Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Raussila

Raussila on kahden 7-paikkaisen asuinyksikön lastensuojelun erityisyksikkö Raussilan kylässä Kouvolassa. Asuinyksiköt ovat Pysäkki ja Etappi. Olemme erikoistuneet hoitamaan riippuvuuksilla oirehtivia miepä nuoria.

IMG-2823
IMG-2827
IMG-2831
IMG-2829
IMG-2819
IMG-2818
IMG-2822
79c964b9-0c57-4b66-960f-18acf1525dec
16c3b1a5-f47a-4f17-908f-e4a77bef2dd2
3174795e-3abf-48ef-a0e7-f058bdf1b596
c6031fbb-ad19-4e1b-949c-5557da7982de
de61a95d-3dd5-4c69-b4a9-bef59c047b10
fb8b904b-e0d8-4e4d-ac46-3b6a5ed4f3ef
5ad428bc-aa21-45aa-87ef-c0bfb61d5673
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Raussilan toimintayksikkö sijaitsee Kouvolan eteläpuolella Elimäellä kauniissa maalaismaisemassa. Kouvolasta Raussilaan on n. 30km matka. Raussilan toimintayksikössä on kaksi asuinyksikköä, joista toinen on vanhasta kyläkaupasta, remontoitu nuorten tarpeita vastaava asuinyksikkö ja toinen laitoshoitoon rakennettu asuinyksikkö. Pysäkki asuinyksikkö on vastaanotto-ja pysäytys-asuinyksikkö, jossa nuori saa kiireellistä apua haasteisiinsa. Nuori ja hänen perheensä/läheisensä kohdataan kriisityön tarvekeskeisellä kohtaamisella. Etappi asuinyksikkö on vakauttava kuntoutus-asuinyksikkö, johon nuori voi siirtyä pidempiaikaisen tarpeensa mukaan, joko vastaanottoyksiköstä, tai suoraan ulkopuolelta, jos katsotaan, että nuoren oirehdinnasta on jo selkeä kuva.

Raussilan toimintayksikön asiakasprofiilina ovat 13-17 -vuotiaat nuoret, joiden taustalla on huoli päihteiden käytöstä. Nuoret voivat olla jo sijoitettuna toiseen laitokseen tai tulla Raussilan toimintayksikköön suoraan kotoa. Nuorten oireilu voi näyttäytyä päihteiden käytöllä tai psyykkisen voinnin huonontumisella.

Raussilan toimintayksikkö ei pysty vastaamaan erittäin aggressiivisten tai väkivaltaisten nuorten haasteisiin. Raussilan toimintayksikön asuinyksiköihin (Pysäkki ja Etappi) tarvitaan lastensuojelulain mukaisten rajoitustoimenpiteiden toteuttamista varten joko kiireellinen sijoitus tai huostaanotto. Painopisteemme ovat päihteettömän arjen tukemisessa sekä toiminnallisuuden ja osallisuuden palauttamisessa. Ohjaamme lapsia tuetusti koulunkäyntiin, opiskeluun ja päivätoimintaan sekä varmistamme riittävän tuen päihteettömään arkeen. Teemme tiivistä yhteistyötä verkoston kanssa. Verkostotyö kuuluu kuntouttavaan päihdetyöhön ja lastensuojelutyöhömme. Asuinyksiköissämme rakennetaan positiivista yhteisöllisyyttä sekä luottamuksellista suhdetta ohjaajan ja lapsen välille.

Toiminta-ajatus päihdetyössä

Toimintayksikkömme toimintaa ohjaavat keskeiset periaatteet. Raussilan toimintayksikkö tarjoaa erityistason lastensuojelun sijaishuollon laitoshoitoa päihteillä oirehtiville nuorille.

Kuntouttavan päihdetyön sisältöön kuuluvat päihdekartoitus ja -kuntoutus, toisin järjestetyn opetuksen mahdollisuus yksikössä, perheiden kanssa tehtävä työ sekä lääkäripalvelut. Täysi-ikäisille asiakkaille tarjotaan tukitapaamis- ja jälkihuollon palveluita.

Perheiden kanssa tehtävän työn tavoitteena on suunnitelmallisuus sekä perheen tavoitteiden ja huolien kartoittaminen ja esiin nousseiden asioiden parissa työskentely. Toimintamallissa painotetaan yhteisöllisiä ja voimavarakeskeisiä toimintatapoja. Päihdekartoitusjakso, työskentelyvaihe ja kotiutumisvaihe toteutetaan yhteisöllisyyden periaattein yhdessä verkoston kanssa. Menetelminä käytämme tiivistä yksilötyötä ja perheiden kanssa tehtävää työtä. Yhteisöllisyydellä tarkoitamme aikuisten ja nuorten muodostamaa aikuisjohtoista yhteisöä, joka tukee ja vahvistaa yksilöitä päihteettömyyteen.

