Pienryhmäkoti Hima

Pienryhmäkoti Hima on kaksiosastoinen, 14-paikkainen kotoisa lastensuojelulaitos, jossa tarjoamme ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltoa noin 10-17 -vuotiaille lapsille.  Himassa on lisäksi kolme yksiön kokoista asuntoa itsenäistymisharjoittelua varten.

Hima 2-0-145-750-315-1591868091
Hima 3-0-99-750-316-1591868127
Hima 4-0-97-750-314-1591868151
Hima 5-0-47-721-311-1591868522
Hima 6-0-45-750-314-1591868311
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Pienryhmäkoti Hima on kaksiosastoinen, 14-paikkainen kotoisa lastensuojelulaitos, jossa tarjoamme ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimina sijoitetuille lapsille. Osastomme ovat Rinne ja Kallio. Himassa on lisäksi kolme yksiön kokoista asuntoa itsenäistymisharjoittelua varten. 

Toiminta-ajatus

Himassa työkentelyämme ohjaa ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa. Pyrimme yhdessä ymmärtämään lapsen kanssa hänen maailmastaan käsin, miten tulisi toimia, että pääsemme sijaishuollolle asetettuihin tavoitteisiin. Kunnioittava ja lämmin kasvatusilmapiiri tukevat lapsen kuntoutumista ja helpottavat hänen asumistaan erikoisessa elämäntilanteessa. 

Annamme lapsen tulla lähelle ja kannustamme luottamuksellisen suhteen rakentumiseen antamalla aikaa ja tilaisuuksia suhteen muodostumiselle. Himassa panostamme vahvasti omaohjaajatyöskentelyyn, arjessa kohtaamiseen ja yksilölliseen huomioimiseen sekä itsenäistymistyöskentelyyn. Kannustava ja keskusteleva ilmapiiri ohjaavat toimintaamme. Pyrimme lapsen itsetunnon vahvistamiseen positiivisuuden ja toivon näkökulmasta, uskomme lapseen ja hänen mahdollisuuksiinsa. Tavoitteenamme on, että saamme yhdessä menneisyyden haasteet voimavaroiksi. Jokaisella lapsella on oikeus elää ikätasoaan vastaavaa omannäköistä elämää oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Arki meillä

Meillä tehdään ja touhutaan lasten kanssa paljon ja jokaista kannustetaan omien kiinnostuksen kohteidensa pariin. Omaohjaajatyöskentelyä toteutetaan säännöllisesti ja arki on strukturoitua, aikuisjohtoista ja yksilöt huomioivaa. 

Koulunkäynti

Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi saa suoritettua peruskoulun sijoituksen aikana. Teemmekin tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat jatko-opinnot myös pääkaupunkiseudun ja muiden lähialueiden ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Tilat ja ympäristö

Sijaitsemme Tuusulan Lahelassa omakotitaloalueella lähellä Hyrylän palveluja. Asumme uusissa, juuri meille suunnitelluissa ja tarpeitamme vastaavissa tiloissa. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa oman huoneen sisustamiseen, jolloin kotiutuminenkin on helpompaa.  

Harrastusmahdollisuudet

Tuemme jokaista lasta löytämään itselleen mieluisan harrastuksen, jossa hän voi saada onnistumisen kokemuksia. Himassa pyrimme arjen toiminnallisuuteen ja harrastamme yhdessä. Järjestämme mielekästä vapaa-ajan tekemistä ja tarjoamme mahdollisuuksia kokea uusia asioita ja saada mukavia lapsuusmuistoja retkien ja muun toiminnan avulla. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintapäivien ja retkien sisältöön ja järjestämme mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan myös hyvin yksilöllistä toimintaa. 

Henkilökunta

Himassa työskentelee kaksi moniammatillista, toiminnallista ja kehitysmyönteistä työryhmää. Olemme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja moniosaajia. Olemme työstämme innostuneita ja haluamme tarjota lapsille parasta mahdollista hoitoa sekä turvallista ja osallistavaa arkea.