Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Ei ryhmää ryhmän vuoksi

Ihmisen ainutlaatuisuus tulee esille hänen ollessaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja oma todellisuus muovautuu juuri vuorovaikutustilanteissa.

Viimeiset vuodet nuorisomme ja me itsekin olemme turvautuneet pitkälti sosiaalisen median erilaisiin ryhmiin ja näin karanteenitilanteissa pitäneet yllä meille elintärkeää vuorovaikutusta. Varsinkin nuoruusiässä erilaisten vertaisryhmien merkitys henkilökohtaiselle ja sosiaaliselle identiteetille on kiistaton ja niitä haetaan haitallisistakin sosiaalisista ympäristöistä. Sosiaaliset tilanteet ovat aivojen kehityksen vuoksi nuorille vielä aikuisia haastavampia ja ahdistuksen ja pelkojen tunteet ovat yleisiä sosiaalisissa tilanteissa. Vuorovaikutustilanteet eivät aina kuitenkaan ole turvallisia ja kuntouttavia.

Nuoren ihmisen kyky käyttäytymisen säätelyyn ja ilmeiden tulkintaan on heikompaa kuin aikuisilla, koska hermoverkot toimivat vielä tehottomasta. Nuoruusiässä mantelitumake syttyy herkästi ja mielihyväkeskus reagoi voimakkaasti jännitykseen ja sosiaaliset tilanteet saavat tunteita käsittelevät aivoalueet toimimaan kiihkeästi. Nuoren ihmisen aivot reagoivat stressiin voimakkaammin ja ne vahingoittuvat helpommin kuin aikuisella. Nuoren aivojen plastisuus takaa sen, että ne hermoradat vahvistuvat, joita eniten käytetään. Siksi turvalliset sosiaaliset tilanteet nuoruusiässä ovat hyvinkin merkityksellisiä yksilön sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta myös tulevaisuudessa.

Sosiaalihuoltolain (L1301/2014) mukaan sosiaalisessa kuntoutuksessa yksilöllisen tuen yhdistäminen toiminnallisuuteen vahvistaa yksilön kykyä selvitä arjessa. Ryhmämuotoinen sosiaalityö avohuollon tukitoimena tarjoaa mahdollisuuden psykososiaalisesti merkittäviin asioihin, kuten johonkin kuuluminen ja liittyminen, hyväksytyksi tuleminen, osallistuminen, osallisuus sekä vaikuttaminen. Yhteiskunta tarvitsee ryhmiä, joiden välityksellä ihmiset sosiaalistetaan yhteiseen normimaailmaan ja kiinteys yhteiskunnassa säilyy.

Familarin avopalveluissa haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuksia olla osana tavoitteellista ja suunniteltua ryhmätoimintaa, jota ohjaa turvallinen aikuinen, joka on kohtaamisen ammattilainen. On hyvin tärkeää, että pystyisimme tarjoamaan turvallisia sosiaalisia vuorovaikutustilanteita osana sosiaalista kuntoutusta, joita asiakkaat ovat yhdessä kanssamme suunnittelemassa.

Kirjoittaja:
Maija Niemi
Avopalveluiden ohjaaja, eläinavusteinen nepsy-valmentaja
Pirkanmaan avopalvelut