Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Teemavuodesta toiseen – Kurkistus omaohjaaja teemavuoteen ja vuoden 2023 suunnitelmiin

Familarin omaohjaaja teemavuosi alkaa olemaan loppusuoralla!

Vuoden aikana käydään läpi yhteensä 12 tavoitteellista ja omaohjaajatyöskentelyä tukevaa teemaa. Teemojen avulla on jo päästy tutustumaan muun muassa lasten elämänhistorioihin, erilaisiin kehon ja mielen rentoutusmenetelmiin sekä mentalisaatioon osana eheyttävää lastensuojelutyötä. Loppuvuoden aikana pureudutaan vielä lapsen oikeuksiin ja omaohjaajasuhteeseen – siihen, mikä tekee omaohjaajasuhteessa juuri ”meistä meidät”. Yhdistävinä tekijöinä kaikissa vuoden teemoissa ovat olleet yhteisen ajan lisääminen, sekä lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutussuhteen parantaminen.

Palaute teemavuodesta on ollut pääosin positiivista ja erityisesti yksilöllisen ja luovan työskentelyn mahdollistaminen on koettu hyväksi; toimivaankin omaohjaajatyöskentelyyn on saatu teemojen kautta lisämaustetta ja uusia näkökulmia. Kehittävää palautetta on saatu vuoden rytmittämistä ja teemojen lyhyestä kestosta; teemojen syvemmän toteuttamisen ja työhön nivomisen näkökulmasta yksittäisen aiheen keston pidentäminen koettaisiin usein vaihtuvia teemoja toimivammaksi ratkaisuksi. Omaohjaaja teemavuosi on jo nyt osoittanut, että yhteiseen teemaan panostaminen kannattaa! Vuoden lopussa toteutetaan palautekysely, jolla kartoitetaan omaohjaajien ja lasten kokemuksia teemavuodesta ja sen vaikuttavuudesta omaohjaajatyöskentelyyn. Palautteet toimivat kehittämisen välineenä ja kyselyn avulla kehittämisehdotuksia ja hyviä huomioita saadaan juuri sieltä, missä tapahtuu Familarin laadukas, lapsilähtöinen ja turvallinen asiakastyö.

Positiivista nostetta kohtaamisiin panostamalla!

Omaohjaaja teemavuoden opit ja vinkit antavat pohjaa tulevalle vuodelle ja tavoitteena on, että seuraava teemavuosi on entistäkin toimivampi, ja henkilöstöä sekä asiakkaitamme vieläkin

palvelevampi. Vuoden 2023 teemamme Familarissa on Kohtaaminen. Keskiössä tulevat olemaan hyvän näkeminen sekä ihmisten väliset suhteet niin lasten ja aikuisten, henkilöstön ja esihenkilön kuin Familarin ja yhteistyötahojenkin välillä. Kohtaamisen teemavuosi on jaettu vuosineljänneksiin ja teemat kulkevat aaltomaisesti tutustumisen kautta työskentelyvaiheeseen ja siitä edelleen yhteenvetoon ennen seuraavaan teemaan siirtymistä. Tarpeiden äärelle pysähtymistä, läsnäoloa ja kohtaamisia ihmisten välillä pyritään teemavuoden avulla lisäämään. Tavoitteena on positiivisen ilmapiirin ja välittävän kulttuurin leviäminen ja kiertyminen aikuisten kautta tärkeimpään – lapsiin.

Kohtaamisiin!

Teemavuosikoordinaattori Laura Kosonen
Vastaava ohjaaja, Pienryhmäkoti Hima