Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Epala

Ajankohtaista yksikössä

Epala on muuttanut uusiin tiloihin heinäkuun 2022 aikana!

Epala on Porissa sijaitseva sijaishuollon erityisyksikkö 11-17-vuotiaille lapsille. Epalassa on kaksi asunyksikköä: Tammi ja Tuomi, ja molemmissa asuinyksiköissä on 7 asiakaspaikkaa.

20220817_113624
20220817_114405
20220817_114750
20220817_115124
20220817_120454
20220817_120425
20220817_114122
20220817_113722
20220817_113825
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Epala on tunnettu kodinomaisesta ilmapiiristä ja lämpimästä tunnelmasta. Epalan henkilökunnalla on monipuolinen osaaminen vastata teini-ikää lähestyvien ja teini-iässä olevien nuorten elämänhallinnan haasteisiin. Epalassa lapset kohdataan yksilöinä ja heidän kanssaan työskennellessä huomioidaan jokaisen yksilölliset lähtökohdat sekä heidän sijoitukselleen asetetut tavoitteet.

Epalassa on kaksi asuinyksikköä: Tammi ja Tuomi. Tammi-asuinyksikkö on erikoistunut kuntouttamaan nuoria, joilla on käytöshäiröitä tai asosiaalista käyttäytymistä. Tuomi-asuinyksikkö puolestaan on erikoistunut kuntouttamaan psykiatrisesti oireilevia nuoria.

Toiminta-ajatus

Epalan perustehtävä on hoitaa ja kasvattaa yksikköön sijoitettuja lapsia. Tavoitteena on taata lasten kokonaisvaltainen huolenpito, sekä luoda kehityksen kannalta turvallinen kasvuympäristö lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Tavoitteet toteutetaan tukemalla nuorten kehitystä erilaisin kasvatuksellisin, ohjauksellisin ja hoidollisin keinoin yhteistyössä lapsen perheen, läheisten ja eri verkostoryhmien kanssa.

Epalan toiminnan taustalla vaikuttaa ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote. Haasteisiin keskittymisen sijaan Epalan arjessa keskitytään löytämään mahdollisuuksia sekä voimavaroja oppia selviämään omien haasteiden kanssa. Epalassa positiivinen palaute sekä myönteinen ja lämmin ilmapiiri mahdollisuutena kääntää negatiivisuuden kehä.

Arki meillä

Epalan arki on kodinomaista, yhteisöllistä ja toiminnallista. Perusarkeen kuuluu koulunkäynti, harrastukset, omaohjaajahetket ja yhdessä tekeminen. Epalassa asuvia lapsia tuetaan kaverisuhteissa ja osana kuntouttavaa työskentelyä lapsia ohjataan kaveritaidoissa. Kaveritaitoja pääsee harjoittelemaan yksikön arjessa, sillä yhteisiä toimintapäiviä järjestetään viikoittain. Toimintapäivien lisäksi Epalassa järjestetään retkiä ja leirejä kulloisenkin lapsiryhmän tarpeet ja toiveet huomioiden. Lapset voivat vaikuttaa yksikön arkeen ja tekemisiin kertomalla erilaisista toiveistaan.

Epalassa omaohjaajatyöskentely ja kiintymyssuhteen luominen ovat tärkeässä osassa heti sijoituksen alusta asti. Omaohjaaja työskentelyä tehdään viikoittain ja omaohjaajan kanssa on mahdollista viettää muutaman kerran vuodessa omaohjaajapäivää, jossa lapsi saa itse suunnitella mieleistä toimintaa. Omaohjaajatyöskentelyyn kuuluu myös kasvatusyhteistyö sijoitetun lapsen vanhempien kanssa. Epalassa lasten läheisverkosto nähdään tärkeänä osana lapsen hyvinvointia.

Lapsia opetetaan ikätasoisesti ottamaan vastuuta arjen askareista ja täysi-ikäisyyden kynnyksellä itsenäistymisohjelma tarjoaa lapselle hyvät mahdollisuudet itsenäiseen elämään sijoituksen jälkeen. Lapsella on myös mahdollisuus saada jälkihuoltopalvelua Epalan henkilökunnan toimesta.

