Varatie Vihti

Varatie Vihti on viihtyisä 14-paikkainen 13–17-vuotiaille haastavasti oirehtiville huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille nuorille tarkoitettu erityisyksikkö. 

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Yleisesittely

Familarin Vihdissä sijaitseva Varatien yksikkö muutti 1.7.2018 uusiin vastavalmistuneisiin tiloihin Vihdin kirkonkylälle osoitteeseen Pengerkuja 1, 03400 Vihti. Uudet, nuorten kuntoutumista aiempaa paremmin tukevat tilat, sijaitsevat rauhallisella omakotitaloalueella, alle 2 km päässä Vihdin kirkonkylältä. 

Uusi yksikkö on suunniteltu ja rakennettu lasten ja sijaishuoltoyksikön erilaiset tarpeet huomioiden. Olemme panostaneet yksikön suunnittelussa tilojen mahdollisimman monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin. Pohjaratkaisuissa on huomioitu erityisesti osastojen, yhteisten tilojen sekä nuorten huoneiden toimiva sijoittelu ja myös värimaailma on mietitty tarkkaan. Pihapiirin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin ja lisäksi koulun kalustus ja sisustus uudistetaan erilaiset oppijat huomioivaksi kokonaisuudeksi. 

Yksikkö jatkaa laitoshoidon tuottamista uusissa tiloissa kahdella osastolla, joissa on yhteensä 14 asiakaspaikkaa sekä yksi itsenäistymisasunto itsenäistymisharjoittelua sekä tuettua asumista varten. Lisäksi pihapiirissämme on oma koulu, jossa toimii Vihdin kunnan sivistystoimen alaisuudessa toimiva erityisopettajan ja sosiaaliohjaajan erityisluokka. 

Yksikön asiakasprofiili pysyy ennallaan haastavasti ja psyykkisesti oirelevien nuorten kasvatuksessa ja kuntoutuksessa sekä vahvassa koulunkäynnin tukemisessa. Uusien, selkeiden ja tilavien toimitilojen myötä Varatie Vihti pystyy tarjoamaan sekä psyykkisesti että fyysisesti entistä turvallisemman toiminta- ja kasvuympäristön nuorille. Toimintaamme ohjaa strukturoitu arki sekä ennakoitavuus. Säännöllisesti tehdyt toimintakykymittaukset ja tarkoin mietityt hoito- ja kasvatussuunnitelmat määrittävät kunkin nuoren kohdalla tehtävää työskentelyä. 

Toiminta-ajatus

Varatien toiminta-ajatus pohjautuu yksinkertaiseen ja selkeästi strukturoituun arkeen ja ennakoitavuuteen. Nuoret ja heidän perheensä pyritään kohtaamaan aidosti. Ihmisten kohtaaminen, vuorovaikutus, dialogisuus ja luottamus ovat painopisteinä jokaisen nuoren ja perheen kohdalla. 

Jokaisen nuoren yksilöllisen tilanteen pohjalta suunnitellaan arki, hoito ja kasvatus sekä koulu ja mahdolliset erityiset tarpeet. 

Arki meillä

Arki yksikössämme perustuu yksinkertaiseen selkeästi strukturoituun arkeen ja ennakoitavuuteen. Aikuisen läsnäololla ja rinnalla kulkemisella turvaamme nuoren arjen sujuvuutta. Vahvuuksien voimalla -ajattelumallin mukaisesti keskitymme toivon ja nuoressa olevan hyvän vahvistamiseen enemmän kuin ei-toivotun käytöksen poiskitkemiseen. Nuoren arkea Varatiellä turvaa selkeät pelisäännöt, toistemme kunnioittaminen, kuunteleminen sekä yhteisten arvojen vaaliminen. Nuoren arjen sujuvuutta tuemme yksilöidyn hoito- ja kasvatussuunnitelman lisäksi yhteisöllisellä toiminnalla ja harrastusmahdollisuuksia ja -kokemuksia mahdollistamalla ja tukemalla. 

Koulunkäynti

Varatie Vihdissä perusopetus järjestetään nuoren tilanteen mukaan. Vaihtoehtoja ovat yleisopetus, erityisopetus, joustava perusopetus (JOPO). Opetus järjestetään Vihdin yhtenäiskoulussa tai Vihdin kunnan alaisessa Varatie luokassa johon lapset kuljetetaan aamuisin. Erityisluokan opetuksesta ja yksilöllisestä suunnittelusta vastaavat erityisluokanopettaja ja kouluohjaaja. Lapsen koulukäyntiä tuetaan tiiviillä yhteistyöllä koulun ja yksikkömme välillä. 

Toisen asteen koulutuksen osalta Nummelan Luksiassa on kattava toisen asteen opintovalikoima. Lisävaihtoehtoina nuorille, jotka tarvitsevat lisätietoa ja varmistusta omasta alastaan, on mahdollista opiskella ammattistartilla tai ammattiin valmentavalla linjalla.

Tilat ja ympäristö

Yksikkömme on kodinomainen ja nuoren omat toiveet pyritään ottamaan huomioon oman huoneen viihtyvyydessä ja sisustamisessa. Yksikkömme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä ja kulkemisessa avustetaan nuorta tarvittaessa yksikkömme autoja käyttäen. Vihdin kirkonkylälle on matkaa n. 2km, mistä on saatavilla lähipalvelut. 

Harrastusmahdollisuudet

Vihdin ja Nummelan alueen monipuoliset harrastusvaihtoehdot ovat kätevästi saatavilla ja etäisyydet lyhyet. Lähietäisyydeltä löytyy mm. ratsastuskoulu, kuntosali, uimahalli ja laskettelukeskus Vihti Ski. Ympäristönä Vihti tarjoaa myös monipuolisia luontokohteita retkeilylle sekä uimapaikkoja. Julkinen liikenne kulkee suoraan yksikön edestä ja tarvittaessa harrastuksiin kuljetetaan. Varatiellä tarjotaan nuorille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrastuksiin ja tukemaan yksilöllisen harrastamisen toteutumista. Jokaviikkoinen toimintatorstai tukee yhdessä tekemiseen erilaisissa aktiviteeteissä.  

Henkilökunta

Yksikön henkilökunta on koulutettu nuoren haastavan käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Tätä henkilökunnan osaamista päivitämme lisäkoulutuksin säännöllisesti. Pääpainona kuitenkin on, että nuoren kanssa pyrimme pulmalliset asiat selvittämään nuorta kuuntelemalla ja nuoren kanssa puhumalla yksilöllisyys huomioiden.