Pienryhmäkoti Havumäki

Havumäki on 7-paikkainen lastensuojeluyksikkö, jossa hoidetaan alakouluikäisiä lapsia. Havumäki sijaitsee Tuusulan Rusutjärven rauhallisessa kylässä noin kuuden kilometrin päässä Hyrylän keskustasta.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Yleisesittely

Pienryhmäkoti Havumäki on pienemmille lapsille suunnattu yksikkö, jossa huolehditaan huostaanotetuista ja avohuollon tukitoimena sijoitetuista lapsista. Havumäessä hoidetaan lapsia Ratkaisukeskeisyyden ja voimavaratyöskentelyn näkökulmasta.

Toiminta-ajatus

Havumäen hoidossa ja kasvatuksessa panostetaan nykyisyyteen ja tulevaisuuteen lasten taustat ja kokemukset huomioiden. Havumäen arki on strukturoitua ja aikuisjohtoista. Yksikössämme panostetaan paljon yhdessä tekemiseen ja luonnossa liikkumiseen. Yhteisöllisyys ja kodinomainen tunnelma ovat Havumäessä aina läsnä. Havumäessä tuetaan jokaista lasta koulunkäynnissä ja pyritään etsimään lapsen mielenkiinnon kohteita vastaava harrastus. Tuemme lasten sosiaalisia kanssakäymisiä ja kannustamme lapsia löytämään uusia mielenkiinnon kohteita.

Arki meillä

Havumäen yksikkö on kodikas ja tunnelmallinen. Yksikkö sijaitsee hyvin rauhallisella ja suojaisalla alueella mahdollistaen esimerkiksi marjastamisen ja sienestämisen heti kotipihamme vierestä! Jokaisella lapsella on oma huone, joka sisustetaan lapsen omien toiveiden ja mieltymyksien mukaan. Siisteydestä pidämme yhdessä huolta ja ruokaa laitetaan päivittäin yhdessä.

Lapsilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin viikoittaisissa lastenpalavereissa. Havumäessä on laadittu Hyvän kohtelun suunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti yhdessä lasten kanssa.

Koulunkäynti

Rusutjärven kyläkoulu (1-6 luokat) sijaitsee noin kilometrin päässä Havumäestä. Hyrylän keskustassa löytyy useampia yläkouluja, pajakoulu sekä erityisopetuksen luokat. Teemme koulujen kanssa tiivistä yhteistyötä.

Tilat ja ympäristö

Yksikkö sijaitsee Tuusulan Rusutjärven rauhallisessa kylässä noin kuuden kilometrin päässä Hyrylän keskustasta.

Harrastusmahdollisuudet

Tuusulassa ja lähikunnissa on tarjolla monipuolisesti harrastustoimintoja.

Henkilökunta

Havumäessä työskentelee moniammatillinen ja työhönsä sitoutunut henkilökunta. Tiimiimme kuuluu sosionomeja, lähihoitajia sekä sairaanhoitaja. Henkilöstömme päivittää osaamistaan säännöllisillä koulutuksilla.