Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Pienryhmäkoti Hima

Hima kuva
Julkisivu
Keittiö
Lapsen huone
Olohuone
Hima 4-0-97-750-314-1591868151
Hima 2-0-145-750-315-1591868091
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Pienryhmäkoti Hima on kaksiosastoinen, 14-paikkainen kotoisa lastensuojelun perusyksikkö, jossa tarjotaan ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimina sijoitetuille noin 10-17-vuotiaille lapsille. Osastomme ovat Rinne ja Havumäki. Lisäksi Himassa on kolme itsenäistymisasuntoa, jossa itsenäisen elämän taitoja voi harjoitella tuetusti.

Toiminta-ajatus

Tarjoamme hoitoa ja huolenpitoa lapsille, jotka tarvitsevat tukea muun muassa koulunkäyntiin, tunne-elämän taitojen harjoitteluun sekä murrosiän tai itsenäistymisen mukanaan tuomien asioiden käsittelyyn. Himan asiakasprofiiliin eivät sovi akuutisti päihdeoireilevat tai aggressiivisesti käyttäytyvät lapset.

Himassa työskentelyä ohjaa ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa. Kunnioittava ja lämmin kasvatusilmapiiri tukee lapsen kuntoutumista ja helpottaa asettumista erikoisessa elämäntilanteessa. Pyrimme lapsen itsetunnon vahvistamiseen positiivisuuden ja toivon näkökulmasta; uskomme lapseen ja hänen mahdollisuuksiinsa.

Arki meillä

Himan arki on säännöllistä, aikuisjohtoista ja yksilöt huomioivaa. Yksikkö on toiminnallinen ja lasten kanssa tehdään ja touhutaan paljon. Omaohjaajatyöskentely on säännöllistä ja siinä panostetaan ikätasoisesti arjenhallinnan taitoihin sekä sijoituksen tavoitteiden toteutumiseen. Annamme lapsen tulla lähelle ja kannustamme luottamuksellisen suhteen rakentumiseen antamalla aikaa ja tilaisuuksia suhteen muodostumiselle.

Himassa panostetaan osallisuuteen muun muassa viikoittaisilla lasten kokouksilla, joissa kaikki pääsevät esittämään toiveita, kehittämisehdotuksia ja ajatuksia asumiseen, arkeen ja toimintaan liittyen. Lapset saavat sisustaa huoneensa mieleisikseen, ja ajattelemmekin, että jokaisella lapsella on oikeus elää ikätasoaan vastaavaa, omannäköistään elämää oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Yksilökeskusteluja käydään arjessa sekä omaohjaajahetkillä, ja jokaista lasta kannustetaan ja tuetaan mielipiteen ilmaisuun ja avoimeen vuorovaikutukseen.

Itsenäistymistyöskentelyssä harjoitellaan erilaisia arjen taitoja sekä asioiden hoitamista. Himan yhteydessä olevat itsenäistymisasunnot antavat oivan mahdollisuuden harjoitella oman itsensä kanssa olemista ja yksin asumista turvallisesti ja pienin askelin. Nuorella on aina paikka joko Havumäessä tai Rinteessä ja mahdollisuus palata takaisin omaan tuttuun huoneeseen tarpeen tullen.

Perheiden kanssa tehdään yhteistyötä ja vanhempia osallistetaan hoidon ja kasvatuksen suunnitteluun. Lapsen yhteydenpitoa läheisverkostoon tuetaan ja läheisten vierailut Himaan ovat toivottuja. Lisäksi Himan itsenäistymisasuntoja on mahdollista hyödyntää perhetapaamisiin ja yöpymiseen.

Koulunkäynti

Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi saa suoritettua peruskoulun sijoituksen aikana. Teemme tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa ja jokaiselle lapselle pyritään löytämään juuri häntä palveleva opinahjo. Pääasiassa Himan lapset ja nuoret käyvät lähialueen kouluissa, mutta toimivat liikenneyhteydet mahdollistavat erityisesti jatko-opinnot myös pääkaupunkiseudun ja muiden lähialueiden ammatillisissa oppilaitoksissa.

Tilat ja ympäristö

Sijaitsemme Tuusulan Lahelassa omakotitaloalueella lähellä Hyrylän palveluja. Asumme vuonna 2020 valmistuneissa, juuri meille suunnitelluissa ja tarpeitamme vastaavissa tiloissa. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa oman huoneen sisustamiseen, mikä tekee asettumisesta helpompaa. Panostamme myös yhteisten tilojen viihtyvyyteen; lapset ja aikuiset pääsevät yhdessä vaikuttamaan sisustukseen. Oma piha antaa kesällä mahdollisuuden pienviljelylle ja läpi vuoden erilaisille aktiviteeteille. Piha-aluetta on kehitetty lasten ja aikuisten toiveisiin pohjautuen.

Vapaa-ajan vietto ja harrastukset

Tuemme jokaista lasta löytämään itselleen mieluisan harrastuksen, jossa hän voi saada onnistumisen kokemuksia. Himassa pyrimme arjen toiminnallisuuteen ja harrastamme myös yhdessä. Järjestämme mielekästä vapaa-ajan tekemistä ja tarjoamme mahdollisuuksia kokea uusia asioita ja saada mukavia lapsuusmuistoja retkien ja muun toiminnan avulla. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintapäivien ja retkien sisältöön ja järjestämme mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan myös hyvin yksilöllistä toimintaa. Himan pihalla on koripalloteline, trampoliini sekä pihakeinu, talossa on useita potkulautoja ja jokaiselle halukkaalle hommataan oma pyörä. Tiloissamme on myös harrastetila, josta löytyy tällä hetkellä pingispöytä, pöytäfudis ja ilmakiekkopeli.

Himan aikuiset

Himassa työskentelee kaksi moniammatillista, toiminnallista ja kehitysmyönteistä työryhmää. Olemme työstämme innostuneita ja haluamme tarjota lapsille parasta mahdollista hoitoa sekä turvallista ja osallistavaa arkea. Työryhmämme koostuu sosionomeista, lähihoitajista, nuoriso- ja yhteisö ohjaajista sekä sairaanhoitajasta. Lisäksi työryhmästämme löytyy nepsyvalmentaja ja muuta erilaisten koulutusten kautta hankittua spesifiä osaamista.

Henkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään erilaisten työnantajan tarjoamien koulutusten avulla. Lisäksi työryhmien toimintaa tukevat säännölliset työnohjaukset ja työssäjaksamista tuetaan huomioimalla henkilöstön toiveita työvuorosuunnittelussa kattavasti. Himan yksikönjohtaja ja vastaava ohjaaja ovat mukana arjessa ja helposti saatavilla, mikä tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden asioiden puheeksi ottamiseen matalalla kynnyksellä.