Avopalvelut Satakunta

Lastensuojelun avohuollon palvelumme käsittävät sisällöltään ja intensiteetiltään useita palvelumuotoja, jotka räätälöidään kuhunkin asiakastilanteeseen parhaiten sopivaksi kokonaisuudeksi.

h076-d891-kanala-MR7_5573-1494x630
DSC_0077-1500x630
talvipulkkamakijpg-0-88-750-315-1506332346
Joensuu_netti5-1500x630
kengat-1500x630
kuva1-1500x630
PlayPause
previous arrow
next arrow

Avohuollon palvelumme kattavat monipuolisesti tukivaihtoehtoja sekä lapsiperheille että aikuispuolen asiakkaille.

Avopalveluiden tarkoituksena on tukea ja edistää tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia heidän omassa toimintaympäristössä. Tavoitteena voi olla sekä fyysiseen, psyykkisen että sosiaalisten toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen.

Tuki on yksilöllisesti suunniteltua, tavoitteellista ja säännöllisesti arvioitavaa. Työn vaikuttavuutta pyritään myös mittaamaan säännöllisesti ja sitä kautta varmistumaan siitä, että tuki kohdentuu oikein ja oikeanlaisena.

Tavoitteet ja suunnitelmat sekä arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Työ toteutetaan joko oamohjaajatyönä tai työparityönä asiakkuudesta ja tavoitteista riippuen. Työn suunnittelussa ja arvioinnissa tukee moniammatillinen työryhmä.

Ammatillinen tukihenkilötyö (alle 18-vuotiaat asiakkaat)

Tukihenkilötyön tavoitteena on lapsen tai nuoren toimintakyvyn ja arjenhallinnan tukeminen ikätasoisesti sekä verkoston mahdollisuuksien kartoitus ja hyödyntäminen. Yksilöllinen toteutus huomioi kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen. Palvelut toteutetaan asiakkaiden omassa toimintaympäristössään kuten kotona, koulussa ja harrastuksissa. Lasta tai nuorta aktivoidaan toiminnallisuuteen kodin ulkopuolella turvallisen aikuisen tukemana.

Ammatillinen tukihenkilötyö (yli 18-vuotiaat)

Tukihenkilötyön tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja arjenhallinnan tukeminen sekä
verkoston mahdollisuuksien kartoitus ja hyödyntäminen. Yksilöllinen toteutus huomioi
kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen. Palvelut toteutetaan asiakkaiden
omassa toimintaympäristössään ja yhteistyötä tehdään aktiivisesti asiakkaalle muiden tärkeiden
yhteistyötahojen kanssa mm. opiskelupaikka, työpaikka, työvalmennus, terveydenhuolto.
Työskentelyssä huomioidaan myös asiakkaan henkilökohtaiset muut kuntoutukset. Asiakasta
pyritään aktivoimaan toiminnallisuuteen kodin ulkopuolella sekä vahvistamaan asiakkaan omia
vahvuuksia oman elämän hallinnassa.

Jälkihuoltotyö (lastensuojelun jälkihuoltotyö)

Jälkihuollon tavoitteena on vahvistaa tavoitteiden toteutumista sijoituksen jälkeen, nuoren roolin ja oman paikan löytyminen yhteiskunnassa sekä tukea nuoren itsenäistyvää elämää. Palvelussa etsitään nuorta tukevia luonnollisia verkostoja sekä luodaan kuva ehjästä tulevaisuudesta. Vahvistetaan asiakkaan ja hänen verkostonsa omia voimavaroja nuoren tukemiseksi. Yksilöllinen toteutus huomioi kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen. Työskentelyllä edistetään asiakkaan koulutuksessa tai työelämässä selviytymistä. Palvelut toteutetaan asiakkaiden omassa toimintaympäristössään kuten kotona, koulussa, harrastuksissa ja työpaikalla tai esim. päivätoimintakeskuksessa. Palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja se pohjautuu asiakassuunnitelmaan.

Neuropsykiatrinen valmennus yksilö- ja perhevalmennuksena

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita (ADHA/ADD, Aspergerin syndrooma tai Touretten oireyhtymä). Valmennus on yksilöohjausta, joka tapahtuu asiakkaan luonnollisissa toimintaympäristöissä. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan yhdessä perheen ja muun verkoston kanssa.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on räätälöityä, asiakasta psykososiaalisesti tukevaa, suunniteltua ja tavoitteellista työskentelyä, jota ohjaa sosiaalityön asiakassuunnitelma. Kaikessa toiminnassa korostuu erityisesti perhekeskeisyys ja asiakaslähtöisyys, ja se on suurin ja vahvin osa meidän erityisosaamistamme. Lisäksi työntekijöidemme keskuudesta löytyy mittavaa osaamista sosiaalialan eri osa-alueilta. Pystymme vastaamaan laajasti haastaviin asiakasperhetilanteisiin. Työryhmästä löytyy osaamista sekä pikkulapsityöhön että nuorisoikäisten kanssa toimimiseen.

Käytössä olevat menetelmät:

  • Toiminnalliset menetelmät
  • Vanhemmuuden roolikartta
  • Pelit, kortit
  • Mallintaminen
  • TLP ja Lapset puheeksi
  • Verkostotyöskentely
  • Verkostokartta
  • Vanhemman omahavainnointi arjessa-vihko
  • Perhearviointi

Ryhmätoiminta

Yksikössämme on mahdollisuus järjestää ryhmätoimintaa eri ikäryhmissä asiakaskunnan tarpeiden mukaan räätälöitynä.

Hyödynnämme ryhmätoimintaa monipuolisesti asiakkaiden tarpeisiin vastaten. Avopalveluissa pyörii esimerkiksi ryhmämuotoista toimintaa itsenäistymisen tukemiseksi, toiminnallisuuden kasvattamiseksi, eläinavusteisuuden hyödyntämiseksi ja vanhemmuuden tukemiseksi. Järjestämme myös yksittäisiä teemailtoja eri aihekokonaisuuksien ympärille.

Ryhmätoiminnassa korostuu ennen kaikkea jatkuva arviointi asiakkaan kokonaiskuntoutuksen edistymisestä ja siitä, hyötyykö asiakas ryhmämuotoisesta toiminnasta.

Nuotti-valmennus

Nuotti-valmennus on henkilökohtaista valmennusta 16-29-vuotiaalle nuorelle, jolla ei ole opiskelu-tai
työpaikkaa ja joka kaipaa apua arjen haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitteluun. Nuotti-valmennusta
järjestetään nuoren ammatillisena kuntoutuksena ja sitä voi hakea ilman lääkärinlausuntoa tai hakemusta
Kelasta. Nuoren on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa valmennuksen ajan.