Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Varatie Vihti

Kuva1
kuva22
Kuva32
Varatie Vihti 4-4-135-747-317-1542094738
Kuva4
Kuva5
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Varatie Vihti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella, alle kahden kilometrin päässä Vihdin kirkonkylältä. Varatie Vihti on erityisyksikkö, jossa toimii seitsemänpaikkainen osasto Villa. Yksikössä on myös itsenäistymisasunto itsenäistymisharjoittelua, sekä tuettua asumista varten. 

Villa osaston asiakasprofiilina ovat 13–17-vuotiaat neuropsykiatrisia haasteita omaavat ja haastavasti oireilevat nuoret. Tarjoamme sijaishuoltoa avohuollon tukitoimena sekä kiireellisesti sijoitetuille tai huostaanotetuille nuorille.

Toiminta-ajatus

Toimintaamme ohjaa ratkaisu- ja voimavarakeskeinen viitekehys. Pyrimme tukemaan nuoren kasvua ja kehitystä säännöllisen ja ennakoitavan arjen avulla.  Teemme neljännesvuosittain nuoren läheisten ja sosiaalityöntekijän kanssa toimintakykymittarin, sekä hoito- ja kasvatussuunnitelman. Näiden pohjalta suunnitellaan nuoren arki, hoito ja kasvatus, sekä koulukäynti ja mahdolliset muut tarpeet, kuten terapiakäynnit. 

Nuoret ja heidän perheensä kohdataan kunnioitettavasti ja aidosti. Dialogisuus ja luottamuksen luominen ovat lähtökohtina nuorten ja heidän perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Arki meillä

Arki Varatie Vihdissä on ennakoitua ja strukturoitua. Osasto Villan yhteisen viikko-ohjelman lisäksi nuorelle tehdään oma yksilöllinen viikko-ohjelma. Ohjaajat tukevat nuorta hänen omien asioidensa hoitamisessa, arjen taitojen opettelussa, yhteiseen tekemiseen osallistumissa, yhteisten pelisääntöjen noudattamisessa, toisten kunnioittavassa kohtelemisessa ja omien vahvuuksien löytämisessä. 

Koulunkäynti

Varatie Vihdissä perusopetus järjestetään nuoren tilanteen mukaan. Lähtökohtaisesti Varatie Vihtiin sijoitetut oppivelvolliset nuoret opiskelevat Vihdin yhteiskoulun alaisessa pienryhmässä, joka toimii omassa rauhallisessa tilassaan, noin kilometrin päässä yksiköstä. Nuoret kuljetetaan aamuisin yksikön autolla kouluun, jossa opetuksesta ja opiskelun järjestämisen yksilöllisestä suunnittelusta vastaavat erityisluokanopettaja ja sosiaaliohjaaja. Varatie Vihdin ja koulun aikuiset tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta nuorten opiskelua voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. 

Toisen asteen koulutusta on tarjolla 10 kilometrin päässä yksiköstä, bussiyhteyksien varrella Nummelassa. Ammattioppilaitos Luksiassa on tarjolla monipuolisesti ammatillisten tutkintojen opetusta, sekä TUVA, eli tutkintoon valmentava koulutus. Nummelassa sijaitsee myös Vihdin lukio.

Tilat ja ympäristö

Varatie Vihti on tiloiltaan viihtyisä ja kodinomainen yksikkö. Nuoren omat toiveet pyritään ottamaan huomioon hänen oman huoneensa viihtyvyydessä ja sisustamisessa. Yksikön yhteydessä on erillinen tilava harrastetila, jota voidaan hyödyntää niin omaohjaatuokioiden kuin esimerkiksi elokuvailtojen pitämisessä. Varatie Vihdin lähiympäristö on rauhallista aluetta, josta on kuitenkin sujuvaa lähteä kauemmas esimerkiksi harrastuksiin tai kotiharjoitteluihin. Julkinen liikenne kulkee Vihdin kirkonkylältä Helsinkiin. 

Harrastusmahdollisuudet

Varatie Vihdissä tarjotaan nuorille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrastuksiin ja tuetaan yksilöllisen harrastuksen löytymistä ja  toteutumista. Läheltä Vihdistä löytyy esimerkiksi ratsastuskouluja, kuntosaleja, uimahalli ja laskettelukeskus. Kansallispuistoalueilla käymme retkeilemässä laavuilla ja uimassa luonnonvesissä. 

Jokaviikkoinen toimintatorstai on odotettu ilta, jolloin nuorten toiveiden ja ohjaajien ideoiden mukaisesti yhdessä esimerkiksi pelaillaan, ulkoillaan, leivotaan, askarrellaan, liikutaan ja toisinaan myös hemmotellaan ja herkutellaan.  

Henkilökunta

Yksikön henkilökunta on koulutettu neuropsykiatriseen lähestymistapaan sekä nuoren haastavan käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Tätä henkilökunnan osaamista päivitetään lisäkoulutuksin säännöllisesti. Pääpainona kuitenkin on, että nuoren kanssa pyritään pulmalliset asiat selvittämään keskustelemalla ja nuorta kuuntelemalla. Nuorten ja heidän perheittensä erilaiset kulttuuritaustat otetaan huomioon nuoren asioita hoidettaessa. 

Varatie Vihdin henkilökunnalla on myös kokemusta insuliinihoitoisen diabeteksen hoidosta. Henkilökunta on koulutettu diabeteksen hoitoon ja hoitovälineiden käyttöön.