Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Tietoa meistä

Mihin lastensuojelupalveluita tarvitaan?

Syrjäytyminen ja väestön ikääntyminen asettavat suomalaiselle yhteiskunnalle isoja haasteita. Julkisen talouden kiristyessä ja huoltosuhteen heikentyessä on äärimmäisen tärkeää pitää syrjäytymisvaarassa olevat nuoret mukana yhteiskunnassa ja saada heidät työelämään. THL on tutkinut syrjäytymisen vaikutuksia ja kustannuksia Suomessa (viite: Syrjäytymisen hinta – case investoinnin kannattavuuslaskelmasta. Yhteiskuntapolitiikka 6/2017, THL). Syrjäytymisen kokonaiskustannukset riippuvat vahvasti siitä, suorittaako nuori peruskoulun jälkeisen tutkinnon vai ei. Pelkän peruskoulun varaan jäävät aiheuttavat julkishallinnolle elinaikanaan keskimäärin jopa 370 000 euron lisäkustannukset verrattuna koulutuksen hankkiviin. Vaikka suomalainen peruskoulu on yleisesti ottaen tasokkaana pidetty, niin tänä päivänä osalla nuorista on haasteita saada edes peruskoulua käytyä. Laadukkailla ja vaikuttavilla lastensuojelupalveluilla voidaan auttaa lapsia, nuoria ja perheitä pärjäämään elämässä. Tällä tavoin estetään syrjäytymistä, jonka kustannus on moninkertainen verrattuna oikein ajoitettuihin palveluihin – puhumattakaan inhimillisestä näkökulmasta.

Familarin yritysesittely

Familar on kaikilla mittareilla johtava yksityinen lastensuojelupalvelujen tuottaja. Tarjoamme lapsille ja heidän perheilleen monipuolisia ja vaikuttavia palveluita aina kevyestä avohuollon tukihenkilö- ja perhetyöstä erityistason laitoshoitoon. Visiomme on olla suomalaisen lastensuojelun edelläkävijä.

Familar syntyi vuonna 2015, jolloin Mediverkon ja Mehiläisen lastensuojelupalvelut yhdistettiin valtakunnalliseksi toimijaksi. Vuoden 2016 jälkeen kokonaisuuteen on liittynyt useita palveluntuottajia ja organisaatioita. Nykyään palveluksessamme on noin 1500 alan ammattilaista, teemme vuosittain yhteistyötä noin 200 kunnan ja kuntayhtymän kanssa ja autamme tuhansia ihmisiä verkostomme kautta. Familar on tehnyt uraauurtavaa työtä palveluiden vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen mittauksen saralla lastensuojelussa kehittämällä mm. sijaishuollon asiakkaiden toimintakykymittarin. Toimintakykymittari on käytössä kaikissa Familarin lastenkodeissa ympäri maata.

Familarin moniammatillinen henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa ja tuottaa palveluita, joiden keskiössä on lapsi ja perhe. Uskomme siihen, että jokaisella lapsella, nuorella ja perheellä on voimavaroja, taitoja ja vahvuuksia selviytyä elämästään. Näiden voimavarojen, taitojen ja vahvuuksien esiin saaminen ja vahvistaminen on ydintehtävämme. Oireita hoidetaan menetelmillä, mutta ihmistä hoitamaan tarvitaan toinen ihminen. Muutos lähtee aina ihmisestä itsestään, joten tärkein voimavaramme ovat ammattilaiset, jotka kohtaavat asiakkaamme juuri sellaisina kuin he ovat.

Jokaisen asiakkaan omien vahvuuksien ja voimavarojen kunnioittaminen on työskentelymme lähtökohta. Työntekijämme pyrkivät jokaisessa kohtaamisessa aitoon ja välittävään vuorovaikutukseen oli kyseessä sitten kerran viikossa tapahtuva tunnin mittainen tapaaminen tai ympärivuorokautinen asuminen lastensuojeluyksikössä. Familarin tavoitteena on tarjota parasta mahdollista palvelua niin kuntien sosiaalitoimen edustajille kuin palveluidemme piirissä oleville lapsille ja perheille. Asiakaslupauksemme kuuluu: välitämme tulevaisuudestasi.

Familarin toimintaa ohjaa arvopohja, joka muodostuu neljästä arvoparista:

  • Tieto ja taito
  • Vastuu ja välittäminen
  • Kasvu ja kehitys
  • Kumppanuus ja yrittäjyys

Missiomme on rakentaa parempaa tulevaisuutta edistämällä lasten ja perheiden hyvinvointia yhdessä heidän kanssaan.

Familar kantaa yhteiskuntavastuuta osana Mehiläinen-konsernia

Familar Oy kuuluu Mehiläinen-konserniin, joka on vuonna 1909 perustettu perinteikäs yritys ja suuri suomalainen työllistäjä, jonka palveluksessa työskentelee yli 14 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Suurin osa Mehiläisen omistuksesta on suoraan tai välillisesti suomalaisilla ja kansainvälisillä instituutiosijoittajilla, jotka vastaavat muun muassa miljoonien ihmisten eläkevarojen sijoittamisesta kannattavasti.

Vuonna 2018 konsernin verojalanjälki oli 204,1 miljoonaa euroa ja maksetut yhteisöverot 18,4 miljoona euroa.

Lue lisää Mehiläisen yritysvastuusta ja verojalanjäljestä täältä: https://mehilainen.fi/yritysinfo/mehilaisen-yritysvastuu