Avopalvelut Etelä-Pohjanmaa

Lastensuojelun avohuollon palvelumme käsittävät sisällöltään ja intensiteetiltään erilaisia palvelumuotoja, jotka räätälöidään kuhunkin asiakastilanteeseen parhaiten sopivaksi kokonaisuudeksi.

jalkapallo_JPG-0-104-750-315-1505393683
hevoskarryt-kanala-mr81124jpg-0-99-751-315-1505807661
Tytto lukee -1210x423-0-0-0-0-1505807590
katse tulevaisuuteen_JPG-0-0-651-500-1506333895
shutterstock_225450112_JPG-0-82-751-316-1505807805
PlayPause
previous arrow
next arrow

Tarjoamme Familar avopalveluita tilanteisiin, joissa perheen omat voimavarat eivät yksin riitä tukemaan riittävästi lapsen tai nuoren turvallista kasvua ja kehitystä. Tuki suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaan käsittäen koko perheen tapaamisia sekä lapsen tai nuoren yksilötapaamisia. Työskentelymenetelmät valitaan yhdessä perheen kanssa. Koko perheen kanssa tehtävää työtä ohjaa sosiaalityön asiakassuunnitelma. Työskentelemme koko verkoston kanssa ja työskentelyyn perheiden kanssa voidaan liittää perheterapeutin palvelut. Perheestä etsitään vastuullista vanhemmuutta, selkiytetään perheen sisäisiä
rooleja ja etsitään verkostoista tukevia voimavaroja. Käytämme paljon toiminnallisia menetelmiä. Familarin avopalvelu on kokonaisvaltaista ja kuntouttavaa.

Intensiivinen perhetyö

Intensiivisen työskentelyn tavoitteena on lapsen / nuoren roolin ja oman paikan löytyminen perheessä ja yhteiskunnassa. Vahvistetaan perheen omia voimavaroja ja etsitään nuorta tukevia verkostoja. Yksilöllinen toteutus huomioi koko perheen elämäntilanteen sekä tuen tarpeen.

Perhekuntoutus

Koko perheelle tarkoitetun palvelun tavoitteena on toimivaksi perheeksi kasvaminen. Yhteistyössä perheen kanssa luodaan tukeva perusturvallisuus, mahdollistetaan perheen sisäinen tunteiden ilmaisu ja tuetaan ristiriitojen ratkaisukykyä. Perheestä etsitään vastuullista vanhemmuutta, selkiytetään perheen sisäisiä rooleja ja etsitään verkostoista tukevia voimavaroja.

Jälkihuolto – jälleen kotiin

Jälkihuoltopalvelu nuorelle, hänen perheelleen ja koko verkostolle. Tavoitteena on tuoda sijaishuollossa saavutetut hyvät tulokset nuoren itsenäistyvään elämään. Palvelussa etsitään nuorta tukevia luonnollisia verkostoja sekä luodaan kuva ehjästä tulevaisuudesta. Vahvistetaan perheen omia voimavaroja itsenäistyvän nuoren tukemiseksi.

Perhearviointi – perheen kanssa

Perhearviointia perheen kotona yhdessä perheen kanssa. Kokonaisvaltainen arvio, joka pitää sisällään psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen arvioinnin. Arviointi tapahtuu ammatillisena työparityöskentelynä, ja arviointi- jakson päätteeksi tilaaja saa kirjallisen arvioinnin perheen voimavaroista ja haasteista sekä jatkosuosituksen.

Ammatillinen tukihenkilö

Kevennetty jatko aiemmalle palvelulle tai erillinen palvelu lapselle / nuorelle. Kesto määritellään lapsen / nuoren tarpeiden mukaan.

Vertaisryhmätoiminta

Suunniteltua toimintaa palveluiden piirissä oleville ja olleille lapsille / nuorille ja heidän perheilleen.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Hevostoiminta on lasten ja nuorten sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista sekä syntyneiden vaurioiden kuntouttamista hevosen kanssa tapahtuvan toiminnan avulla. Yhteistyö ja vuorovaikutus hevosen kanssa voi auttaa ihmistä tunnistamaan omia ja toisten tunteita, ratkomaan haastavia vuorovaikutustilanteita, käyttäytymään empaattisemmin sekä parantamaan tunneilmaisuaan.

Räätälöidyt palvelut

Esimerkiksi valvotut vaihdot ja tapaamiset, auditointi, työparina toimiminen, asumisen tukipalvelut ja neuropsykiatrinen valmennus.