Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Asiakaskokemus ja laatu

Laatu Familarin lastensuojelussa

Familarin lastensuojelua ohjaavat arvoparit ovat

  • Tieto ja taito
  • Välittäminen ja vastuunotto
  • Kumppanuus ja yrittäminen
  • Kasvu ja kehittäminen

Arvot ovat toimintamme perusta ja suunnan ohjaajat. Ne näkyvät kaikessa tekemisessämme ja kertovat, mikä on meille tärkeää nyt ja tulevaisuudessa sekä mihin uskomme.

Tavoitteenamme on ymmärtää niin asiakkaidemme tarpeet ja vaatimukset ja vastata niihin sekä tuottaa laadukkaasti sovitut ja lupaamamme palvelut. Palvelut ovat hyvin saatavilla ja tuloksellisia. Laatu näkyy ennen kaikkea korkeana asiakastyytyväisyytenä.

Sertifioitu (ISO 9001) laatujärjestelmämme / toiminnanohjausjärjestelmämme antaa toiminnallemme selkeät struktuurit, joilla varmistetaan asiakkaiden saamien palveluiden sujuvuus ja korkea taso.

Laatu on Familarissa koko henkilöstön yhteinen asia, ja se syntyy yhteistyöllä asiakkaiden kanssa.

Toimintaamme ohjaa ennen kaikkea lastensuojelulaki. Toiminnassa otamme huomioon myös viranomaisten ohjeet, laatusuositukset, sijaishuollon valvontaohjelman mukaiset ohjeet ja lastensuojelun eettiset periaatteet.

Asiakaskokemus (osallisuus)

Asiakaskokemus on Familarin lastensuojelutyötä ohjaava periaate. Haluamme tietää mitä lapset ja nuoret ajattelevat esimerkiksi asumisesta lastenkodissa. Lasten ja nuorten mielipide otetaan huomioon tässä yhteisessä kehittämisessä. Toiminnan kehittämiselle laaditaan yhdessä tavoitteet ja niiden etenemistä seurataan yhdessä lasten kanssa.

Toimintakykymittari (vaikuttavuus)

Lapset ja nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita, kuten heidän läheisensä ja vanhempansakin omassa asiassaan. Haluamme kuulla heidän mielipiteitään omasta tilanteestaan ja miten heidän mielestä asiat ovat sijoituksen aikana edenneet. Asiakastietojärjestelmä Nappulaan on kehitetty toimintakykymittari, jolla nuoret voivat arvioida omaa etenemistään kohti sijoituksen tavoitteita. Arvio tehdään yhdessä ohjaajan kanssa ja molemmat antavat edistymiselle oman arvionsa ja yhdessä keskustelemalla pääsemme muokkaamaan tavoitteita seuraavalle ajanjaksolle. Sama tieto välittyy myös vanhemmille ja sosiaalityöntekijöille. Vanhempien arvio edistymisestä ja tavoitteiden asettelussa on tärkeä ja nykyisen keskustelun tueksi olemme ottamassa mittaria käyttöön myös heille. Mittaria on käytetty nyt laitoshoidossa, perhehoidon mittaristo on kehityksen alla ja tavoitteemme on ottaa se käyttöön vuoden vaihteeseen mennessä.

Omavalvonta

Merkittävä osa sijaishuollon laadun seurannassa on omavalvonta. Toteutamme omavalvontaa toiminnanohjausjärjestelmän kautta seuraamalla laatupoikkeamia usealla eri osa-alueella. Korjaamme toimintaamme saadun palautteen perusteella ja kaikki laadun poikkeamiin liittyvät kysymykset käydään läpi toimipisteissä kuukausittain.

Alla olevasta linkistä pääset Mehiläisen sosiaalipalveluiden omavalvontaohjelmaan.