Avopalvelut

Avopalveluiden toimipaikat ja yhteystiedot – Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lastensuojelun avohuollon palvelumme käsittävät sisällöltään ja intensiteetiltään erilaisia palvelumuotoja, jotka räätälöidään tilanteisiin, joissa perheen omat voimavarat eivät yksin riitä tukemaan riittävästi lapsen tai nuoren turvallista kasvua ja kehitystä.

Tuen suunnittelu

Tuki suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaan käsittäen koko perheen tapaamisia sekä lapsen tai nuoren yksilötapaamisia. Avopalveluiden tarkoituksena on edistää tuen tarpeessa olevien lapsen, nuoren ja perheiden vuorovaikutusta, toimintakykyä, psyykkistä kuntoutumista ja hyvinvointia heidän omassa toimintaympäristössä.

Ennaltaehkäisevä perhepalvelu

Ennaltaehkäisevien perhepalveluiden avulla voidaan tehokkaasti tarttua haasteisiin silloin, kun niiden hoitaminen onnistuu vielä kevyellä kotiin vietävällä tuella. Työskentelyn on luonteeltaan voimavarakeskeistä ja ennakoivaa, vaikeita asioita ja teemoja kaihtamatta. Ennaltaehkäisevien perhepalveluiden tavoitteena on, ettei lastensuojelun asiakkuutta synny vaan perhe saa voimavaroja ja keinoja selvitä itse arjen haasteista.

Ennaltaehkäisevä perhetyö

Ennaltaehkäisevä perhetyö tukee tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti perheiden arjen hallintaa ja auttaa siten luomaan lapsille turvallisen kasvuympäristön. Perhetyö keskittyy vanhemmuuden tukemiseen kasvatuskysymyksissä, arjen hallintaan ja myönteisen ilmapiirin luomiseen. Perhetyö tapahtuu pääosin perheen omassa arkiympäristössä.