Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Myllykoto

Myllykoto on 14-paikkainen psykiatrista kuntoutusta nuorille tarjoava lastensuojen erityisyksikkö Kouvolan Voikkaalla, hyvien kulkuyhteyksien varrella.

thumbnail_image002 (2)
thumbnail_image006
thumbnail_image005
kuntoutusosastonyleinentila
ryhmkotiosastonyleinentila
thumbnail_image004
thumbnail_image003
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Familar Myllykoto on Kouvolassa Voikkaan kaupunginosassa sijaitseva 14 -paikkainen vuonna 2006 perustettu lastensuojelun yksikkö. Myllykoto muodostuu kahdesta seitsemän paikkaisesta osastosta, Ryhmäkodista ja Kuntoutuskodista. Lisäksi yksikössä on tukiasunto itsenäistyvälle nuorelle.

Ryhmäkoti on 7 paikkainen ns. perustason yksikkö, jossa korostuu psykiatrinen osaaminen. Tähän yksikköön sijoittuvat lapset, joilla voi olla psyykkisiä, sosiaalisia tai elämän hallintaan liittyviä haasteita, mutta toimintakyky mahdollistaa selviytymisen elämän eri osa-alueilla henkilökunnan tuella. Tällä tarkoitetaan sitä, että lapsella on yhteistyö- ja vuorovaikutuskyky toimia henkilökunnan kanssa. Arjen- ja elämänhallintaan liittyviä asioita suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä henkilökunnan kanssa. Suunnittelun pohjana on lapsen oma motivaatio, osallisuus ja sitoutuminen omiin asioihin.

Kuntoutuskoti on 7 paikkainen erityistason osasto, jonka erityispiirteinä on psykiatrinen osaaminen. Osaaminen toteutuu kuntouttavassa työskentelyotteessa, struktuurissa (erityisyytenä kuntouttava päivätoiminta), henkilöstömäärässä ja ohjaajien koulutustasossa. Kuntoutuskodin osastolle sijoittuvat lapset, joiden käyttäytyminen tai puutteellinen toimintakyky vaikeuttaa elämän eri osa-alueita ja vaatii voimakkaampaa työskentelyotetta kuntoisuuden kohentumiseksi.

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksenamme on tuottaa laadukkaita sijaishuollon palveluja sijoitetuille lapsille ja nuorille. Laatu pohjautuu henkilökunnan ammattiosaamiseen, turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön sekä struktuuriin. Nämä luovat pohjaa lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Toiminta suuntautuu psyykkiseen ja/tai sosiaaliseen kuntoutukseen ja hoitoon. Lapsi voidaan sijoittaa Myllykotoon huostaanotettuna, kiireellisellä sijoituksella tai avohuollon tukitoimenpiteenä. Myllykodon kuntouttava toiminta on suunnattu n.12-18 vuotiaille alaikäisille nuorille, jotka elämäntilanteessaan tarvitsevat ympärivuorokautista seurantaa, tukea, hoitoa ja ohjausta turvallisissa sekä vuorovaikutuksellisissa rajoissa. Jälkihuoltoa, jatkohoitoa ja -kuntoutusta järjestetään erikseen sovittuna. Elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen kehittyminen on kuntoutuksen ja hoidon keskeinen periaate. Myllykodon kasvatus- ja kuntoutustyö pohjautuu ratkaisukeskeisen ajattelumallin hyödyntämiseen. Tavoitteena on saada nuori sitoutumaan omien asioiden äärelle, pohtimaan omaa hyvää tulevaisuutta ja löytämään voimavaroja, joita voi hyödyntää elämän eri tilanteissa.

Toiminnalla tähdätään lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, elämän- ja arjenhallinnan taitojen kehittämiseen, sosiaalisen toimintakyvyn lisääntymiseen sekä psyykkisen sairauden tai oireilun hallinnan lisääntymiseen ja/tai lievittymiseen. Jokaiselle räätälöidään yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jolla varmistetaan nuoren osallisuus omassa hoitoprosessissa. Yksikköön on laadittu Hyvän kohtelun suunnitelma, jolla osaltaan vahvistetaan nuorten itsemääräämisoikeutta.

