Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Asumispalvelut Pirkanmaa

Pirkanmaa4
pirkanmaa2
thumbnail_Pyynikin näkötorni
Pirkanmaa2
pirkanmaa1
previous arrow
next arrow

Familar Pirkanmaan avopalvelut tuottaa kahta erilaista asumisenpalvelua; nuorten aikuisten tukiasumista ja Tampereen kaupungin tuettua asumista. Nuorten aikuisten tukiasumisen on kokonaisvaltainen ja joustava palvelumuoto, jossa nuoret asuvat Familarin vuokraamissa tukiasunnoissa. Tampereen kaupungin tuetun asumisen palvelua tarjotaan taas asiakkaiden omiin koteihin, tavoitteena turvata asiakkaan asuminen.

Nuorten aikuisten tukiasuminen

Tukiasuminen Familar Pirkanmaan avopalveluissa toteutetaan mallilla, missä asuminen ja tuki on sidottu yhteen. Tukiasumista toteutetaan Tampereella ja lähikuntien/-kaupunkien alueella. Tuotamme, toteutamme ja kehitämme nuorten itsenäiseen asumiseen yksilöllisesti räätälöityjä tukiasumisen palvelukokonaisuuksia. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti laitoksista ja kotoa itsenäiseen asumiseen siirtyvät 17–25 -vuotiaat nuoret sekä nuoret, joilla on erityisiä haasteita itsenäisessä asumisessa. 

Tukiasumisasunto on Familarin vuokraama asunto, jonka Familar on jälleenvuokrannut nuorelle ja tehnyt siitä nuoren kanssa jälleenvuokrasopimuksen. Familarin jälleenvuokrasopimus on sidottu tukityöhön. Tukiasumisen hinta muodostuu vuorokausiperusteisesti.

Alle 18-vuotiailla itsenäinen asuminen käynnistetään aina vahvalla alkutuella, mutta lähes poikkeuksetta myös 18-vuotta täyttäneet nuoret ovat siitä hyötyneet. Tuki on rakennettavissa portaittain keveneväksi ja tavoitteena on saada nuori täysin itsenäiseen asumiseen tai tuen tarpeen vähentyessä siirtymään kunnan omiin palveluihin. Tuen sisältö koostuu paljolti jokaisen nuoren kohdalla samoista asioista, mutta niiden painopisteet vaihtelevat yksilöllisesti nuoren mukaan. Tukityöskentelyssä nuoren kanssa tehdään aina yhdessä suunnitelma kuinka asetettuihin tavoitteisiin päästään ja kuinka niitä seurataan työskentelyssä ja asiakaspalavereissa. Tuki pitää sisällään mm. kodinhoidolliset asiat, raha- ja talousasiat, oman päiväohjelman löytämisen ja/tai siihen kiinnittymisen, tarvittavien hoitokontaktien järjestelyn ja/tai niiden ylläpidon jatkossakin, mielekkään vapaa-ajan toiminnan etsimistä ja tukemista sekä oman asuinympäristön palveluihin tutustumista.

Tukityön ohjaajat muodostavat moniammatillisen työryhmän, jolla on erityisosaamista sekä kokemusta avo- ja jälkihuollon lisäksi mm. sijaishuollossa työskentelystä, neuropsykiatrisesta valmennuksesta ja nuorten sekä aikuisasiakkaiden mielenterveys- ja päihdetyöstä. Jokaiselle nuorelle nimetään kaksi omaohjaaja, joiden kanssa pyritään luomaan tuttuutta jo hyvissä ajoin ennen muuttoa/täysi-ikäistymistä. Ohjaajien tehtävänä on tukea, kannustaa ja opastaa nuoria itsenäistymistaipaleella, mutta toisaalta tukiasumisen työskentelyn luonteeseen liittyy myös valvonnallinen elementti, jolla pyritään ehkäisemään ongelmia asumisessa ja arjen karikoissa.

Kenelle?

Tukiasumista tarjotaan niille nuorelle, jotka tarvitsevat tuntityönä tarjottavaa jälkihuoltoa vahvempaa ja kokonaisvaltaisempaa tukea itsenäiseen elämään siirtymisessä. Vahvemmasta alkutuesta ovat hyötyneet nuoret, joilla on esim. turvattomuuden tunnetta, ahdistusta, masentuneisuutta, vuorokausirytmi sekaisin, päiväohjelman puutetta, motivoimattomuutta opiskeluun tai hoitokontaktiin tai riskialttius lisääntyvään päihteiden käyttöön tai syrjäytymiseen. Familarin tuottamalla Asumisen polutus-mallilla nuorille on saatu tuotettua riittävän joustavalla tuella ja asunnon tarjoamisella pysyviä asumisratkaisuja. Haasteellistenkin nuorten asunnottomaksi jäämistä ja syrjäytymistä on saatu sillä ehkäistyä. Mallilla on saatu tuettua myös nuorten jo laitoksessa aloitettujen ammattiopintojen vientiä päätökseen, sekä keskeytyneiden opintojen uudelleen käynnistämistä.

Tuettu asuminen (yli 18-vuotiaat tukiasiakkaat)

Familarin tuettu asuminen on asiakkaan arkea tukeva palvelu. Tuetussa asumisessa asiakas asuu omassa kodissa, mihin saa tukea tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti räätälöitynä. Tausta-ajatuksena on kuntouttava toiminta, jonka tavoite on tukea asiakasta itsenäiseen asumiseen ja omien voimavarojen löytämiseen. Tuetun asumisen tarve voi liittyä päihteisiin ja/tai mielenterveyden häiriöihin tai esimerkiksi. neuropsykiatrisiin haasteisiin. Palvelua tarjotaan aikuisille, nuorille aikuisille (18–21v) ja lapsiperheille.