Pienryhmäkoti Hima

Hima 2-0-145-750-315-1591868091
Hima 3-0-99-750-316-1591868127
Hima 4-0-97-750-314-1591868151
Hima 5-0-47-721-311-1591868522
Hima 6-0-45-750-314-1591868311
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Pienryhmäkoti Hima on kaksiosastoinen, 14-paikkainen kotoisa lastensuojelun perusyksikkö, jossa tarjotaan ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimina sijoitetuille noin 10-17-vuotiaille lapsille. Osastomme ovat Rinne ja Kallio. Lisäksi Himassa on kolme itsenäistymisasuntoa, jossa itsenäisen elämän taitoja voi harjoitella tuetusti.

Tarjoamme hoitoa ja huolenpitoa lapsille, jotka tarvitsevat traumaattisten kokemusten tai psyykkisen oireilun vuoksi tukea arjesta selviytymiseen. Omaohjaajatyöskentelyssä panostetaan ikätasoisesti arjenhallinnan taitoihin ja sijoituksen tavoitteiden toteutumiseen. Himaan sijoitetuilla lapsilla voi olla erilaisia haasteista koulunkäynnissä, tunne-elämän häiriöitä sekä murrosikään liittyvää elämänhallinnan vaikeutta. Himan asiakasprofiiliin eivät sovi akuutisti päihdeoireilevat tai aggressiivisesti käyttäytyvät lapset.

Toiminta-ajatus

Himassa työskentelyämme ohjaa ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa. Pyrimme yhdessä lapsen kanssa ymmärtämään hänen maailmastaan käsin, kuinka toimia sijaishuollon tavoitteiden täyttymiseksi. Kunnioittava ja lämmin kasvatusilmapiiri tukevat lapsen kuntoutumista ja helpottavat hänen asumistaan erikoisessa elämäntilanteessa. Annamme lapsen tulla lähelle ja kannustamme luottamuksellisen suhteen rakentumiseen antamalla aikaa ja tilaisuuksia suhteen muodostumiselle.

Himassa panostamme omaohjaajatyöskentelyyn, arjessa kohtaamiseen, yksilölliseen huomioimiseen sekä itsenäistymistyöskentelyyn. Kannustava ja keskusteleva ilmapiiri ohjaavat toimintaamme. Pyrimme lapsen itsetunnon vahvistamiseen positiivisuuden ja toivon näkökulmasta, uskomme lapseen ja hänen mahdollisuuksiinsa. Tavoitteenamme on, että saamme yhdessä menneisyyden haasteista voimavaroja.

Jokaisella lapsella on oikeus elää ikätasoaan vastaavaa omannäköistä elämää oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Meillä tehdään ja touhutaan lasten kanssa paljon ja jokaista kannustetaan omien kiinnostuksen kohteidensa pariin. Omaohjaajatyöskentelyä toteutetaan säännöllisesti ja arki on strukturoitua, aikuisjohtoista ja yksilöt huomioivaa. Itsenäistymistyöskentelyä tukevat yksikössä olevat itsenäistymisasunnot, joissa oman elämän harjoittelu on turvallista ja tuettua.

Arki meillä

Himassa järjestetään viikoittain nuorten kokous, jossa kaikki pääsevät esittämään toiveita, kehittämisehdotuksia ja ajatuksia asumiseen, arkeen ja toimintaan liittyen. Yksilökeskusteluja käydään arjessa sekä omaohjaajahetkillä, ja jokaista lasta kannustetaan ja tuetaan mielipiteen ilmaisuun ja avoimeen vuorovaikutukseen.

Itsenäistymistyöskentelyssä harjoitellaan erilaisia arjen taitoja sekä asioiden hoitamista. Himan yhteydessä olevat itsenäistymisasunnot antavat oivan mahdollisuuden harjoitella oman itsensä kanssa olemista ja yksin asumista turvallisesti ja pienin askelin. Nuorella on aina paikka joko Kalliossa tai Rinteessä ja mahdollisuus palata takaisin omaan tuttuun huoneeseen tarpeen tullen.

Perheiden kanssa tehdään yhteistyötä ja lasta tuetaan yhteydenpidossa. Himan puhelimesta voi aina soittaa vanhemmille ja vanhemmille voidaan tarjota myös mahdollisuus yöpyä Himan tiloissa. Vanhemmille soitetaan lasten kuulumisia ja vanhemmilla on mahdollisuus osallistua hoidon suunnitteluun.

Koulunkäynti

Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi saa suoritettua peruskoulun sijoituksen aikana. Teemme tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa ja jokaiselle lapselle pyritään löytämään juuri häntä palveleva opinahjo. Pääasiassa Himan lapset ja nuoret käyvät lähialueen kouluissa, mutta hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat erityisesti jatko-opinnot myös pääkaupunkiseudun ja muiden lähialueiden ammatillisissa oppilaitoksissa.

Tilat ja ympäristö

Sijaitsemme Tuusulan Lahelassa omakotitaloalueella lähellä Hyrylän palveluja. Asumme vuonna 2020 valmistuneissa, juuri meille suunnitelluissa ja tarpeitamme vastaavissa tiloissa. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa oman huoneen sisustamiseen, jolloin kotiutuminenkin on helpompaa. Panostamme myös yhteisten tilojen viihtyvyyteen; lapset ja aikuiset pääsevät yhdessä vaikuttamaan sisustukseen. Oma piha antaa kesällä mahdollisuuden pienviljelylle Ja läpi vuoden erilaisille aktiviteeteille. Piha-aluetta on kehitetty lasten ja aikuisten toiveisiin pohjautuen.

Harrastusmahdollisuudet

Tuemme jokaista lasta löytämään itselleen mieluisan harrastuksen, jossa hän voi saada onnistumisen kokemuksia. Himassa pyrimme arjen toiminnallisuuteen ja harrastamme myös yhdessä. Järjestämme mielekästä vapaa-ajan tekemistä ja tarjoamme mahdollisuuksia kokea uusia asioita ja saada mukavia lapsuusmuistoja retkien ja muun toiminnan avulla. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintapäivien ja retkien sisältöön ja järjestämme mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan myös hyvin yksilöllistä toimintaa. Himan pihalla on koripalloteline, trampoliini sekä pihakeinu, talossa on useita potkulautoja ja jokaiselle halukkaalle hommataan oma pyörä. Tiloissamme on myös harrastetila, josta löytyy tällä hetkellä pingispöytä, pöytäfudis ja ilmakiekkopeli.

Henkilökunta

Himassa työskentelee kaksi moniammatillista, toiminnallista ja kehitysmyönteistä työryhmää. Olemme työstämme innostuneita ja haluamme tarjota lapsille parasta mahdollista hoitoa sekä turvallista ja osallistavaa arkea. Työryhmämme koostuu sosionomeista, lähihoitajista, nuoriso- ja yhteisö ohjaajista sekä sairaanhoitajasta. Lisäksi työryhmästämme löytyy nepsyvalmentaja ja muuta erilaisten koulutusten kautta hankittua spesifiä osaamista.

Henkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään erilaisten työnantajan tarjoamien koulutusten avulla. Lisäksi työryhmien toimintaa tukevat säännölliset työnohjaukset ja työssäjaksamista tuetaan huomioimalla henkilöstön toiveita työvuorosuunnittelussa kattavasti. Myös Himan yksikön johtaja ja vastaava ohjaaja tekevät arjen työvuoroja ja ovat helposti saatavilla, mikä tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden helppoon asioiden puheeksi ottamiseen.