Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Vilperikoti

Vilperikoti on 7-paikkainen perusyksikkö, johon voidaan sijoittaa 5–17-vuotiaita sijaishuollon tarpeessa olevia lapsia. Työskentely perheiden kanssa kuuluu olennaisena osana yksikkömme arkeen.

dsc00153-0-129-750-316-1505472499
dsc00251-0-541-750-488-1505472544
DSC_0008-0-307-750-315-1505472579
DSC_0042-0-454-750-316-1505472620
DSC_0049-0-87-750-315-1505472657
DSC_0045-0-155-750-315-1505472962
DSC_0052-0-482-750-315-1505472992
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Vilperikoti on Kokemäen Peipohjassa sijaiseva 7-paikkainen perusyksikkö, jolla on erittäin hyvät valmiudet ottaa vastaan pieniä, alle kouluikäisiäkin, lapsia, jotka hyötyvät turvallisen aikuisen läsnäolosta ja hoivasta. Jokaiselle lapsellemme luodaan strukturoitu päiväohjelma lapsen omien tarpeiden mukaan. Toimintamme perusajatuksia ovat turvallisuus, läheisyys ja toiminnallisuus. Meillä lapsi saa olla lapsi, jonka päivään kuuluu iänmukaista leikkiä ja toimintaa.

Toiminta-ajatus

Toimintamme perusajatuksia ovat turvallisuus, läheisyys ja toiminnallisuus. Meillä jokaisella lapsella on oikeus olla ikäisensä lapsi ja saada mahdollisuus leikkiä ja tuntea olonsa turvalliseksi aikuisten ottaessa vastuun arjesta. Lapsen kasvaessa opetamme hänet hiljalleen ottamaan vastuuta elämästään, tarjoten mahdollisimman parhaat eväät kohti omaa itsenäistä elämää.

Arki meillä

Vilperikodin arki on kodinomaista, rauhallista ja turvallisen aikuisjohtoista ja tätä kautta lasta vakauttavaa. Lapsen on helppo sopeutua rauhalliseen kasvuympäristöön. Työskentely lapsen ja perheen kanssa voidaan käynnistää nopeasti sijoituksen alettua. Jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa, joiden avulla pyritään turvaamaan lapsen yksilöllinen hoito, luomaan tiivis ja jatkuva vuorovaikutussuhde lapsen ja aikuisen välillä. Toiminnallisuus ja retket ovat tärkeä osa yksikkömme arkea. Meillä vierailee ajoittain koiria, jotka tuovat yksikkömme lapsille iloa ja läheisyyttä, opettaen heitä samalla hoivaamaan ja huolehtimaan. Koirien läsnäolosta on tullut lapsille tärkeä ja odotettu tapahtuma.

Koulunkäynti

Kokemäen kaupunki tarjoaa hyvät puitteet lasten koulunkäynnille. Kokemäen keskustassa sijaisevassa yhteiskoulussa on tarjolla sekä perus- että erityisopetusmahdollisuus. Lähellä Vilperikotia sijaitsee toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jossa on mahdollisuus opiskella useita eri tutkintoja. Vilperikodista on hyvät kulkuyhteydet lähikuntien opiskelupaikkoihin.

Tilat ja ympäristö

Vilperikoti sijaitsee Kokemäen Peipohjassa viihtyisällä ja rauhallisella omakotitaloalueella. Yksikössämme on idylliset sisätilat, jotka tukevat kodinomaisuutta ja tiivistä yhteisöllisyyttä. Omaa rauhaa jokainen lapsi saa omassa huoneessaan, jonka sisustamiseen hänellä on mahdollisuus vaikuttaa. Lähellä yksikköämme on leikkipuisto sekä upeat Pitkäjärven ulkoilumaastot ja uimaranta. Yksikkömme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. Matkaa on Poriin  40 km, Turkuun 110 km, Tampereelle 100 km ja Helsinkiin 200 km. Hyvät kulkuyhteydet tarjoavat paremmat edellytykset turvata lasten yhteydenpitoa vanhempiin ja muihin läheisiin.

Harrastusmahdollisuudet

Kokemäellä on hyvät harrastusmahdollisuudet lapsille, on sitten kyse kulttuurista tai liikunnasta. Tarjonta on monipuolista ja mahdollistaa eri-ikäisten lasten harrastamisen. Vilperikodissa tuetaan jokaisen lapsen toiveiden ja tarpeiden mukaista harrastustoimintaa.

Henkilökunta

Vilperikodissa työskentelee vakituisesti 7 työntekijää. Työryhmässä on sosionomi, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Olemme erikoistuneet pienten lasten psyykkisiin ja neurologisiin häiriöihin, mukaan lukien eriasteiset kehitysvammat ja autismin kirjon häiriöt. Työryhmällä on kokemusta ja osaamista lapsista, joilla on vakavia puutteita ja vaurioita varhaisessa vuorovaikutussuhteissa sekä kiintymyssuhteissa.