Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Kunnille

Familar perhehoitopalveluissa toimitaan valtakunnallisesti lapsen edun mukaisen lastensuojelun ja sen kehittämisen puolesta. Alueellisissa moniammatillisissa tiimeissä on vankkaa lastensuojeluin perhehoidon osaamista ja työntekijämme lisäkouluttautuvat aktiivisesti. Monipuolista asiantuntemusta tukee edelleen se, että teemme tiivistä yhteistyötä Familarin avo- ja jälkihuoltopalvelujen, tarpeen mukaan myös laitoshoidon kanssa.

Suunnittelemme ja tuotamme sekä lyhyt- että pitkäaikaisen perhehoidon palveluja kunnille. Palvelumme kattavat pitkäaikaisen perhehoidon, tukiperhe-, lomaperhe- ja kriisiperhetoiminnan. Familarin erityisyys on siinä, että perhehoitopalveluja voidaan tarjota myös erityisen haastavista tilanteista tuleville tai erityisellä tavalla oireileville lapsille. Familar perhehoidossa pystytään hoitamaan onnistuneesti ja pitkäaikaisesti lapsia, jotka olisi saatettu aikaisemmin sijoittaa laitoshoitoon. Familarin kanssa yhteistyötä tekeviltä kunnilta ja sosiaalityöntekijöiltä löytyy rohkeutta miettiä perhehoitoa aidosti ensisijaisena sijaishuollon muotona.

Familar perhehoitopalvelut tarjoaa kunnille kokonaisvaltaisen perhehoitopaketin. Palveluun sisältyy perheiden rekrytointi sekä ennakkovalmennus uudenlaisella tieteelliseen tietoon ja pitkään käytännön kokemukseen perustuvalla Famile-valmennusmallilla. Famile on samaan aikaan tehokas ja yksilöllinen ennakkovalmennus että pohja sijoituksen aikaiselle perhekohtaiselle tuelle. Famile vastaa haasteeseen, joka on syntynyt perinteisten valmennusmallien kohdalla siinä, että ne eivät täysin vastaa nykyaikaisen perhehoidon tarpeisiin. Famile-valmennuksella pystytään myös entistä paremmin löytämään juuri oikea perhe lapselle.

Lapsen sijoituksen ajan vastaamme perhekodille annettavasta vahvasta tuesta. Tarjoamamme palvelu helpottaa merkittävästi kiireisen sosiaalitoimen arkea perhehoidon järjestämisessä ja vähentää sijaishuollosta aiheutuvia kustannuksia. Familar perhehoitopalvelut haluaa olla kunnille arvostettu ja tärkeä kumppani, jonka kohdalla sosiaalitoimi voi luottaa siihen, että lapsen etu on kaikessa toiminnassa ensimmäisellä sijalla.

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on tarjota lapselle hänen tarpeidensa mukainen turvallinen koti. Tämä periaate on lapselle inhimillisin vaihtoehto ja sitä noudattaen pienenee mahdollisuus sille, että lapsi sijoitettaisiin jossain vaiheessa laitoshoitoon. Toisaalta joissain tilanteissa laitossijoitus tulee joka tapauksessa tarpeeseen ja on lapsen edunmukainen ratkaisu. Tällöinkin on hyvin merkityksellistä, että lapsi on saanut elää mahdollisimman pitkään turvallisessa perheessä.

Familar on organisaationa toisaalta vakaa ja toisaalta joustava, kehitys- ja koulutusmyönteinen. Perhehoitopalveluissa teemme kehittämistyötä sekä asiakastyön ohessa että erillisinä kehitysprojekteina. Käymme palveluiden kehittämistä tukevaa vuoropuhelua mielellämme sekä kuntien että muiden perhehoidon toimijoiden kanssa. Kehittämistyötä tehdään myös yhdessä perhehoitoon sijoitettujen lasten, sijaissisarusten sekä perhehoitajien kanssa. Haluamme omalta osaltamme olla mukana meneillään olevassa lastensuojelun kehityksessä, jossa tavoitteena on, että mahdollisimman moni kodin ulkopuolelle sijoitettu, tukea ja huolenpitoa tarvitseva lapsi saisi asua sijaisperheessä sen aikaa kuin sijoitukselle on tarvetta.

Familar perhehoitopalveluissa arvostetaan lapsen vanhempien ja läheisverkoston tietoa ja kokemusta lapsen tilanteesta. Pyrimme Familarin työntekijän tuella jaettuun ja rinnakkaiseen vanhemmuuteen perhehoitajan ja lapsen vanhemman välillä. Famile-valmennuksen yksi tärkeimpiä aiheita on käydä läpi sitä tavoitetta ja mahdollisuutta, että lapsi voisi jossain vaiheessa palata asumaan omaan kotiinsa. Perhehoidon tavoitteiden toteutumisessa tärkeintä on kasvatuskumppanuus ja avoin vuoropuhelu kaikkien osapuolten kesken, lapsen ääntä unohtamatta. 

Kiitämme kiinnostuksestanne Familar perhehoitopalveluita kohtaan! Toivottavasti haluatte kuulla vielä lisää, jolloin voitte ottaa meihin yhteyttä! Voitte myös lukea lisää vahvasti tuetusta perhehoidosta, tuki- loma- ja kriisiperhetoiminnasta palvelut-sivulta

Familar perhehoitopalvelut on mukana Facebookissa ja Instagramissa, joiden kautta arkeemme kurkistaminen on helppoa.