Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Joensuu

Erityisyksikkö Familar Joensuu tarjoaa monipuolisia lastensuojelupalveluita 7–17-vuotiaille lapsille, jälkihuoltotyötä nuorille, sekä avohoidollisia palveluita perheille.

Joensuu_netti3-1500x630-0-0-0-0-1505406129
Joensuu_netti4-1500x553-0-0-750-315-1505406205
Joensuu_netti5-1500x630-0-0-0-0-1505406228
Joensuu_netti6-883x1030-0-343-750-315-1505406291
Joensuu_netti7-1500x630-0-0-0-0-1505406391
Joensuu_netti8-1266x630-0-30-750-315-1505406341
Joensuu_netti9-1500x630-0-0-0-0-1505406362
Joensuu_netti10-1500x630-0-0-0-0-1505406413
IMG_0312-2-1500x630-0-0-0-0-1505406428
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Familar Joensuu on sijaishuollon erityisyksikkö, joka tarjoaa monipuolisesti lastensuojelupalveluita. Asiakkaitamme ovat haasteellisen käytöksen kanssa oireilevat sekä kriisi- ja arviointityötä tarvitsevat 7–17-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän läheisensä. Yksikössämme on 14 asiakaspaikkaa, kolmella osastolla. Palveluvalikkoon kuuluu lisäksi perhetyö, jälkihuolto, perhekuntoutus ja valvotut tapaamiset. Yksikön pihapiirissä on kaksi perhekuntoutukseen ja jälkihuollon tuettuun asumiseen soveltuvaa asuntoa. Perhekuntoutuksesta ja jälkihuollon palveluista voit täältä…

Toiminta-ajatus

Familar Joensuussa tarjotaan lapselle mahdollisuus turvalliseen ja tasapainoiseen kasvuympäristöön. Toiminta-ajatus pohjautuu arvoihin, selkeisiin tukeviin rajoihin ja normaaliin arkeen. Jokainen lapsi kohdataan yksilöllisesti ja ainutlaatuisuus huomioiden. Toimintaamme ohjaa lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja yhteisesti laaditut tavoitteet.

Lapsen ja omaohjaajan välinen vuorovaikutuksellinen suhde on hoidon perustana.

Arki meillä

Meillä lasten ja nuorten arki rakentuu yksilöllisesti, säännöllisen viikko-ohjelman pohjalle, joka luo struktuuria ja ennakoitavuutta arkeen. Struktuuri rakentuu säännöllisestä päivärytmistä ja turvallisista rajoista sekä aikuisjohtoisuudesta.

Oman yksilöllisen päivä- ja viikko-ohjelman nuori suunnittelee yhdessä omaohjaajan kanssa. Viikko-ohjelma rakentuu koulunkäynnistä tai opiskelusta, arkipäivän askareista ja velvollisuuksista, mieluisista harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta sekä suunnitelmallisista ja tavoitteellisista omaohjaajahetkistä.

Arjessa korostetaan toiminnallisuutta ja yhteistä tekemistä aikuisten ja lasten kanssa, sekä mahdollistetaan erilaisia retkiä. Ohjaaminen toiminnan ja tekemisen kautta on yksi tärkeä työmenetelmä.

Koulunkäynti

Koulunkäynnin vahvaa tukea peruskoulun läpikäymiseen ja yksilöllisiä koulupolkuja suunnitellaan yhdessä perheen, sosiaalitoimen ja opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa. Nuoren sijoittuessa yksikköön, yksilöllisiä tarpeita vastaavaa koulupaikkaa ja muotoa lähdetään yhdessä miettimään kartoittaen ensin nuoren aiempaa kouluhistoriaa. Käytössämme on Joensuun kaupungin koulujen perus- ja erityisopetuksen luokat.

Joensuussa on hyvät mahdollisuudet jatko-opiskeluun peruskoulun jälkeen mm. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa (PKKY). Paikkakunnallamme on myös Luovin ammattikoulu ja erilaisia joustavia ratkaisuja työelämäkokeiluun ja kuntoutumiseen.

Tilat ja ympäristö

Yksikkömme sijaitsee neljän kilometrin päässä Joensuun keskustasta. Familar Joensuun toimitilat on varta vasten suunniteltu sijaishuollon tiloiksi. Jokaisella asukkaalla on oma huone. Yhteiset oleskelutilat mahdollistavat ryhmätyöskentelyn ja yhteisölliset illanvietot. Yksikössämme on erilliset kodinhoitohuoneet.

Samassa pihapiirissä on kaksi erillistä asuntoa, jotka mahdollistavat nuorelle itsenäistymis- ja asumisharjoittelun. Asuntoja käytetään lisäksi perhekuntoutuksen asiakkaiden tarpeisiin.

Harrastusmahdollisuudet

Joensuussa on tarjolla paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Ulkopuolista harrastamista tuetaan ja siihen kannustetaan, mutta tarjotaan mahdollisuutta myös harrasteisiin ja erilaisiin lajikokeiluihin yhdessä ohjaajien ja yksikön muiden nuorten kanssa. Nuorten omia vahvuuksia halutaan löytää ja hyödyntää harrastusten valinnassa ja muun vapaa-ajan vietossa.

Viikoittaiset ”Famis-illat” vietetään yhdessä, harjoitellaan ryhmätoimintoja ja toteutetaan toiveita yhteisestä tekemisestä.

Henkilökunta

Familar Joensuun yksikössä yhdistyy lastensuojelun ja hoitotyön osaaminen. Hoito- ja kasvatustyön ohjaajina työskentelee moniammatillisen koulutuksen saanut työryhmä. Työryhmässämme työskentelee toimintaterapeutti, sosionomeja (AMK), sairaanhoitajia (AMK), yhteisöpedagogeja (AMK), lähihoitajia ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia. Osaamisen yhdistäminen ja moniammatillinen työote takaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti nuoren tarpeisiin vastaamisen koko sijoituksen aikana.Yksiköllä on valmius haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen ja pysäyttämiseen turvallisesti.