Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Saukkoranta

Saukkoranta tarjoaa kaksikielisesti sijaishuoltoa 10–17-vuotiaille lapsille ja nuorille rauhallisessa miljöössä meren rannalla Pohjanmaalla Vaasan Sundomissa. Saukkoranta är en tvåspråkig barnskyddsenhet. Vi erbjuder vård för barn som placeras utom hemmet.

IMG-20230119-WA0002
IMG-20230119-WA0008
IMG-20230119-WA0000
Saukkoranta_strand-1030x688-0-138-750-315-1505218353
Saukkoranta_strandvy-1030x688-0-98-750-316-1505745799
Saukkoranta_vardagsrum-2-1030x687-0-165-750-315-1505745458
Saukkoranta_vardagsrum-1500x630-0-0-0-0-1505218397
Saukkoranta_detalj-1500x630-0-0-0-0-1505218493
saukkorantalagenhet-1500x630-0-0-0-0-1505745685
Saukkoranta_rum2-1500x630-0-0-0-0-1505745188
Saukkoranta_bastubyggnad_2-1030x736-0-164-750-315-1505745135
saukkorantabrygga-och-bat-1500x630-0-0-0-0-1505745667
Saukkoranta_TVrum-1030x736-0-170-750-316-1505745406
Saukkoranta_tecknesal-1500x630-0-0-0-0-1505745243
Saukkoranta_biljardbord-1500x430-0-0-0-0-1505745156
saukkorantamotesrum-1500x630-0-0-0-0-1505745740
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Saukkoranta on 14 paikkainen kaksikielinen lastensuojelun erityisyksikkö Sundomissa, 15 km päässä Vaasan keskustasta. Yksikkö koostuu kahdesta itsenäisestä osastosta. Yksikkö sijaitsee rauhallisen luonnon ja merenrannan ympäröimänä.

Saukkorannan hoivasta ja kasvatuksesta hyötyvät erityisesti lapset ja nuoret, joilla on haasteita sosiaalisissa suhteissa, masennusta, syömishäiriöitä, itsetuhoisia ajatuksia sekä itsetuhoista käyttäytymistä sekä satunnaista päihteiden käyttöä.

Allmänt

Saukkoranta är en tvåspråkig barnskyddsenhet med 14 platser belägen i Sundom, ca. 15 kilometer från Vasa centrum. Enheten består av två enskilda avdelningar med 7 platser på vardera avdelningen. Enheten befinner sig i ett lugnt naturskönt område, omringat av skärgården.

Speciellt de barn och unga som har utmaningar i sociala sammanhang, depression, ätstörning, självskadebeteende, självdestruktiva tankar samt lindrig droganvändning har nytta av den vård och omsorg som Saukkoranta ger.

Toiminta-ajatus

Saukkorannassa tarjotaan nuorelle mahdollisuus positiiviseen, turvalliseen, tasapainoiseen sekä virikkeelliseen kasvuympäristöön. Tavoitteena on saada sijoituksen aikana nuoren psyykkinen vointi tasaantumaan ja elämäntilanne vakiintumaan. Jokainen nuori ja perhe kohdataan yksilöllisesti.

Työryhmässä on moniammatillista osaamista sekä pitkää työkokemusta. Osaamisen yhdistäminen ja moniammatillinen työote takaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti nuoren tarpeisiin vastaamisen sijoituksen aikana. Kokemus monikulttuurisesta työskentelystä lasten kanssa on osa työryhmän osaamista.

Verksamhetsidé

På Saukkoranta erbjuds den unga möjligheten till en positiv, trygg, balanserad och stimulerande uppväxtmiljö. Målet är att stärka den ungas psykiska välmående och stabilisera livssituationen. Varje ungdom och dennes familj bemöts individuellt.

Arbetsgruppen på Saukkoranta är mångprofessionell och personalen har lång erfarenhet inom barnskydd. Då man kombinerar kompetensen bland personalen med ett professionellt förhållningssätt garanteras att den ungas behov tillgodoses så heltäckande som möjligt under placeringen. Ett specialkunnande bland personalen är arbete med barn och unga från mångkulturella bakgrunder.

Arki meillä

Saukkorannan arki koostuu selkeästä päivä- ja viikkorytmistä, johon kuuluu koulunkäyntiä, harrastuksia, yhteistä tekemistä sekä yksilöllisistä tarpeista ja toiveista lähtevää ajanviettoa. Jokaisella nuorella on kaksi omaohjaajaa, joiden kanssa nuori käy keskusteluja, viettää aikaa ja luo tavoitteita.

