Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Asumispalvelut Uusimaa

Tuotamme, toteutamme ja kehitämme nuorten itsenäiseen asumiseen yksilöllisesti räätälöityjä tuetun asumisen palvelukokonaisuuksia. Kohderyhmämme ovat erityisesti sijaishuollosta,  laitoksesta tai avohuollon tukitoimena itsenäiseen asumiseen siirtyvät jälkihuollon asiakkuuteen oikeutetut 17-25 vuotiaat nuoret. Lisäksi tarjoamme lyhyt tai pitkäaikaista tukea nuorille aikuisille 17-29 vuotiaille , joiden elämässä on erityisiä haasteita esimerkiksi asunnottomuuden ja siihen liittyvien ilmiöiden vuoksi. 

Asumispalvelut-4-94-747-314-1542106961
Asumispalvelut Uusimaa 3-0-140-751-350-1543927455
Asumispalvelut Uusimaa-2-583-749-350-1543927600
Asumispalvelut Uusimaa 2-0-649-751-351-1543927715
PlayPause
previous arrow
next arrow

Tuettu asuminen

Jokainen nuori pääsee aloittamaan oman itsenäisen asumispolkunsa juuri hänen tarpeisiinsa räätälöidyllä tuella. Tarvittaessa hankimme nuorelle asunnon. Tuki räätälöidään yhteisessä palaverissa nuoren ja hänen tukiverkostonsa sekä sosiaalityöntekijänsä kanssa. Tällöin nuori tulee kuulluksi ja pääsee vaikuttamaan itse palvelun sisältöön.

Familarin Asumisen polutuksessa tukea tarjotaan asteittain vahvemmasta tuesta kevyempään, jolloin nuoren itsenäistymistaidot pääsevät vahvistumaan hänen omassa tahdissaan. Nuoren asumistaidot konkretisoituvat nuorelle sekä hänen verkostolleen asumiskokemuksen myötä. Tukea on riittävästi ja joustavasti tarjolla, jolloin mahdollisissa akuuteissa kriiseissä nuorta pystytään auttamaan enemmän.

Asumis- ja itsenäistymistaitojen karttuessa tukea vähennetään asteittain ja vastuu siirtyy yhä enempi nuorelle. Tukityöskentelyn tavoitteena on saada nuori täysin itsenäiseen asumiseen tai tuen tarpeen vähentyessä palaamaan tai siirtymään kunnan tai kaupungin jälkihuollon omiin tukimuotoihin.

Vahvemmasta alkutuesta ovat hyötyneet nuoret, joilla on esim. turvattomuuden tunnetta, ahdistusta, masentuneisuutta, vuorokausirytmi sekaisin, päiväohjelman puutetta, motivoimattomuutta opiskeluun tai hoitokontaktiin tai riskialttius lisääntyvään päihteiden käyttöön. Familarin tuottamalla Asumisen polutus -mallilla nuorille on saatu tuotettua riittävän joustavalla tuella ja asunnon tarjoamisella pysyviä asumisratkaisuja. Haasteellisissakin elämäntilanteissa olevien nuorten asunnottomaksi jäämistä ja syrjäytymistä on saatu tällä tavoin ehkäistyä. Mallilla on saatu tuettua myös nuorten ammattiopintojen vientiä päätökseen, sekä keskeytyneiden opintojen uudelleen käynnistämistä.

Alle 18-vuotiailla itsenäinen asuminen käynnistetään aina vahvalla alkutuella, mutta lähes poikkeuksetta myös 18-vuotta täyttäneet nuoret ovat siitä hyötyneet. Tuen sisältö koostuu jokaisen nuoren kohdalla pitkälti samoista asioista, mutta painopisteet vaihtelevat yksilöllisesti nuoren elämäntilanteen mukaan. Nuoren kanssa tehdään aina yhdessä suunnitelma kuinka asetettuihin tavoitteisiin päästään ja kuinka niitä seurataan työskentelyssä ja asiakaspalavereissa. Tuki pitää sisällään mm. kodinhoidolliset asiat, raha- ja talousasiat, oman päiväohjelman löytämisen sekä siihen kiinnittymisen, tarvittavien hoitokontaktien järjestelyn tai niiden ylläpidon, mielekkään vapaa-ajan toiminnan etsimistä ja tukemista, sekä oman asuinympäristön palveluihin tutustumista.

Nuoren ja tukihenkilön välisen tukisuhteen luottamusta aletaan luoda alusta alkaen ja sen syntymiseen on hyvä varata aikaa. Tuetun asumisen ohjaajat muodostavat moniammatillisen työryhmän, jolla on erityisosaamista sekä kokemusta avo- ja jälkihuollon lisäksi mm. sijaishuollossa työskentelystä, neuropsykiatrisesta valmennuksesta, sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä. Ohjaajilla on myös laajaa ja monipuolista osaamista sekä kokemusta mm. nuorten liikunta- ja musiikkiharrastusten tukemisessa.

Asumisyksiköt

Nuorille jotka kaipaavat vielä vahvemmin tuettua asumista, on vaihtoehtona ympärivuorokautista tukea tarjoava Korentomäki. Korentomäki on 5-paikkainen omakotitalo Vantaan Ilolassa. Korentomäen työntekijöillä on kokemusta hyvin haasteellisissa elämäntilanteissa olevista nuorista. Korentomäkeen on mahdollista tulla myös alaikäisenä harjoittelemaan itsenäistymistä.

Koppuri on yli 18-vuotiaille tarkoitettu, 10-paikkainen omakotitalo Espoon Haukilahdessa. Koppurissa on erityisosaamista nuorten mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelystä ja työntekijä on yksikössä paikalla joka päivä klo 9-21. Koppurissa hyödynnetään kuntouttavan yhteisöhoidon, dialektisen käyttäytymisterapian ja ABA arkiohjaamisen keinoja.

Uudenmaan avopalveluista kuten tehostetusta perhetyöstä, kotiin annettavasta perhekuntoutuksesta, ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta sekä valvotuista ja tuetuista tapaamisista löydät lisätietoa täältä.