Arki meillä

Arjen toiminnan perustana ovat nuoren kehitysvaiheen mukaiset, turvalliset vuorovaikutussuhteet sekä yhteisöllisyys. Jokaiselle suunnitellaan tarpeen mukainen kasvatus- ja hoitosuunnitelma, jossa huomioidaan psykiatrinen hoito, perhetyö, verkostotyöskentely sekä suunnitellaan kasvatuksen- ja koulutuksen tarpeisiin vastaaminen. Turvalliset rajat, kodinomaisuus ja toiminnallisuus luodaan yhdessä. Näillä toimilla pyritään luomaan vakauttavaa arkea yksikössä.

Koulunkäynti

Koulunkäynti järjestetään yhteistyössä Kouvolan sivistystoimen kanssa. Sijoitetut nuoret kirjataan lähikoulun oppilaaksi, jonka jälkeen opetus järjestetään nuoren tuen tarpeen mukaan. Vaihtoehtoina ovat yleisopetus, erityisopetus tai tarvittaessa kevennetty opiskelu, jolloin koulutyö ja opetus toteutuu erityisin järjestelyin osittain tai kokonaan yksikössä. Opettaja vastaa aina varsinaisesta opetuksesta, joka toteutuu joko etänä yksikössä tai paikanpäällä koulussa. Sijoituksen alkuvaiheessa selvitetään lapsen koulunkäyntikykyä ja tarvittaessa pyydetään opetustoimelta moniammatillisen tiimin järjestämistä koulukuntoisuuden arvioimiseksi ja koulutyön järjestämiseksi.

Tilat ja ympäristö

Toimimme 2021 valmistuneessa kiinteistössä, jossa pinta-alaa on n. 660 m2. Rakennus on suunniteltu Myllykodon tarpeita vastaavaksi kiinteistöksi. Asuin- ja oleskelutilojen lisäksi käytössä on monitoimitiloja, joita voi muunnella helposti erilaiseen tarpeeseen soveltuvaksi. Jokaisella lapsella on oma huone. Molemmilla osastoilla on 3 peseytymistilaa, pesukone, yhdistetty olohuone ja ruokailutila sekä keittiö. Ryhmäkodin puolella on itsenäistymisasunto. Asunto soveltuu osastohuonekäyttöön tai itsenäistymisasunnoksi. Huoneistossa on käytettävissä ulko-ovi omalla sisäänkäynnillä tai normaali huoneen ovi, joka on osaston puolelle. Asunnossa on huone, keittiö, suihku/wc-tila. Huoneiston pinta-ala on 21 m2. Isolla piha-alueella on pelikenttä, jossa on mahdollista pelailla ulkopelejä.

Harrastusmahdollisuudet

Myllykodossa toiminnan perustana on paitsi yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden myös toiminnallisuuden korostaminen. Nuorta tuetaan harrastustoimintaan sekä yhteisön sisäisiin aktiviteetteihin. Harrastustoiminta nähdään psyykkistä kuntoutumista edistävänä toimintana. Harrastustoiminta voi toteutua Myllykodon ohjaajan kanssa ja ohjauksessa tai osallistumalla seuratoimintaan. Lisäksi lähialueella on monipuolisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia.

Henkilökunta

Henkilökunnan koulutus ja työkokemus on monipuolinen. Vahva ammatillinen koulutus ja työkokemus lastensuojelutyöstä, nuorisopsykiatrisesta hoitotyöstä, päihdehoidosta sekä perheiden kanssa työskentelystä. Myllykodossa on erityisosaamista lastensijaishuollon yhteydessä tehtävään psykiatriseen tilanteen selvittelyyn, hoitamiseen ja kuntouttamiseen. Menetelminä käytetään mm. Nepsy -koulutuksen tuomaa vuorovaikutus osaamista, ratsastus- ja musiikkitoimintaa, teemakeskusteluja, omaohjaajatyötä, AART -ryhmämuotoista toimintamenetelmää. Työntekijöillä on monipuolista osaamista omista vapaa-ajan harrastuksista. Lisäksi käytettävissä on konsultoiva nuorisopsykiatri– yhteistyötä jo yli 10 vuotta.