Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Seuraa tästä uudisrakennuksemme valmistumista

Vaasassa toimiva Familarin erityisyksikkö Saukkoranta saa uudet, ajanmukaiset toimitilat loppukesään 2023 mennessä. Rakennustyöt Vaasan Rajalahdentiellä ovat alkaneet lokakuussa 2022 ja uutispalstallamme voit seurata rakennushankkeen edistymistä ja miten toimintaa suunnitellaan uusiin toimitiloihin. Saukkoranta on toiminut vuosien ajan Sundomissa vanhoissa tiloissa, jotka mittavistakin remonttitoimenpiteistä huolimatta ovat jääneet taloteknisesti sekä tiloiltaan ajastaan jälkeen. Uudet toimitilat kahdelle 7-paikkaiselle asuinyksikölle sekä yhteisille harrastetiloille, on suunniteltu nykyisten terveys- ja turvallisuusnäkökulmien lisäksi aistiystävällisiksi ja vähähiilisiksi. Yksikönjohtajana Saukkorannassa toimii sosionomi AMK Heidi Svartsjö. 

Familars specialbarnskyddsenhet Saukkoranta som är verksam i Vasa får nya, moderna lokaler i slutet av sommaren 2023. Byggnadsarbetet på Råviksvägen i Vasa har startat i oktober 2022 och på vår nyhetssida kan du följa byggprojektets gång och hur verksamheten planeras för de nya lokalerna. Saukkoranta har funnits i åratal i en äldre byggnad i Sundom, som trots omfattande renoveringsåtgärder halkat efter sin tid vad gäller byggnadsteknik och anläggningar. Den nya lokalen har för två enheter med 7 boendeplatser var och gemensamma hobbyanläggningar. Den nya lokalen är designade för att vara sensorvänlig och koldioxidsnål utöver de nuvarande hälso- och säkerhetsaspekterna. Heidi Svartsjö, socionom (YH) arbetar som enhetschef på Saukkoranta.