Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Nuortenkoti Polku

Polku on 14-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja kasvatusta 13-17 vuotiaille nuorille.

Polku kuva 3.
Polku kuva 1.
Polku kuva 2.
PSX_20221130_111914
PSX_20221130_112101
PSX_20221130_111722
PSX_20221130_110631
Polku 1-52-126-748-315-1541746352
Polku 3-33-138-748-314-1541746421
Polku 4-50-182-750-315-1541746447
Polku 5-9-201-748-314-1541746473
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Polku on 14-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö. Polku tarjoaa palveluita sekä kiireellisiin ja arviointia vaativiin lastensuojelutilanteisiin että pidempiaikaiseen sijaishuollon tarpeeseen.  Polku on tarkoitettu 13-17 vuotiaille nuorille ja sijoituksen aikana tuetaan kokonaisvaltaisesti koko perhettä tarvittaessa intensiivisellä perhetyöllä. Polkuun voi tulla ympärivuorokautisesti,  myös päihtyneenä ja tarvittaessa nuori haetaan yksikköön. Polussa nuorten hyvinvoinnista huolehtii kokenut ja moniammatillinen työryhmä. 

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on toimia lastensuojelun sijaishuollon yksikkönä, joka vastaa vaativiin lastensuojelutilanteisiin ympärivuorokautisesti. Perustehtävänä on vastata nuoren sen hetkisiin arjen haasteisiin sekä kartoittaa niin nuoren kuin koko perheen elämäntilannetta. Polun erityisosaamista ovat sosiaalityöntekijän tekemät perhearviot sekä perhetyö. Sijoituksen aikana koko perhe on osana sijoitusprosessia ja työskentelyä.

Arki meillä

Polussa arjen perustana on säännöllinen ja turvallinen päivärytmi. Tärkeä osa säännöllistä arkirytmiä on koulunkäynti, johon tuetaan aktiivisesti.  Arkea rytmittää nuortenkodin viikko-ohjelma ja omaohjaajatyöskentely sekä nuorille suunnatut yhteiset toimintaillat. Polussa nuoret osallistuvat arkiaskareisiin, kuten siivouksiin, ruoanlaittoon, pyykkihuoltoon ja arjen suunnitteluun.

Koulunkäynti

Polun nuoret käyvät koulua omissa kouluissaan tai tarvittaessa opetus siirretään lähikouluun. Koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä nuoren koulunkäynnin tukemiseksi. Mikäli nuori ei käy omaa koulua on mahdollisuus väliaikaisesti järjestää opetusta myös Polulla.

Kuopiossa on tarjolla monipuoliset mahdollisuudet ammatilliseen koulutukseen.

Tilat ja ympäristö

Polku sijaitsee Kuopion Haapaniemellä hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden äärellä samassa rakennuksessa perhekuntoutusyksikkö Hermannin kanssa. Yksikön keskeinen sijainti mahdollistaa sujuvan liikkumisen kouluihin ja eri palveluihin esim.monipuolisiin harrastuksiin.
Polussa jokaisella nuorella on oma huone. Lisäksi nuorille on paljon erillisiä yhteisiä tiloja mm. tv-huone, pelihuone, ryhmätiloja ja sauna.

Harrastusmahdollisuudet

Kuopiossa on tarjolla paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Ulkopuolista harrastamista tuetaan ja siihen myös aktiivisesti kannustetaan. 

Henkilökunta

Polussa nuorten hyvinvoinnista huolehtii moniammatillinen työryhmä, joka koostuu sosionomeista, lähihoitajista, sairaanhoitajista, sosiaalityöntekijästä, yhteisöpedagogista, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajasta sekä neuropsykiatrisesta valmentajasta. Henkilökunta kouluttautuu aktiivisesti.