Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Laitoshoito

Laitoshoito  

Mikäli avopalveluilla ei pystytä turvaamaan kasvu- ja kehitysolosuhteita biologisten vanhempien luona ja jos sijaisperhehoito ei ole vaihtoehto, voimme tarjota kodin lastenkodissa erityistä hoitoa ja kasvatusta vaativille lapsille. Lastenkodeissamme lapsia hoidetaan ja kasvatetaan kodin ja perheen periaattein. Kasvatukseen yhdistyy vahva ammatillinen osaaminen ja kokemus sekä tiivis yhteydenpito lasten ja nuorten lähipiiriin osana täysipainoista huolenpitoamme. Tavoitteenamme on lapsen yksilöllisistä vahvuuksista lähtevä tulevaisuuden rakentaminen. Päämääränä on aikuisuus, jossa kriisien täyttämä lapsuus ei olisi taakka, vaan voimavara.

Vaativa laitoshoito (erityisyksiköt)

Kun laitoshoitoa tarvitaan ongelmien haastavuuden ja monimutkaisuuden takia, tavoitteellisilla, intensiivisillä ja lyhyemmillä sijoitusjaksoilla vahvan osaamiseen omaavaan erityisyksikköön saadaan yleensä nopeammin ja parempia tuloksia aikaan, kuin perinteisessä laitos- tai perhekotihoidossa. Erityisyksiköiden työntekijämme ovat kasvatustyön ja sosiaali- ja terveysalan vahvoja ammattilaisia. Heidän erityisosaamistaan on varsinkin mielenterveys-, päihde- ja käyttäytymishäiriöistä kärsivien lasten ja nuorten hoito ja kasvatus. Kiinnitämme toimipisteidemme arjessa erityistä huomiota lasten ja nuorten elinympäristöön, turvallisuuteen ja koulunkäynti- ja harrastusmahdollisuuksiin. Turvaamme lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tekemällä läheistä ja aktiivista yhteistyötä niin lähiverkostojen kuin kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimien kanssa.

Jälkihuollon palvelut

Hyvä jälkihuolto turvaa nuoren siirtymisen itsenäiseen elämään. Nuoren asuminen, opiskelu, raha-asiat ja hyvän arjen rytmittäminen onnistuu parhaiten tarkasti suunnitellulla jälkihuollolla. Tärkeää on myös tunnistaa nuoren vahvuudet ja haasteet sekä luonnolliset tukiverkostot. Nuoren omista tarpeista ja lähtökohdista rakennettu jälkihuolto turvaa parhaiten henkisen hyvinvoinnin, jonka varaan elämää on helppo rakentaa.

Jälkihuoltoprosessimme suunnitellaan erilaisista lähtökohdista tulleiden nuorten vahvuuksista käsin. Yhdessä sovittuihin tavoitteisiin pääsemme tukemalla nuoria elämänhallintaan liittyvissä tilanteissa ja vahvistamalla heidän tiedollisia, taidollisia ja emotionaalisia valmiuksiaan. Kaiken keskiössä on nuoren oma vastuu ja osallisuus sekä itsestään että haaveistaan.

Palveluidemme ensisijaisena tavoitteena on turvata nuoren siirtyminen tuetusta lapsuudesta itsenäiseen elämään ja poistaa syrjäytymisriski. Työskentelyn keinot vaihtelevat nuoren tilanteesta riippuen. Kauttamme järjestyy tarvittaessa nuoren tarpeen mukainen asuminen, työkokeilut, vertaistuki, harrastukset tai muut elämän alkutaipaleen merkitykselliset asiat.

Nuoren siirtyminen jälkihuoltoon tapahtuu suunnitelmallisesti. Palvelutarpeen kartoitus ja asiakassuunnitelman laatiminen tapahtuvat aina yhteistyössä nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Asiakassuunnitelmaa myös päivitetään aktiivisesti, jotta nuori huomaa konkreettisesti edistyvänsä ja hallitsevansa omaa elämäänsä. Jokainen jälkihuoltoprosessi on erilainen ja suunnitellaan yksilöllisesti nuoren tarpeista käsin. Palvelun intensiteetin vaihtaminen käy helposti yhteisissä asiakassuunnitelmissa.