Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

ARTIKKELI: Erityisluokka madaltaa koulunkäynnin kynnystä

Erityisluokka madaltaa koulunkäynnin kynnystä

Kouluun ei tule lähdettyä, jos lapsen elämässä ei ole rajoja ja hän on vaikka pelannut kotona koko yön tietokonepelejä. Kun lapsen elämä ja kotiolot eivät ole hallinnassa, asiaan on puututtava. Pikku Tuulensuojan erityisyksikköön Maskussa voidaan sijoittaa moniongelmaisia lapsia ympärivuorokautiseen hoitoon. Lasten tyypillisiä ongelmia ovat kasvua ja kehitystä vaarantava rajaton käyttäytyminen, sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat, mielenterveys- ja päihdeongelmat, käytöshäiriöt sekä yhä yleisempänä koulunkäyntiin liittyvät ongelmat.  

 

Lapsen tarpeisiin vastataan aikuisjohtoisella, hyvin strukturoidulla arjella ja ennakoitavuudella. Jokaisen nuoren arjen suunnittelussa huomioidaan hoidon, kasvatuksen, koulunkäynnin ja harrastusten yhteensovittaminen hänen omista lähtökohdistaan.

 

Pikku Tuulensuojassa koulunkäynti on Maskun kunnan järjestämää ja yksikössä toimii Hemmingin koulun erityisluokka yläasteikäisille lapsille. Yksikönjohtaja Anna-Kaisa Lehtonen kertoo, että koulu on tärkeä osa Pikku Tuulensuojan toimintaa.

– Kaikilla lapsilla on joitakin koulunkäynnin ongelmia. Olemme onnekkaita, kun koulunkäynti on saatu järjestettyä näin hyvin.  

 

Pikku Tuulensuojassa arjen rajat ovat lapsille selkeästi hahmotettavissa. 14-paikkaisessa ryhmäkodissa lapsia hoitaa ja opastaa moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan koulutuksen saanut henkilökunta. Kun mennään kouluun, siirrytään pihan toiselle puolelle koulurakennukseen, jossa lapsista huolehtii koulun henkilökunta.

 

Opetuksesta eritysluokalla vastaa erityisluokanopettaja Saku Eloluoto ja koulunkäynninohjaaja Soile Cannavo. He toteavat, että yhteistyö koulun ja yksikön välillä toimii joustavasti. Jos lapsella on ongelmia koulun arjessa, ne pystytään ratkaisemaan yhteistyössä.

 

– Olen huomannut, että lapsilta löytyy kyllä halua koulunkäyntiin. Joskus levoton lapsi joudutaan poistamaan luokasta, jotta muille turvataan työrauha. Aika äkkiä lapsi huomaa, miten tylsää on, kun ei saa mennä kouluun, Lehtonen sanoo.

 

Eloluoto painottaa, että ryhmäkodin tuki opetustyössä on korvaamattoman arvokasta. Kun keskusteluyhteys toimii, voidaan vetää yhtä köyttä lapsen parhaaksi.

 

Voit lukea pidemmän jutun Familar Uutiset -lehdestä
http://bit.ly/2FIzrsM