Savisto

Toimintayksikkö Savisto on Saviston kylässä, Kouvolassa toimiva kahden 7-paikkaisen osaston erityisyksikkö. Osastot ovat Reitti ja Steissi.

Yleisesittely

Osastoilla Reitti ja Steissi omaohjaajan ja nuoren välille syntyvä yksilötyöskentely syvenee ja on entistä intensiivisempää ja samalla korjaavaa, tukevaa sekä suunnitelmaan perustuvaa työskentelyä, jossa pääpaino on kuntoutumisessa ja itsenäistymisessä tai kotiutumisessa. Aiemmilla osastoilla on arvioitu nuoren fyysisen ja psyykkisen vieroittumisen tarve ja tarkennettu ongelman takaa löytyviä ydinkysymyksiä lastensuojelullisen sijoitustarpeen näkökulmasta. Päätavoitteena on korjaavien kokemusten tarjoaminen ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, jossa pyritään paneutumaan syvemmin lastensuojelullisiin ydinkysymyksiin ja vieroittumiseen liittyvien tukevien rakenteiden löytymiseen.

Sisältö on kuntouttaviin elementteihin pohjautuvaa ja pääpaino on tavoitteiden osalta kotiutuminen/ itsenäistyminen. Perhetyö jakaantuu arvioivaan- sekä kotiuttavaan perhetyöhön.