Viikoittain pidetään nuorten yhteisöpalaveri nimeltään Husmöte, jossa käydään läpi esille tulevia asioita ja suunnitellaan tulevaa viikkoa yhdessä nuorten kanssa.

Vardagen på Saukkoranta

Saukkorantas vardag består av en tydlig dags-och veckorytm, som bland annat innefattar skolgång, fritidsintressen, gemensamma aktiviteter och umgänge utgående från individuella behov och önskemål. Varje ungdom har två egenhandledare, med vilka ungdomen kan diskutera och framföra sina åsikter och önskemål, umgås och skapa målsättningar.

Varje vecka hålls Husmöte tillsammans med ungdomarna, där aktuella saker diskuteras och den kommande veckan planeras.

Koulunkäynti

Nuoret käyvät koulua Vaasan kaupungin oppilaitoksissa, joissa on mahdollista saada myös erityisopetusta, mukautettua opetusta sekä maahanmuutto-opetusta. Nuorilla on myös mahdollisuus toisen asteen opintoihin Vaasassa niin normaaliopetuksessa kuin erityisopetuksessakin.

Skolgång

Ungdomarna går i skola i Vasa med omnejd. I Vasa finns ett brett urval av skolor samt individanpassade undervisningsmöjligheter och undervisning för invandrare. Ungdomarna har även möjlighet till andra stadiets utbildning både som normal- och specialundervisning.

Tilat ja ympäristö

Jokaisella nuorella on yli 12 neliön kokoinen huone. Asuinyksikössä on yhteisiä tiloja ruokailuun ja yhdessä oloon. Yksikössä on oma liikuntasali ja pieni kuntosali. Nuorilla on käytössä myös yhteinen televisio elokuvien katseluun. Yksiköstä löytyy myös luovan toiminnan tilat sekä neuvottelu/kokoushuone, missä on hyvät tilat pitää erilaisia kokouksia.

Utrymmen och miljö

Alla barn och ungdomar har ett eget rum på över 12m2. På enheten finns förutom gemensamma utrymmen med kök och vardagsrum också egen gymnastiksal och ett litet gym. Det finns även skilda utrymmen för kreativ verksamhet samt ett mötesrum.

Harrastusmahdollisuudet

Saukkorannassa järjestetään kerran viikossa yhteinen aktiviteetti-ilta, johon kaikkien nuorten on mahdollista osallistua. Nuoret saavat itse tuoda toiveita liikuntaillan sisältöön. Viikonloppuisin sekä loma-aikoina järjestetään jotain yhteistä harrastustoimintaa tai retkeä. Jokaiselle nuorelle pyritään löytämään oma mieluinen harrastus, jossa tuetaan nuorta harrastuksessaan. Saukkorannan lähietäisyydeltä löytyy mm. hiihtoladut, laskettelumäki, jäähalli, vaellusreitit sekä frisbeegolf.

Hobbyn och fritid

Ungdomarnas fritidsintressen och hobbyn uppmuntras både individuellt och i grupp. Vi försöker aktivt få in ungdomarna i olika idrottsföreningar och i tredje sektorns aktiviteter. Vi använder oss även av vad naturen och närområdet har att erbjuda. En gång i veckan ordnas en gruppaktivitet där de ungas önskningar beaktas. Vi strävar efter att varje enskild ungdom skall ha ett fritidsintresse som de stöds och uppmuntras till att utöva. På nära avstånd finns bl.a tillgång till skidspår, slalombacke, ishall, vandringsleder och frisbeegolf.

Henkilökunta

Saukkorannassa työskentelee moniammatillinen työryhmä. Hoito- ja kasvatustyön laadun turvaamiseksi ja kuntouttavan työotteen vahvistamiseksi henkilöstömme kouluttamiseen panostetaan. Säännöllisesti järjestetään paloturvallisuus koulutusta, ensi apu sekä MAPA (Management of Actual or Potential Aggression) Henkilökunnalla on lisäksi käytettävissä laaja valikoima verkkokoulutuksia.

Personal

Vid Saukkoranta arbetar en multiprofessionell arbetsgrupp bestående av socionomer YH, sjukskötare YH, klasslärare, närvårdare och ungdoms-och fritidsinstruktörer. Vi strävar efter att hålla personalen uppdaterad och ordnar årligen kurser i t.ex. brandsäkerhet, första hjälp och MAPA (Management of Actual or Potential Aggression) Ett brett urval nätbaserade skolningar och fortbildningar finns även tillgängliga för personalen att ta del av.