Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Joensuu

Erityisyksikkö Familar Joensuu tarjoaa monipuolisia lastensuojelupalveluita 12-17-vuotiaille lapsille, jälkihuoltotyötä nuorille, sekä avohoidollisia palveluita perheille.

IMG-20220712-WA0033
IMG-20220712-WA0029
IMG-20220712-WA0030
IMG-20220712-WA0034
IMG-20220712-WA0035
IMG-20220712-WA0036
Joensuu_netti3-1500x630-0-0-0-0-1505406129
Joensuu_netti4-1500x553-0-0-750-315-1505406205
IMG-20220712-WA0031
IMG-20220712-WA0032
IMG-20220712-WA0038
Joensuu_netti5-1500x630-0-0-0-0-1505406228
Joensuu_netti6-883x1030-0-343-750-315-1505406291
Joensuu_netti7-1500x630-0-0-0-0-1505406391
Joensuu_netti8-1266x630-0-30-750-315-1505406341
Joensuu_netti9-1500x630-0-0-0-0-1505406362
Joensuu_netti10-1500x630-0-0-0-0-1505406413
IMG-20220712-WA0037
IMG-20220712-WA0039
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Familar Joensuu on sijaishuollon erityisyksikkö, joka tarjoaa monipuolisesti lastensuojelupalveluita. Asiakkaitamme ovat haasteellisen käytöksen kanssa oireilevat sekä kriisi- ja arviointityötä tarvitsevat 12–17-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän läheisensä. Yksikössämme on 14 asiakaspaikkaa, kolmella osastolla. Pihapiirissä sijaitsee kaksi itsenäisen asumisen harjoitteluun tarkoitettua asuntoa laitokseemme sijoitetuille nuorille.

Toiminta-ajatus

Familar Joensuussa tarjotaan lapselle mahdollisuus turvalliseen ja tasapainoiseen kasvuympäristöön. Toiminta-ajatus pohjautuu arvoihin, selkeisiin tukeviin rajoihin ja normaaliin arkeen. Jokainen lapsi kohdataan yksilöllisesti ja ainutlaatuisuus huomioiden. Toimintaamme ohjaa lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja yhteisesti laaditut tavoitteet. Yksikössämme työskennellään ratkaisu- ja voimavarakeskeisen viitekehyksen raameissa.

Lapsen ja omaohjaajan välinen vuorovaikutuksellinen suhde on hoidon perustana.

Arki meillä

Meillä lasten ja nuorten arki rakentuu yksilöllisesti, säännöllisen viikko-ohjelman pohjalle, joka luo struktuuria ja ennakoitavuutta arkeen. Struktuuri rakentuu säännöllisestä päivärytmistä ja turvallisista rajoista sekä aikuisjohtoisuudesta.

Oman yksilöllisen päivä- ja viikko-ohjelman nuori suunnittelee yhdessä omaohjaajan kanssa. Viikko-ohjelma rakentuu koulunkäynnistä tai opiskelusta, arkipäivän askareista ja velvollisuuksista, mieluisista harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta sekä suunnitelmallisista ja tavoitteellisista omaohjaajahetkistä.

Arjessa korostetaan toiminnallisuutta ja yhteistä tekemistä aikuisten ja lasten kanssa, sekä mahdollistetaan erilaisia retkiä ja aktiviteetteja. Ohjaaminen toiminnan ja tekemisen kautta on yksi tärkeä työmenetelmä.

Koulunkäynti

Koulunkäynnin vahvaa tukea peruskoulun läpikäymiseen ja yksilöllisiä koulupolkuja suunnitellaan yhdessä perheen, sosiaalitoimen ja opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa. Nuoren sijoittuessa yksikköön, yksilöllisiä tarpeita vastaavaa koulupaikkaa ja muotoa lähdetään yhdessä miettimään kartoittaen ensin nuoren aiempaa kouluhistoriaa. Käytössämme on Joensuun kaupungin koulujen perus- ja erityisopetuksen luokat. Lähikouluina peruskouluikäisten kohdalla toimivat Noljakan koulu ja Lyseon peruskoulu. Käytettävissämme on yläkouluikäisiä varten Lyseon peruskoulun erityisopettajan tuntikehystä.

Joensuussa on hyvät mahdollisuudet jatko-opiskeluun peruskoulun jälkeen mm.lukioissa ja ammattioppilaitos Riveriassa. Paikkakunnallamme on myös Luovin ammattikoulu ja erilaisia joustavia ratkaisuja työelämäkokeiluun ja kuntoutumiseen.

Tilat ja ympäristö

Yksikkömme sijaitsee neljän kilometrin päässä Joensuun keskustasta. Familar Joensuun toimitilat on varta vasten suunniteltu sijaishuollon käyttöön. Jokaisella asukkaalla on oma huone. Yhteiset oleskelutilat mahdollistavat ryhmätyöskentelyn ja yhteisölliset illanvietot. Yksikössämme on erilliset kodinhoitohuoneet.

Samassa pihapiirissä on kaksi erillistä asuntoa, jotka mahdollistavat nuorelle itsenäistymis- ja asumisharjoittelun.

Harrastusmahdollisuudet

Joensuussa on tarjolla paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Ulkopuolista harrastamista tuetaan ja siihen kannustetaan, mutta tarjotaan mahdollisuutta myös harrasteisiin ja erilaisiin lajikokeiluihin yhdessä ohjaajien ja yksikön muiden nuorten kanssa. Nuorten omia vahvuuksia halutaan löytää ja hyödyntää harrastusten valinnassa sekä muun vapaa-ajan vietossa.

Viikoittaiset ”Famis-illat” vietetään yhdessä harjoitellen ryhmätoimintoja ja toteuttaen toiveita yhteisestä tekemisestä.

Henkilökunta

Familar Joensuun yksikössä yhdistyy lastensuojelun ja hoitotyön osaaminen. Hoito- ja kasvatustyön ohjaajina työskentelee moniammatillisen koulutuksen saanut työryhmä. Työryhmässämme työskentelee sosionomeja (AMK), sairaanhoitajia (AMK), yhteisöpedagogeja (AMK), lähihoitajia ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia. Yksikön johtajalla on myös toimintaterapeutin pätevyys. Lisäksi osalla ohjaajistamme on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Osaamisen yhdistäminen ja moniammatillinen työote takaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti nuoren tarpeisiin vastaamisen koko sijoituksen ajan. Yksiköllä on valmius haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen ja pysäyttämiseen turvallisesti.