Koppuri

Koppuri on Espoossa sijaitseva 8-paikkainen palveluasumisyksikkö yli 18-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille ja lastensuojelun jälkihuollossa oleville nuorile.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Yleisesittely

Hoito ja kuntoutus on suunnattu asiakkaille, joilla on esimerkiksi esimerkiksi masennus, ahdistuneisuus-, syömis-, tai neuropsykiatrisia häiriöitä, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai skitsofrenia. Koppurin palveluasuminen tarkoittaa yksilöllisen ohjauksen ja intensiivisen kuntoutuksen järjestämistä nuorelle aikuiselle, joka tarvitsee määräaikaisesti tukea terveydenhoidossa, asumisessa ja muussa elämänhallinnassa.

Toiminta-ajatus

Yksikön toiminta-ajatuksena on, että asiakasta tuetaan kuntouttavan asumisen ja sosiaalisen sekä psyykkisen kuntoutuksen avulla itsenäiseen asumiseen, arkielämän perusasioista huolehtimiseen sekä koulunkäyntiin, opintojen aloittamiseen ja työpaikan hankkimiseen.

Arki meillä

Oleellista toiminnassa on asiakkaan oma osallisuus kaikissa itseään koskevissa asioissa, mikä lisää vastuuta omasta elämästä. Asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jota sovitusti arvioidaan asiakkaan sekä yhteistyötahojen kanssa.

Koppurin kuntoutusohjelma perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Ohjelman painopisteenä on monipuolinen kuntoutus ja asiakkaan toimintakyvyn sekä sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Kuntoutukseen sisältyy taitoharjoittelua elämänhallinnan, oireidenhallinnan, toimivien käytäntöjen, vuorovaikutustaitojen, sosiaalisten taitojen, tunteidensäätelytaitojen ja tietoisuustaitojen osa-alueilla.

Tilat ja ympäristö

Yksikön toimitilat ovat kodinomaiset ja vastaavat sosiaalipalveluissa annetun lain 4§:n mukaisia vaatimuksia. Yksikössä on toimintaan soveltuva keittiö, jossa asumisyksikön asiakkaat laittavat itse ruokaa hoitajien ohjauksessa. 

Asiakkaiden käytössä on yhteiset oleskelutilat (3 kpl). Yksikössä on yksi yhteinen sauna, jossa on kylpyhuone, sen lisäksi kolme erillistä wc/suihkutilaa erikseen naisille ja miehille sekä lisäksi kaksi erillistä WC:tä. Yksiköllä on oma viihtyisä piha-alue hyötypuutarhoineen, joka antaa mahdollisuuden yhdessä tekemiseen ja -oloon myös ulkona. Lähiympäristössä on mainiot ulkoilualueet.

Koppuri sijaitsee Espoon Ruukinrannassa, meren, rantaraitin ja Luontotalo Villa Elfikin vieressä. Kauppakeskus Sellon ja Leppävaaran palvelut ovat lähietäisyydellä.

Harrastusmahdollisuudet

Keskeinen sijainti toimivin kulkuyhteyksin mahdollistaa hyvät harrastusmahdollisuudet oman yksilöllisen kiinnostuksen mukaan.

Henkilökunta

Yksikössä on moniammatillinen työryhmä, jolla on kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä, mielenterveystyöstä, lastensuojelusta sekä sosiaalihuollosta. Henkilökuntaa on paikalla päivisin ja iltaisin. Henkilöstömitoitus on 0,50 työntekijää asiakasta kohti.