Aarni

Aarnin toiminta käynnistyy syksyn 2021 aikana.
Aarni on vahvasti resursoitu sijaishuollon 7-paikkainen erityisyksikkö 6-12 -vuotiaille lapsille.

Aarni
Aarni
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Aarni on vahvasti resursoitu sijaishuollon 7-paikkainen erityisyksikkö 6-12 -vuotiaille lapsille. Yksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä, jossa on kokemusta lastenpsykiatrisesta hoitotyöstä, mielenterveystyöstä, lastensuojelusta sekä sosiaalihuollosta. Yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa, sekä kuntoutusta lapsille, joilla on tunnesäätelyn vaikeutta, neuropsykiatrisia-, ahdistuneisuus- tai mielialahäiriöitä.

Toiminta-ajatus

Aarnissa yhdistyy sekä terveydenhuollon, että lastensuojelun osaaminen. Tavoitteena hoidossa on asiakkaana olevan perheen tukeminen, sekä lapsen omien haasteiden tavoitteellinen kohtaaminen, voimavarojen lisääntyminen ja tunnetaitojen opetteleminen.

Aarnissa hoidon ja kuntoutuksen viitekehyksenä toimii ratkaisukeskeisyys yhdessä tunnetaitojen opettelun kanssa. Myös perheen kanssa tehtävä työ on säännöllistä ja tavoitteellista.

Arki meillä

Aarnissa pyritään elämään tavallista arkea, luomaan kodinomainen ilmapiiri ja kunnioittamaan lapsen yksilöllisyyttä.  Strukturoitu arki, yhdessä tiiviin omahoitajasuhteen ja toiminnallisuuden kanssa luo edellytyksiä mahdollisimman terveeseen ja ikätasoiseen kasvuun ja kehitykseen.

Koulunkäynti

Aarnin lapsille pyritään järjestämään heidän tarpeitaan vastaava koulumuoto, mihin Espoo tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Lähikoulu on Laajalahden alakoulu, vahvempaa tukea tarvitseville lapsille koulupaikkoja löytyy mm. autisminkirjon luokkia, erilaisia pienryhmiä sekä sairaalakoulu.

Tilat ja ympäristö

Yksikön tilat ovat kodinomaiset ja sijaitsevat luonnossuojelualueen ja Villa Elfvikin läheisyydessä Espoon Ruukinrannassa. Yksikössä jokaisella lapsella on oma huone ja yleiset, viihtyisät oleskelutilat. Talossa on keittiö-, ruokailu-, wc (5kpl)-suihku (4kpl)-, sauna- ja kodinhoitotilat, harrastetilat, bänditila, sekä henkilökunnan sosiaali- ja työtilat. Aarnin keittiö on toimintaan soveltuva, missä lasten on mahdollista osallistua ruuanlaittoon yhdessä hoitajan kanssa.  

Harrastusmahdollisuudet

Espoon ja koko pääkaupunkiseudun monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat Aarnin lasten helposti saavutettavissa. Aivan yksikön lähiympäristössä on mainiot ulkoilualueet, mm. Villa Elfikin luonnonsuojelualue lintutorneineen ja luontopolkuineen sekä merellinen Laajalahti rantaraitteineen. Aarnissa pidetään yhteisöllisiä hetkiä ja tehdään retkiä, missä hyödynnetään lähistön runsaita mahdollisuuksia. Lapsia kannustetaan ja tuetaan myös Aarnin ulkopuoliseen harrastustoimintaan. Kimmoke harrastustoimintaan saattaa syntyä Aarnin toiminnallisten ryhmien tai aikuisen kanssa yhdessä tehtävän toiminnan kautta.  

Henkilökunta

Aarnissa työskentelee sitoutunut ja moniammatillinen, psykiatrisesti orientoinut työryhmä. 

Yksikön henkilöstöllä on vahva koulutustausta ja kokemusta lastenpsykiatrisesta hoitotyöstä, mielenterveystyöstä, työskentelystä lastensuojelun eri tehtävissä sekä muissa sosiaalihuollon tehtävissä.