituimpia ryhmiä ovat olleet köksä-, karvakuono-, sportti- tai skeittiryhmään. Ryhmätoiminnan lisäksi pyrimme tarjoamaan nuorille mielekkäitä vapaa-ajan kokemuksia ja retkiä, joissa aikuisen kanssa yhdessä tekeminen on vahvasti läsnä.

Henkilökunta

Henkilökuntamme koostuu osaavista ja välittävistä lastensuojelun ammattilaisista, joilla on laaja-alainen kokemus lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa tehtävästä työstä. Haluamme edistää työntekijöidemme osaamista ja tarjoamme heille mahdollisuuden lisäkoulutukseen, joka vahvistaa entisestään osaamistamme lastensuojelussa. Viimeisimmät lisäkoulutukset ovat olleet neuropsykiatrisen valmentajan koulutus, Jussi Sutisen traumakoulutus sekä päihde- ja mielenterveystyön koulutuskokonaisuus. Koulutuksien lisäksi työryhmillä on säännöllinen työnohjaus ja omaohjaajilla on mahdollisuus konsultaatioon lasten- ja nuorten psykiatriaan erikoistuvan lääkärin kuukausittaisten tapaamisten yhteydessä.