Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Tahtoranta

Tahtoranta on 14-paikkainen lastensuojelun laitoshoitoa antava erityisyksikkö. Yksikkö koostuu kahdesta itsenäisestä osastosta.

Toiminta-ajatus

Tahtorannan toiminta on sekä ennaltaehkäisevää, että korjaavaa työskentelyä lapsen ja hänen perheensä kanssa. Lapsen kasvatus ja oppiminen pyritään suuntaamaan siten, että se palvelee hänen tulevaisuuttaan. Lapsen arkea ja elämää arvioidaan moniammatillisesti ja kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista.

Toimintaa ohjaavia arvoja ovat yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, turvallisuus, kokonaisvaltaisuus, oikeudenmukaisuus sekä perhekeskeisyys. Käytännössä arvot näkyvät esimerkiksi siten, että jokainen lapsi kohdataan yksilönä omine tarpeineen. Lasta tuetaan hänen elämäntilanteensa, kehitystasonsa, fyysisen kuntonsa sekä kehityshistoriansa edellyttämällä tavalla. Toiminnassa kunnioitetaan myös lapsen vanhempia ja lähiverkostoa pyrkimällä lapsen hoitoa edistävään yhteistyöhön ja kannustamalla heitä olemaan lapsen tukena rakentamassa yhteistä tulevaisuutta. Lapsen hoidon ja kasvatuksen ensisijainen tavoite on tarjota lapselle fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, kehittävä ja kodinomainen kasvuympäristö sekä turvata lapsen koulunkäynti. Yhteisössä lapsi ohjataan kohtaamaan ja hoitamaan keskitetysti omat haasteensa ja asiansa.

Tahtorannan yksikössä pyritään korvaavien ja läheisten ihmissuhteiden kautta sekä kiintymyssuhteita mahdollistamalla eheyttämään lasta mahdollisimman hyvin. Omaohjaajasuhde toimii myös korjaavana ja korvaavanakin kiintymyssuhteena. Tahorannassa pyritään ymmärtämään myös lapsen käyttäytymisen takana piileviä ilmiöitä; lapsi kertoo usein käyttäytymisellään sen mihin sanat eivät riitä. Omaohjaaja sekä muut aikuiset voivat auttaa lasta tunnistamaan, nimeämään, säätelemään sekä sanoittamaan lapsen sisäisiä kokemuksia. Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, leikillisyys, sosiaalisten taitojen opettelu, yhdessä sovittujen toimintamallien toteuttaminen, sovituista säännöistä kiinnipitäminen, yhdessä asetettavat tavoitteet ja niiden toteuttaminen ovat keskeisiä Tahtorannassa. Ikätasoisen kehityksen haasteet pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin.

Arki meillä

Tahtorannan toiminta rakentuu turvallisen ja tasaisen arjen ympärille, jossa kohdataan eri elämänvaiheita ja -tilanteita. Selkeät rutiinit ja rajat arjessa, kuten säännölliset ruokailut ja nukkumaanmenoajat luovat pysyvyyttä ja ennustettavuutta.

Koulunkäynti

Peruskouluikäisten nuorten opiskelu räätälöidään yksilöllisesti kunkin nuoren tarpeen mukaan yhteistyössä Isonkyrön kunnan opetustoimen  kanssa. 2.asteen opintomahdollisuudet löytyvät hyvien kulkuyhteyksien päästä joko Vaasasta tai Seinäjoelta. 

Tilat ja ympäristö

Tahtoranta yksikön tilat Isonkyrön Tervajoella sijaitsevat kauniissa jokirantamaisemassa Kyröjoen rannalla. Kiinteistön tontin pinta-ala on lähes 2ha ja se mahdollistaa monenlaisen harrastustoiminnan myös yksikön omassa pihapiirissä.

Yksikkö aloittaa toimintansa täysin peruskorjatussa rakennuksessa, jossa asuintilat sijaitsevat yhdessä kerroksessa. Kiinteistö käsittää yhden 7+7 paikkaisen lastensuojelun sijaishuoltoyksikön, jossa on kaksi 7-paikkaista ryhmää. Tilojen suunnittelussa ja tekemisessä on panostettu kuulemaan lastensuojelutyöntekijöiden mielipidettä siitä, mitkä ovat hyvät tilat ja mitä hyvässä lastensuojelukiinteistössä tarvitaan.

Harrastusmahdollisuudet

Nuorelle pyritään nuoren ja omaohjaajien yhteistyöllä löytämään hänen ikätasoonsa nähden sopiva harrastus ja nuorta tuetaan harrastuksessa. Harrastusmahdollisuudet ovat hyvät Tervajoen ja Isonkyrön alueella.

Henkilökunta

Tahtorannassa työskentelee moniammatillinen henkilökunta, jolla on runsaasti kokemusta lastensuojelun vaativasta laitoshoidosta.