Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Avopalvelut Jyväskylä

Huoltsikan avopalvelut tarjoavat ammatillista tukihenkilötyötä ja maahanmuuttajapalveluja eri ikäisille, tuen tarpeessa oleville lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille.

Yleisesittely

Huoltsikan avopalvelut on profiloitunut 16-25-vuotiaisiin nuoriin, joilla on vahvaa ammatillisen tuen tarvetta käyttäytymisen, elämänhallinnan ja/tai mielenterveyden eri osa-alueilla itsenäistymisvaiheessa. Vahvana osaamisalueena ovat lisäksi kotoutumislain mukaiset palvelut yksin maahan tulleille nuorille tai maahanmuuttajaperheille. Palveluvalikoimaan kuuluu myös sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut lapsille, nuorille ja perheille.

 
Avopalveluilla täydennetään tai saatetaan loppuun esim. sijaishuoltoyksikössä aloitettu itsenäistymisprosessi sekä tuetaan nuorta kohti vastuullista aikuisuutta. Avopalveluilla voidaan myös tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä ammatillisen tukihenkilötyön kautta. Tarjonnassa on myös ryhmämuotoista toimintaa lapsille ja nuorille sekä eläinavusteista ohjaustyötä. Yhtenä osa-alueena on sosiaalipedagoginen hevostoiminta, jota voidaan ostaa sellaisenaan asiakkaalle tai tukemaan esimerkiksi ammatillista tukihenkilötyötä.


Huoltsikan avopalveluihin asiakas ohjautuu joko sijaishuoltoyksiköstä tai avohuollon tukitoimenpiteenä aikuissosiaalityöstä, varhaisentuen palveluista tai kotouttavasta sosiaalityöstä.

Henkilökunta

Jyväskylän avopalveluissa on omat ohjaajien tiiminsä, jotka työskentelevät pelkästään avopalveluiden asiakkaiden kanssa. Työntekijöiden koulutuspohja on monipuolinen sisältäen AMK-tasoisista tutkinnoista sosionomeja, kuntoutuksen ohjaajia ja yhteisöpegagogeja. Kaikilla avopalveluiden ohjaajilla on vahva kokemus haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten itsenäistymisen tukemisesta sekä kotouttavasta työstä. Henkilökunnasta löytyy Nepsy-valmentajia, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja sekä eläinavusteista toimintaa (koirat) tekevää työntekijää.