Reimari

Reimari on 13-paikkainen kaksikielinen lastensuojelun sijaishuollon perusyksikkö 10–17-vuotiaille lapsille rauhallisessa Pedersören maalaiskunnassa. Tarjoamme myös avopalveluita mm. jälkihuoltoa. Reimari är en tvåspråkig barnskyddsenhet med 13 platser. Vi erbjuder också tjänster inom öppen vården. Reimari finns i idylliska Pedersöre.

1wiljagaerdjulkisivu2muokattu-705x470
17wiljagaerdtalonpyoeraetmuokattu-1030x687-0-94-750-315-1505214584
12wiljagaerdpleikkanurkka-1500x630-0-0-0-0-1505214679
7wiljagaerdpaeaerynaet-1500x630-0-0-0-0-1505214825
3wiljagaerdkeittioe-1500x630-0-0-0-0-1505893611
6wiljagaerdruokatila-1500x630-0-0-0-0-1505893696
11wiljagaerdpleikkanurkka2-1500x630-0-0-0-0-1505893802
13wiljagaerdtvhuone-1500x630-0-0-0-0-1505893446
14wiljagaerdhuone3-1030x687-0-185-751-315-1505893505
16wiljagaerdlinnunpoeytae-1500x630-0-0-0-0-1505893522
5wiljagaerdkeittioenurkka2-1030x736-0-211-751-316-1505893669
9wiljagaerdaskarteluhuone-1500x630-0-0-0-0-1505893718
15wiljagaerdterassi-1030x687-0-137-751-316-1505893592
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Familar Reimari on 13-paikkainen lastensuojeluyksikkö Pedersöressä. Yksikkö on toiminut tarkoitukseen suunnitelluissa tiloissa vuodesta 2007. Arjessa toimimme molemmilla kotimaisilla kielillä. Meille sijoitetut lapset käyvät kouluja ja viettävät vapaa-aikaansa Pännäisten kylällä ja lähialueen kunnissa. Meille on tärkeää säännöllinen turvattu arki ja elämykset lähialueella, jota ovat varmistamassa läsnäolevat aikuiset.

Presentation. Familar Reimari är en barnskyddsenhet med 13 platser. Vi finns i Pedersöre. Reimari är byggt 2007 för barnskyddsverksamhet. I vardagen fungerar vi på båda inhemska språken. Barn som placeras till oss går i skolan och tillbringar sin fritid i Bennäs och i den omgivande kommunerna. För oss är det viktigt att erbjuda en regelbunden och trygg vardag och upplevelser i närmiljön. Vuxna som finns närvarande i barnens vardag tryggar att våra målsättningar kan nås.

Toiminta-ajatus

Meidän tavoitteenamme on taata lapselle säännöllinen ja normaali arki, jonka rinnalla hänellä on mahdollisuus uusiin elämyksiin ja kokemuksiin. Välittävät aikuiset tukevat lapsen kasvua tarjoamalla huolenpitoa ja rajoja. Tiivis yhteistyö lapsen lähiverkoston kanssa mahdollistaa kuntoutumisprosessin ja muutostyön onnistumisen.

Verksamhetside. Vår målsättning är att garantera en regelbunden och normal vardag för barnen.Under sådana förutsättningar är barnen tillräckligt trygga för att uppleva nya saker och göra nya erfarenheter. Handledarna vid Wiljagård visar att de bryr sig om barnen och de stöder barnens utveckling genom omsorg och genom att sätta gränser. Ett nära samarbete med barnens nätverk gör att en positiv utveckling är möjlig och att resultaten är hållbara.

Arki meillä

Reimarissa meille on tärkeää säännöllinen ja ennustettava arki. Tavoitteenamme on luoda lapselle aktiivinen, turvallinen ja välittävä ympäristö, jossa aikuiset ovat vahvasti läsnä. Näin tuemme lasta kuntoutumisessa ja kannustamme tarvittavaan muutostyöhön.

Vardagen. Stommen för verksamheten vid Reimari utgörs av en regelbunden och förutsägbar dygns- och veckorytm. Vår målsättning är att skapa en trygg, aktiv och omvårdande miljö där vuxna är närvarande i vardagen. På det sättet stöder vi ungdomarna i deras rehabilitering och i nödvändig förändring.

Koulunkäynti

Yhteistyö alueen koulujen kanssa on sujuvaa. Mahdollisuuksien mukaan lapset voivat jatkaa kouluaan kotikunnassaan, tai sitten he käyvät tarpeen mukaan (kieli, ikä ja tuen tarve) Pietarsaaren tai Pedersören kouluja.  Lähialueen kunnista löytyy kattavasti kumpaakin kieliryhmää palvelevia toisen asteen oppilaitoksia.

