Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Kuntoutuskoti OIVA

Kuntoutuskoti OIVAssa on kaksi 7 paikkaista yksikköä Pirtti ja Kaari, jossa tarjotaan nuorisopsykiatrista kuntoutusta. Kuntoutuskodin läheisyydessä sijaitsee OIVAn Tupa, jossa on kolme asuntoa tuettuun asumiseen.

default
Kuntoutuskoti OIVA
Oivan Tupa
default
default
Olohuone Pirtti
Keittiö Pirtti
nuoren huone Pirtti
Käytävä Pirtti
Olohuone Kaari
Keittiö Kaari
Käytävä Kaari
Nuoren huone Kaari
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Kuopiossa toimiva Kuntoutuskoti OIVA tarjoaa nuorisopsykiatrista kuntoutusta nuorille aikuisille, joilla on tarve intensiiviseen, ympärivuorokautiseen tukeen. Syömishäiriöistä, masennuksesta, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä tai muista psykiatrisista diagnooseista toipuvat sekä neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret voivat hakeutua kuntoutusjaksolle. Kuntoutuskodissa on kaksi seitsenpaikkaista yksikköä Pirtti ja Kaari. Kuntoutusjaksoon kuuluu tutustumisvaihe, tiivis kuntoutusvaihe sekä itsenäistymisvaihe. Kuntoutuskoti tarjoaa toiminnallisen ja turvallisen ympäristön nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Kuntoutuskoti OIVAan ohjaudutaan oman kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta.

Toiminta-ajatus

Kuntoutusjakson tavoitteena on nuoren sosiaalinen vahvistuminen, jonka edellytyksinä on psyykkisen voinnin vakautuminen, sosiaalisten taitojen kehittyminen sekä toimintakyvyn kohentuminen, niin että nuori on osallisena ikätasoisten nuorten toiminnoissa, kuten koulussa tai työharjoittelussa. Kuntoutusjaksolla nuoren kanssa etsitään keinoja sairauden tuomien oireiden kanssa elämiseen. Nuoren toimijuutta tuetaan, jonka avulla nuoren itsenäistyminen mahdollistuu. Kuntoutusta ohjaavat työmenetelmät ovat ratkaisukeskeisyys ja voimavaralähtöinen työote. Neuropsykiatrista valmennusta ja omaohjaaja työskentelyä käytetään myös keskeisesti ohjaustyössä. Kuntoutuskodilla on käytössä OIVAT PORTAAT©  -työmenetelmä.

Kuntoutusjakson loppupuolella selvitetään nuoren tarpeidenmukainen jatkoasuminen ja nuoren siirtyminen itsenäisempään elämään tapahtuu turvallisesti ja suunnitellusti yhteistyössä nuoren kuntoutukseen osallistuvan verkoston kanssa.

Arki meillä

Kuntoutuskodin arkea rytmittää normaali päivärytmi sekä toiminnallinen viikko-ohjelma, johon kuuluu nuorten palaveri, liikuntailta ja muu yhteinen tekeminen sekä vastuu- ja ruokavuorojen hoitaminen ohjaajien avustuksella. Kuntoutusjakson aikana nuorella on mahdollisuus osallistua erilaisiin ryhmätoimintoihin, kuten kuvataideterapeutin kuvallisen ilmaisun ryhmään ja sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. Kuntoutusjaksolla nuorelle valitaan omat ohjaajat, jotka vastaavat säännöllisistä viikkokeskusteluista ja yhdessä nuoren kanssa asettavat jaksolle tavoitteita, jotka kirjataan nuoren kuntoutussuunnitelmaan. Sekä nuoret että ohjaajat arvioivat kuntoutuksen edistymistä kuukausittain kuntoutusjanan avulla. Verkostoyhteistyötä tehdään nuoren vanhempien, hoitotahon, sosiaalitoimen ja koulujen kanssa.

Koulunkäynti

Nuorelle rakennetaan yksilöllinen opintopolku. Se voi olla joko koulua, työharjoittelua, valmentavaa opetusta tai pajatoimintaa. Nuorta tuetaan opinnoissa ja yhteistyötä tehdään eri oppilaitosten kanssa.

Tilat ja ympäristö

Kuntoutuskoti OIVA sijaitsee Pirtin kaupunginosassa Kuopiossa. Kuntoutuskodissa on kaksi yksikköä, Pirtti ja Kaari, joissa on huoneet seitsemälle nuorelle. Yksiköt toimivat omina kokonaisuuksinaan, mutta tarvittaessa yhteisöllisiä toimintoja voidaan yhdistää, kuten liikuntailta tai erilaisiin tapahtumiin osallistuminen. Kuntoutuskodissa on hyvät yhteiset tilat ja iso keittiö, jossa voi kodinomaisissa olosuhteissa harjoitella ruoanlaittoa.

Harrastusmahdollisuudet

Kuntoutuskodissa nuori voi kokeilla eri harrastuksia joko yhteisön, oman ohjaajansa tai toisen nuoren kanssa. Nuorella on mahdollisuus käydä omissa harrastemenoilla sovitusti. Nuorta tuetaan löytämään harrastus, joka tukee nuorta kuntoutusjakson aikana sekä nuoren itsenäistyessä. Kuntoutuskodin ympäristössä on hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet.

Henkilökunta

Nuoren kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen kuntoutustyöryhmä, johon kuuluu ohjaajina työskentelevien sosionomien, lähihoitajien, sairaanhoitajien sekä neuropsykiatristen valmentajien lisäksi seksuaalineuvoja, kuvataideterapeutti, sekä työryhmää konsultoivat psykologi ja nuorisopsykiatri.

Kuntoutusjakson jälkeen

Kuntoutusjakson loppupuolella nuorelle suunnitellaan turvallinen siirtymien itsenäisempään asumisen muotoon yhdessä nuoren hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavan verkoston kanssa. Kuntoutuskoti OIVAn pihapiirissä sijaitsee erillinen kolmen asunnon rivitalo OIVAn Tupa, jossa tarjotaan tuettu asumista. Nuoren on mahdollisuus siirtyä kuntoutusjakson jälkeen OIVAn Tupaan tai muihin tarvitsemiinsa palveluihin.