Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Kuntoutuskoti OIVA vastaa haasteeseen!

Yli 100 000 nuorta kärsii mielenterveyden häiriöistä, ja hoito ruuhkautuu – ”Jos on itsetuhoisia oireita, kolme kuukautta on pitkä aika”

#uutisvahti

https://yle.fi/uutiset/3-10881410

Kuntoutuskoti Oiva Kuopiossa vastaa tähän haasteeseen. He muuttavat ensi viikolla uusiin, upeisiin tiloihin Pirtinkaarelle ja saavat sitä myötä lisäpaikkoja. Tarvetta vastaaville paikoille olisi varmasti muuallakin.

Nuoren mielen sairastuminen voi tapahtua yllätyksenä kaikille tai oireet alkavat pikkuhiljaa jo lapsuusvuosina. Taustalla nuorella voi olla mm. traumakokemuksia ja perimälläkin on oma osuutensa mielenterveysongelmiin. Ahdistuneisuuden lisääntyminen voi näkyä oireina ravitsemuskäyttäytymisessä ja itsetuhoisessa käyttäytymisessä. Pakko- ja paniikkioireilut lisääntyvät ja nuori alkaa eristäytymään ikätasoisista kavereistaan. Kouluun ja opintoihin lähteminen hankaloituu ja tulevaisuus alkaa näyttämään mustalta. Kehitysvaiheessaan nuori etsii vielä omaa identiteettiään ja seksuaalisuutensakin saattaa tulla eteen tilanteita, joista ei yksin pääse eteenpäin. Neuropsykiatristen haasteidensa kanssa painiskeleva nuori tarvitsee ohjaavaa tukea monin verroin. Nuoren psyyke on kovalla koetuksella ennen aikuistumista.

Onneksi osa nuorista ohjautuu oireilujensa vuoksi hoidon piiriin. Nuorella voi olla useita osastohoitojaksoja ja kontakti nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Lääkehoitoakin on kokeiltu. Hoitokontakteista ja lääkkeellisestä avusta huolimatta arki ei kuitenkaan lähde sujumaan, vaan nuoren oireilu jatkuu ja tulevaisuuden suunnitelmat eivät pääse etenemään.

Kuntoutuskoti OIVA on toiminut Kuopiossa jo vuodesta 2001 lähtien nuorisopsykiatrisena kuntoutuskotina. Nuori ohjautuu kuntoutusjaksolleen usein osastohoidon jälkeen tai kun avohoito ei ole riittävää. Nuoren pärjääminen yksin tai kotona ei onnistu.

Kuntoutuskodissa nuori kohtaa omat haasteensa niin yksilönä kuin yhteisön jäsenenä. Kuntoutusjakson tavoitteena on nuoren psyykkisen voinnin tasaantuminen, omatoimijuuden vahvistuminen ja itsenäistymisen taitojen harjaantuminen. Omaohjaajat tukevat nuorta aktiivisesti ja työskentelevät yhdessä Oivat-portaat kuntoutusmenetelmän mukaisesti. Säännöllinen ja turvallinen arkirytmi takaa nuorelle rauhoittumisen jakson äärelle. Arkeen kuuluu mm. yhteisöllisiä viikoittaisia, itsenäistymiseen harjaannuttavia vastuutehtäviä, omaohjaajakeskusteluja, liikuntaa sekä sosiaalisten taitojen harjoittelemista. Kuvataideterapeutti pitää joko ryhmä-tai yksilöohjausta. Nuoret osallistuvat halutessaan mm. sosiaaliseen hevospedagogiseen toimintaa. Kuntoutuskodissa järjestetään myös muutakin ryhmätoimintaa aina tarpeen mukaan.  Jokainen nuori on kuntoutusjaksollaan oman itselleen tarpeellisen ajan. Tiivistä yhteistyötä tehdään nuoren hoitotahon kanssa, koulujen ja oppilaitosten kanssa sekä nuoren vanhempien kanssa. Nuorta tuetaan harrastuksiin ja ikätasoiseen kasvuun ja kehitykseen.

Kuntoutuskodissa on pitkän työkokemuksen omaava henkilökunta. Työryhmä pitää kuukausittain tiimiä nuorisopsykiatrin sekä psykologin kanssa. Tiimeissä keskustellaan kunkin nuoren kuntoutukseen liittyvistä asioista. Kuntoutumisen etenemistä seurataan kuntoutusjanan avulla. Omatohjaajat ja nuori itse täyttää kuukausittain kyselyn, jossa on nuoren arjen sujumista mittaavia kysymyksiä. Kuntoutusjanaa nuori tarkastelee omanohjaajansa kanssa säännöllisin väliajoin viikkokeskustelujen yhteydessä. Kuntoutussuunnitelma laaditaan jakson alussa ja sitä päivitetään kolmen kuukauden välein tai tarvittaessa. Tullessaan kuntoutusjaksolleen nuori allekirjoittaa kuntoutussopimuksen, jolla vahvistaa osallisuutensa jaksoon.

Kuntoutuskoti OIVAlla on yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan lupa tehostettuun asumispalveluun ja terveydenhuollon luvat nuorisopsykiatriseen kuntoutukseen. Nuoret voivat tulla joko sosiaalitoimen kustantamina tehostettuun asumispalveluun tai jälkihuollon asumiseen. Mikäli nuoren kuntoutusjakson kustantaa terveydenhuolto tarvitaan lisäksi yhteistyö nuoren sosiaalityöntekijään, joka kirjoittaa nuorelle päätöksen asumiseen kuntoutusjakson ajaksi. Kuntoutuskodin asiakkaina ovat vahvasti pakko-ja paniikkioireiset, syömishäiriöiset, masentuneet ja muilla psykiatrisilla diagnooseilla oireilevat 17v ikävuodesta eteenpäin olevat nuoret. Kuntoutusjakson lopussa jaksosta laaditaan loppulausunto nuorelle itselleen ja jakson maksavalle taholle. Kuntoutuskodissa on kaikkiaan paikkoja 14, mutta yksikkö on jakaantunut kahteen seitsenpaikkaiseen kodinomaiseen siipeen. Lisäksi pihamaalla on pieni kolmen yksiön rivitalo, jossa nuoret voivat harjoitella yksinasumista. Kuntoutuskoti sijaitsee rauhallisella alueella lähellä Kuopion keskustaa.