Skola. Samarbetet med nejdens skolor löper friktionsfritt. I mån av möjlighet får barn som placeras vid Reimari fortsätta i skolan på sin hemort. Beroende på olika behov (språk, ålder, och behov av stöd)  kan de också byta skola i Jakobstad och Pedersöre. I nejden finns ett brett utbud av skolor och utbildning på andra stadiet, också dessa finns på båda inhemska språken.

Tilat ja ympäristö

Reimari sijaitsee rauhallisessa ympäristössä Pedersöressä, Pännäisten kylässä. Reimari on rakennettu varta vasten lastensuojelun tarpeisiin. Meillä on kaksi erillistä osastoa, joista toisessa on seitsemän ja toisella puolella kuusi asukashuonetta. Asuinyksikön omien tilojen lisäksi yhteiskäytössä on mm. sauna- ja harrastetilat.

Omgivning Miljö. Reimari är beläget i lugn miljö i Bennäs i Pedersöre. Reimari är byggt enkom för barnskyddsverksamhetens behov. Vi har två separata avdelningar, på den ena bor 7 barn och på den andra bor 6 barn. Vid Reimari finns även gemensamma utrymmer för hobbyer, bastu-utrymmen m.m.

Harrastusmahdollisuudet

Henkilökohtaisia harrasteita tuetaan Reimarissa aktiivisesti. Lapsille pyritään löytämään lähikuntien seuroista, opistoista ja kolmannen sektorin toimijoista sopivia ryhmä- tai yksilöharrasteita. Meillä on mahdollisuus harrastaa myös matalalla kynnyksellä yhdessä ohjaajien kanssa. Tällainen tekeminen voi olla esimerkiksi kuntosalilla käymistä, luistelua tai vaeltelua lähialueen luontopoluilla. Reimarissa pyritään hyödyntämään lähialueen harrastetilojen vuokraamista myös yhteisön ryhmätoimintaan.

Hobbyer och fritid. Ungdomarnas intressen och hobbyer stöds både individuellt och i grupp. Vi aktiverar ungdomarna i olika idrottsföreningar och i tredje sektorn aktiviteter. Handledarna försöker göra tröskeln för aktivitet låg för de unga och tar dem med till tex. konditionssal, skrinna i ishall eller vandra i naturen.  Vid Reimari tar vi del av de möjligheter som närområdet erbjuder och har även hyrt en gymnastiksal  för våra egna gruppaktiviteter en kväll i veckan.

Henkilökunta

Meillä hoito- ja kasvatustyön ohjaajina työskentelee moniammatillinen työryhmä. Meillä työskentelee sosionomeja (amk), sairaanhoitaja (amk), lähihoitajia ja lasten- ja nuorten erityisohjaajia. Työntekijät toimivat yksikössä lasten omaohjaajina ja hoitotiimien jäseninä. ja toteuttavat lasten hoito- ja kasvatussuunnitelmaa käytännössä. Reimarin henkilöstön Yksikön vahvuus näkyy toiminnallisessa ja ratkaisukeskeisessä työotteessa, jossa hyödynnämme mm. reteaming-mallia, sekä jälkihuolto- ja perhetyön kokemuksessa. Työntekijöiden omaa koulutus- ja kurssitaustaa pyrimme hyödyntämään vahvasti koko työyhteisön eduksi ja näiden lisäksi vahvistamme osaamistamme yrityksen omalla koulutusosaamisella, sekä vahvistamalla osaamista ajanmukaiseksi tarpeiden mukaan, mm. riippuvuudet.

Personal. Vid Reimari arbetar en multiprofessionell arbetsgrupp. Hos oss finns socionomer YH. Sjukskötare YH, närvårdare och specialhandledare för barn och ungdom. Handledarna fungerar som del av vårdteamet och som barnens egenhandledare. Arbetet med barnen sker enligt en klientplan som är uppgjord tillsammans med de ansvariga socialarbetarna och med förälrarna.  Enhetens specialkunskap kommer  till  uttryck i ett praktisk och lösningsfokuserat arbetssätt. Konkret anväder  vi oss av Reteamig modellen i vårt arbete. Vi har även lång och gedigen erfarenhet av eftervård- och familjearbete. Vi sträver till att personalen får använda och dra nytta av sina egna skolningar och kurser i arbetet med unga. Dessutom förstärker vi personalens kunnande genom koncernens egna utbildningar och följer mer när nya behov av kunskap och skolning uppstår.