Pähkinärinne

Kaarinan Piikkiössä sijaitseva Pähkinärinne on 7-paikkainen perusyksikkö, joka ottaa vastaan huostaanotettuina sijoitettuja lapsia ja nuoria ympärivuorokautiseen hoitoon.

4-0-326-750-317-1505382765
20-0-65-750-316-1505383014
7-0-229-750-316-1505382964
1-0-325-750-312-1505382581
23-0-133-750-315-1505383670
21-0-182-750-315-1505383893
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Pähkinärinne on perheenomainen lastenkoti, joka on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Pähkinärinteen sijoitukset ovat pääsääntöisesti pitkiä ja lapset voivat olla sijoitettuna monenlaisilla taustoilla. Sijoitettavilla lapsilla voi olla esimerkiksi puutteita perushuolenpidossa, neurologisia ongelmia tai kehitysviiveitä. Pähkinärinne tekee paljon yhteistyötä erikoissairaahoidon kanssa.

Toiminta-ajatus

Pähkinärinteen turvallisessa ja perheenomaisessa ympäristössä lapsi voi kasvaa ja kehittyä tasapainoiseksi nuoreksi. Lapsille asetetaan selkeät rajat ja heitä tuetaan toimimaan itsenäisesti muut huomioon ottaen. Pysyvät aikuiskontaktit ovat hoidon perusta ja turvallisen ryhmän jäsenenä lasta tuetaan löytämään omat vahvuutensa. Pähkinärinteessä huomioidaan lasten yksilölliset tarpeet, jolloin lapsi saa olla oma itsensä.

Arki meillä

Lapsia tuetaan selviämään ikätason mukaisista arjen haasteista ja kannustetaan oppimaan uusia taitoja. Arjen hoitotyön perusta on yhdessä tekeminen. Ruuanlaitto, siivous, kauppareissut ja ulkoilu muodostavat yhteisen arjen. Kun arjen haasteet sujuvat, voidaan yhdessä harrastaa kodin ulkopuolella. Uimareissut, jääkiekko, laskettelu, yleisurheilu, mökkeily ja pyöräretket muodostavat osan arjen toiminnasta. 

Arki perustuu päivärytmiin, joka tuo tarvittavaa säännöllisyyttä lasten elämään. Ruokailut, riittävä yöuni, henkilökohtainen hygienia ja tilanteen mukainen vaatetus ovat asioita, joita opetellaan yhdessä aikuisten tuella. Oman elämän hallintataidot opitaan arjessa pienten etappien kautta.

Koulunkäynti

Koulunkäynti ja sen tukeimen ovat merkittävässä roolissa. Kaarinan koulutoimi tarjoaa perusopetuksen lisäksi mm. pienryhmäopetusta ja tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös Turussa sijaitsevien erityiskoulujen kanssa. Piikkiöstä on myös hyvät kulkuyhteydet Turkuun, jossa on laaja mahdollisuus toisen asteen opintoihin. Kouluterveydenhuolto ja psykologi ovat tarvittaessa tukena lasten koulunkäyntiin liittyvien tarpeiden arvioinnissa.

Tilat ja ympäristö

Pähkinärinne sijaitsee luonnon keskellä n. 4 km päässä Piikkiön keskustasta. Pähkinärinteen iso piha-alue tarjoaa lapsille ja nuorille hyvät mahdollisuudet pihapeleihin ja leikkeihin. Pihalle on rakennettu myös oma laavu, jossa järjestetään yhteistä grillausta ja ohjelmaa. Lähimetsät tarjoavat myös mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen. Pähkinärinteen tilat ovat kodinomaiset ja yhteisten tilojen lisäksi kaikilla lapsilla on omat haluamallaan tavalla sisustetut huoneet.

Harrastusmahdollisuudet

Pähkinärinne tukee lapsia talon ulkopuoliseen harrastustoimintaan ja Piikkiö tarjoaa hyvät mahdollisuudet harrastamiselle. Piikkiöstä löytyy seuroja, jotka järjestävät monenlaista urheilutoimintaa. Piikkiöstä löytyy myös oma partio ja VPK. Lisäksi Pähkinärinteen lasten kanssa harrastetaan arjessa erilaisia liikuntalajeja sekä retkeilyä.

Henkilökunta

Pähkinärinteessä työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu 7 ohjaajaa ja yksikön johtaja, joka osallistuu myös arjen hoitotyöhön. Työryhmästä löytyy psykiatrista ja neuropsykiatrista erityisosaamista.