Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Tuettu asuminen Jyväskylä

Huoltsikan tuettu asuminen käsittää tukiasumispalveluja 16-25-vuotiaille itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille Jyväskylässä.

Yleisesittely

Tuettu asuminen on kohdennettu:
-alaikäisille sijaishuollosta itsenäistyville nuorille ja 18-25-vuotiaille jälkihuoltonuorille,
-nuorille lapsiperheille, jotka hyötyvät tiiviistä tuesta vanhemmuuteen,
-yksin maahantulleille kuntapaikan saaneille maahanmuuttajanuorille.

Tuettu asuminen ja yhteisöllinen asuminen

Jyväskylä, Polttolinja 7;

– 15 tukiasuntoa itsenäistyville 16-25-vuotiaille nuorille
– 8 yhteisöllisen asumisen asuntoa 16-25-vuotiaille maahanmuuttajanuorille

Tuetun asumisen hinta muodostuu Jyväskylässä vrk-perusteisesti.

Tukiasunto voidaan kalustaa valmiiksi Huoltsikan toimesta tai nuori voi tuoda halutessaan omat kalusteet.
Asunnot sijaitsevat kerrostalossa, jonka alakerrasta löytyvät ohjaajien toimistotilat ja nuorten yhteiseen toimintaan soveltuvat toimitilat.
Tuetussa asumisessa päivystys on kaikissa toimipisteissä ympärivuorokautista.

Arki meillä

Tuetun asumisen nuorten arki pohjautuu jokaisen nuoren omiin tavoitteisiin ja asiakassuunnitelmassa määriteltyihin itsenäistymistavoitteisiin. Ohjaajien tehtävänä on tukea, kannustaa ja opastaa nuoria itsenäistymistaipaleella, mutta toisaalta tukiasumisen työskentelyn luonteeseen liittyy myös valvonnallinen elementti, jolla  pyritään ehkäisemään ongelmia asumisessa ja arjen karikoissa.

Koulunkäynti

Tuetussa asumisessa asuvat nuoret ovat jo oppivelvollisuutensa suorittaneet ja siirtyneet toisen asteen opintoihin. Kaikille nuorille on tavoitteena löytää joko soveltuva opiskelupaikka tai mielekästä päivätoimintaa omien voimavarojen puitteissa.

Tilat ja ympäristö

Huoltsikan tukiasuminen järjestetään toimintaan erinomaisesti soveltuvassa kerrostalossa, jossa asuu myös muita asukkaita. Jokaisella nuorella on viihtyisä oma asunto, mutta myös tuki on tarpeen tullen ”seinän takana”. Jyväskylän tukiasumisessa ohjaajat työskentelevät kolmessa vuorossa ja päivystys on ohjaajien toimesta ympärivuorokautista.

Harrastusmahdollisuudet

Jyväskylän seudulla on erinomaiset ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Nuoria tuetaan harrastuksissa ja myös uusien harrastusten kokeiluun kannustetaan. Itsenäistymisvaiheessa olevat nuoret harrastavat pitkälti nuoren omien toiveiden pohjalta ja motivaation mukaan.

Henkilökunta

Työntekijöiden koulutuspohja on monipuolinen sisältäen AMK-tasoisista tutkinnoista sosionomeja, kuntoutuksen ohjaajia ja yhteisöpegagogeja. Kaikilla  ohjaajilla on vahva kokemus haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten itsenäistymisen tukemisesta sekä maahanmuuttajatyöstä.