Koulunkäynti

Porin kaupunki tarjoaa hyvät puitteet koulunkäynnille. Jokaisen lapsen kohdalla arvioidaan opetuksen järjestäminen yksilöllisesti ja lapsen edunmukaisesti mietitään hänelle sopivat kouluratkaisut. Peruskouluikäisille Epalaan sijoitettaville lapsille on yhteistyöluokka Itätuulen koulussa parin kilometrin päässä yksiköstä. Yhteistyöluokassa on mahdollisuus osittain integroituun opetukseen ja valinnaisaineiden suorittamiseen. Mahdollisuuksien mukaan lapset opiskelevat oman ikäluokkansa kanssa yhdessä.

Porissa ja Pori lähikunnissa on hyvät mahdollisuudet toisen asteen opintoihin. Porista löytyy lukio, ammattikoulu ja erityisammattitutkinnon suorittamisen mahdollisuus. Epala sijaitsee julkisten kulkuyhteyksien päässä ja tarpeen mukaan lapsia ohjataan ja tuetaan itsenäisessä kulkemisessa.

Tilat ja ympäristö

Epala sijaitsee Porissa Väinölän kaupungin osassa 4 kilometrin päässä Pori keskustasta. Epalalla on kesällä 2022 valmistuneet uudet tilat yksikerroksisessa omakotitalossa. Molempiin asuinyksiköihin on oma sisäänkäynti ja asuinyksiköiden välisessä tilassa sijaitsee yhteisiä tiloja, kuten saunatilat ja neuvotteluhuone. Lisäksi Epalasta löytyy monitoimitila, jossa on mahdollisuus viettää aikaa ohjaajan kanssa kahden kesken tai lapsen läheisverkoston on mahdollista yöpyä. Epalassa jokaisella lapsella on oma huone, jonka sisustamiseen kukin lapsi voi osallistua.

Porissa on hyvät palvelut ja Epalastakin on kohtuullisen välimatkan päässä koulut, ostoskeskuksia, urheilutalo ja uimahalli. Paikallisliikenteellä kulkeminen on myös Porin alueella helppoa. Julkisella liikenteellä on hyvät yhteydet niin lähialueelle, kuin kauemmaskin. Etäisyys Turkuun on 140km, Tampereelle 110km ja Helsinkiin 245km.

Harrastusmahdollisuudet

Satakunnan alueella on laajat harrastusmahdollisuudet ja lasten harrastuksia pyritään ylläpitämään jo olemassa olevia harrastuksia. Mikäli lapsella ei ole harrastusta, häntä tuetaan löytämään mielekäs harrastus. Mikäli nuoren voimavarat eivät riitä säännölliseen harrastukseen, on mahdollista harrastaa ohjaajien kanssa. Säännöllisissä toimintapäivissä toteutetaan nuorten toiveita, lisäksi Porissa on hyvät ulko- ja sisäliikuntapäivät: lähistöllä on uimahalli, urheilutalo, frisbeegolf-rata, minigolf-rata, skeittiratoja ja lenkkipolkuja. Epalaan suunnitellaan yhdessä lasten kanssa kuntosalia, tämän lisäksi pihasta löytyy mm. koripalloteline.

Henkilökunta

Epalassa työskentelee moniammatillinen työryhmä, joka koostuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisista. Epala toimii erityisen laitoshoidon tuottajana, joten henkilömitoitus on lastensuojelulain mukaista henkilöstömitoitusta korkeampi ollen puitesopimuksissa luvattu 1.3 työntekijää lasta kohden. Vakinaisesta henkilökunnasta vähintään 50 % on AMK- tai opistotason tutkinnon suorittaneita.

Epalan henkilökunnalla on kokemusta psykiatrisista sairauksista, kuten syömishäiriöt, masennus, itsetuhoinen käytös, dissosiaatio- ja traumahäiriöt, sekä erilaiset pelko- ja ahdistusoireet. Täydennyskoulutuksia järjestetään henkilökunnalle vuosittain. Epalassa tehdään toimivaa ja tiivistä yhteistyötä paikallisen terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja Porin nuorisopsykiatrisen poliklinikan kanssa.