Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Pienryhmäkoti Karhunpesä

Pienryhmäkoti Karhunpesä on 14 – paikkainen erityisyksikkö, jonka hoito on suunnattu 12-17 vuotiaille nuorille.

Karhunpesä 10-0-104-750-317-1598346531
Karhunpesä 13-0-103-750-316-1598346562
Karhunpesä 14-0-252-750-316-1598346598
Karhunpesä 1-1-203-749-314-1598346692
Karhunpesä 3-0-255-750-316-1598346785
Karhunpesä 7-0-166-750-316-1598346836
Karhunpesä 8-2-140-748-318-1598346871
Karhunpesä 2-1-389-749-316-1598346964
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Pienryhmäkoti Karhunpesä sijaitsee Askolan kirkonkylällä suojaisella metsään rajoittuvalla tontilla. Karhunpesä tarjoaa lasten ja nuorten erityistason sijaishuoltoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille 12-17 vuotiaille lapsille ja nuorille. 

Toiminta-ajatus

Turvallinen, aikuisjohtoinen ja vahvasti strukturoitu arki luo edellytykset kohdata kukin nuori yksilöllisesti ja tukea häntä sekä hänen perhettään haasteellisessa elämäntilanteessa kohti muutosta ja mahdollista kotiutumista tai itsenäisen elämän aloittamista. Toimintamme keskeinen ajatus on toimivan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen aikuisen ja nuoren välillä, jolloin on mahdollista kohdata haasteellisia tai vaikeita tilanteita turvallisesti yhdessä aikuisen kanssa. Yksikkömme viitekehyksenä toimii ratkaisukeskeisyys ja dialogisuus. Haluamme nostaa nuoressa esille positiivisia ja eteenpäin vieviä ominaisuuksia.

Suunnitelmallinen työskentely perustuu yhteistyöhön nuoren ja hänen perheensä sekä nuoren oman sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentelyä ohjaa asiakassuunnitelman lisäksi yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka nuoren omaohjaajat tekevät yhteistyössä nuoren ja hänen perheensä kanssa. Nuoren tilanteen edistymistä seurataan säännöllisesti toimintakykymittarin avulla yhdessä perheen kanssa

Arki meillä

Karhunpesässä arki rakentuu vahvasti koulunkäynnin, kuntouttavan toiminnallisuuden sekä turvallisen ja välittävän yhteisön ympärille. Koulunkäynti on iso osa arkea ja siihen on tarjolla yksilöllistä, nuoren tarpeet huomioivaa tukea ja ohjausta. Karhunpesän tiloissa toimii Askolan kunnan pienryhmä. Turvallinen ja välittävä yhteisö mahdollistaa sosiaalisten taitojen harjaannuttamisen sekä estää haitallisen tai nuorta itseään vahingoittavan käyttäytymisen jatkamisen. Kuntouttavan toiminnallisuuden lisäksi nuorella on vapaa-ajallaan mahdollisuus tavata kavereitaan tai jatkaa omien harrastustensa parissa.  Uskomme, että terveellinen ja tasapainoinen arki tuottavat lapsille ja nuorillemme parasta mahdollista hyvinvointia.

Koulunkäynti

Karhunpesän tiloissa toimii Askolan kunnan pienryhmä, jossa opiskelu on mahdollista räätälöidä yksilöllisesti. Karhunpesässä on kaksi luokkatilaa, jotka vastaavat tämän päivän opetustarpeisiin. Yhteistyö koulun opettajien ja Karhunpesän henkilökunnan välillä on tiivistä. Koulunkäynti on arjessamme vahvasti läsnä ja nuoria tuetaan ja motivoidaan opintojensa suorittamisessa. Peruskoulusta ammattikouluun siirryttäessä, pyritään huomioimaan nuoren omat vahvuudet ja tukemaan nuorta jatko-opinnoissaan. Ammattikouluikäisille opetusta tarjoaa oman kunnan ammattioppilaitos Monninkylässä sekä lähikuntien koulut esimerkiksi Mäntsälän Keuda, Porvoon Careeria ja Järvenpään Spesia.

Tilat ja ympäristö

Pienryhmäkoti Karhunpesä sijaitsee Askolan kirkonkylällä metsään rajoittuvalla tontilla. Yksikön vierestä kulkee pururata, jonka varrelta löytyy mm. frisbeegolf-rata, jalkapallokenttä ja tenniskenttä. Yksikön omalla piha-alueella on tilaa harrastaa ja ulkoilla. Yksikön siistit ja toimivat tilat ovat valmistuneet keväällä 2020. Jokaisella nuorella on oma 12 neliön huone, yhteiset tilat ovat avarat ja viihtyisät. Yksikön yhteydessä on kaksi yksiötä itsenäistyville nuorille. Askolan rauhallisen ja toimivan lähiympäristön lisäksi hyödynnämme lähikuntien palveluita.

Harrastusmahdollisuudet

Kuntouttavalla toiminnalla on suuri rooli arjessamme. Nuorilla itsellään on mahdollisuus vaikuttaa viikoittain toimiviin harrasteryhmiin, joissa harjoitellaan sosiaalisia taitoja sekä yhdessä tekemistä ryhmää vetävän aikuisen ja muiden nuorten kanssa. Harrasteryhmien valikoimassa tapahtuu vaihtelua keväisin ja syksyisin nuorten palautteen ja mielenkiinnon pohjalta, mutta suosituimpia ryhmiä ovat olleet sähly-, bilis-, ja skeittiryhmät. Ryhmätoiminnan lisäksi pyrimme tarjoamaan nuorille mielekkäitä vapaa-ajan kokemuksia ja retkiä, joissa aikuisen kanssa yhdessä tekeminen on vahvasti läsnä.

Henkilökunta

Henkilökuntamme koostuu osaavista ja välittävistä lastensuojelun ammattilaisista, joilla on laaja-alainen kokemus lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa tehtävästä työstä. Haluamme edistää työntekijöidemme osaamista ja tarjoamme heille mahdollisuuden lisäkoulutukseen, joka vahvistaa entisestään osaamistamme lastensuojelussa. Viimeisimmät lisäkoulutukset ovat olleet neuropsykiatrisen valmentajan koulutus, Art-ohjaajakoulutus sekä lasten ja nuorten mielenterveystyön koulutus. Koulutuksien lisäksi työryhmillä on säännöllinen työnohjaus ja omaohjaajilla on mahdollisuus konsultaatioon lasten- ja nuorten psykiatriaan erikoistuvan lääkärin kuukausittaisten tapaamisten yhteydessä.