Yhteisöllisyys pyrkii vahvistamaan osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Yhteisöllisyys rakentuu yhteisön jäsenten välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Yksilötyöskentelymme pohjana on omaohjaajatyöskentely ja hoito- ja kasvatussuunnitelma. Yksilötyön tavoitteena on nuoren henkilökohtaisen tilanteen kokonaisvaltainen arviointi ja tuntemus. Yksilötyöllä pyritään luomaan korjaava luottamussuhde, joka tukee päihteettömyyttä.

Arki meillä

Pidämme yllä arjen struktuuria päivä- ja viikko-ohjelmalla. Tämä luo perusedellytykset kasvulle ja kehitykselle jokaisen nuoren osalta. Struktuurilla pyritään normalisoimaan arkea sopivasti joustaen ja jokaista yksilöä kohdataan arjessa hänen henkilökohtaisten kykyjensä mukaan. Emme tee väliintuloa nuoren ja päihteiden välille, vaan mukaantulon nuoren ja hänen läheistensä elämään.

Koulunkäynti ja päivätoiminta

Päivätoiminnan ja toisin järjestetyn opetuksen tilat ovat Raussilan toimintayksikössä monitoimitiloissa. Tiloissa toiminnasta vastaavat Saviston kodin järjestämä opetuksen ohjaamisesta vastaavat ohjaajat. Kantakoulu määräytyy nuoren sijoituksen mukaisesti lähikoulun mukaan. Toisin järjestetyn opetuksen opetuksesta vastaavat ohjaajat koordinoivat yhdessä vanhan koulun ja uuden kantakoulun kanssa nuoren opetuksen tarvetta vastaavaksi. Nuoret käyvät koulua vointinsa mukaan, lukujärjestyksen mukaisesti. Koulutehtävistä pääosa tehdään johdetusti yksikössä opetuksesta vastaavien ohjaajien valvonnassa tai Elimäen yläasteen erityisopettajan opetuksessa.

Tilat ja ympäristö

Raussilan toimintayksikkö sijaitsee Kouvolan kaupungin alueella Elimäen Raussilan kylässä. Toimintayksikössä on kaksi erillistä asuinyksikköä. Asuinyksiköissä on kaikille lapsille on omat makuuhuoneet sekä yhteiset keittiö-, oleskelu-, kodinhoito-, sekä harrastetilat. Raussilan toimintayksiköstä löytyy kokoustilat, koulutila, harrastetilaa, sekä varastoja. Käytössä on suuri piha-alue, jota voidaan käyttää moneen harrastukseen ja tekemiseen.

Raussilan etäisyys on Kouvolasta 30 km, Lahdesta 80 km, Helsingistä 125 km, Hämeenlinnasta 150 km, Kotkasta 45 km, Tampereelta 210 km, Turusta 280 km.

Harrastusmahdollisuudet

Yhteisöllistä ryhmätoimintaa, harrastus- sekä liikuntatoimintaa pyritään järjestämään aikuisjohtoisesti päivittäin. Nuorella on oikeus omiin harrastuksiin, ja mielenkiinnon kohteisiin Raussilassa ollessaan. Nuorelle halutaan antaa mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon erilaisia kokemuksia erilaisista harrastus ja ajanvietto mahdollisuuksista. Kokemuksilla mukavista hetkistä on suuri merkitys kun etsitään asioita, joista voi saada iloa ja hyvää oloa itselleen elämässä. Harrastuksiin tuetaan aktiivisesti kannustaen, kuljettaen ja kustantaen. Yksiköllä on käytössä mm. ympäri vuoden kuntosalikortit. Harrastusmahdollisuuksia on Kouvolassa paljon ja löydämme nuorelle hyvin helposti erilaisia vaihtoehtoja harrastustoimintaan.

Henkilökunta

Henkilökunnan koulutus ja työkokemus on monipuolinen. Vahva ammatillinen koulutus ja työkokemus lastensuojelutyöstä, nuorisopsykiatrisesta hoitotyöstä, päihdeosaamisesta sekä perheiden kanssa työskentelystä. Raussilassa on erityisosaamista lastensijaishuollon yhteydessä tehtävään mielenterveys ja päihde oirehdinnan tilanteen selvittelyyn, hoitamiseen ja kuntouttamiseen. Työntekijöillä on monipuolista osaamista omista vapaa-ajan harrastuksista ja erilaisista työskentely menetelmistä. Yksilötyöskentelymme perustuu ratkaisukeskeiseen työotteeseen positiivisen pedagogiikan viitekehyksellä, pyrkien käyttämään avoimen dialogisuuden mallia. Toimintamalleissa painotetaan yhteisöllisiä ja voimavarakeskeisiä toimintatapoja. Lisäksi käytämme kriisityön kohtaamisen-, dialektisen-, ja toipumiskeskeisen työskentelyotteen elementtejä.

Työskentely on sisällöllisesti oman toiminnan tarkastelua, itsetuntemuksen vahvistamista suhteessa päihteidenkäyttöä laukaiseviin tekijöihin, oman edistymisen arviointia, vahvuuksien löytämistä, lisääntynyttä vastuunottoa ja arviointia nuoren kyvystä kannatella sitä. Lisäksi käytettävissä on konsultoiva nuorisopsykiatrian lääkäri.