Avopalvelut Mikkeli

Huoltsikan avopalvelut tarjoavat ammatillista tukihenkilötyötä ja maahanmuuttajapalveluja eri ikäisille, tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. 

Yleisesittely

Huoltsikan avopalvelut on profiloitunut 16-21-vuotiaisiin nuoriin, joilla on vahvaa ammatillisen tuen tarvetta käyttäytymisen, elämänhallinnan ja/tai mielenterveyden eri osa- alueilla itsenäistymisvaiheessa.
Avopalveluilla täydennetään tai saatetaan loppuun esim. sijaishuoltoyksikössä aloitettu itsenäistymisprosessi sekä tuetaan nuorta kohti vastuullista aikuisuutta.
Huoltsikan avopalveluihin nuori ohjautuu joko sijaishuoltoyksiköstä tai avohuollon tukitoimenpiteenä. Asiakkaaksi voi tulla myös nuori, jolle lastensuojelupalveluiden tarve tulee ajankohtaiseksi ensimmäistä kertaa.
Huoltsikan avopalvelut tarjoavat lisäksi kotoutumislain mukaista jällkihuoltoa yksin maahantulleille maahanmuuttajanuorille yhteisöllisen asumisen ja kotiin vietävän tuen muodossa.

Henkilökunta

Mikkelin avopalveluissa on omat ohjaajien tiiminsä, jotka työskentelvät pelkästään avopalveluiden asiakkaiden kanssa. Työntekijöiden koulutuspohja on monipuolinen sisältäen AMK-tasoisista tutkinnoista sosionomeja, kuntoutuksen ohjaajia ja yhteisöpegagogeja. Kaikilla avopalveluiden ohjaajilla on vahva kokemus haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten itsenäistymisen tukemisesta.