Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Avopalvelut Uusimaa

Uusimaa avo 2-76-172-755-316-1542105610
Uusimaa avo 3-0-128-751-315-1542105300
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Uudenmaan avopalveluissa tarjotaan erilaisia palvelumuotoja lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuollon asiakkaille. Avohuollon palvelumme kattavat erilaisia tukivaihtoehtoja lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille.

Avopalvelujen tarkoituksena on tukea ja edistää tuen tarpeessa olevien perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia heidän omassa toimintaympäristössään. Vastaamme asiakkaan tuentarpeisiin monilla elämän osa-alueilla. Tavoitteena voi olla sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen toimintakyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen. Työskentelymme toteutuu voimavara- ja ratkaisukeskeisellä terapeuttisella työotteella. Suunnittelemme tukipalvelut aina asiakkaan ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja toimimme perhelähtöisesti. Tuki on aina tavoitteellista ja säännöllisesti arvioitavaa. Tavoitteet, suunnitelmat tavoitteiden toteuttamiseksi sekä arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, hänen verkostonsa ja vastuutyöntekijänsä kanssa.

Henkilökunta

Avopalvelujen tiimi koostuu sosionomeista (AMK / YAMK), toimintaterapeuteista sekä psykoterapeuteista. Lisäksi joukostamme löytyy neuropsykiatrisia valmentajia, lyhytterapeutti sekä muita lisäkoulutuksen käyneitä alan ammattilaisia. Työntekijämme ovat motivoituneita kehittämään itseään ja tälläkin hetkellä tiimissä opiskellaan esim. psykoterapiaopintoja sekä YAMK-koulutusta. Työskentelykielinä ovat suomi, englanti, ruotsi, saksa sekä ranska.

Kokeneessa tiimissä on erityisosaamista monilta eri osa-alueilta, kuten trauma- ja kriisityö, vakauttava työ, väkivaltatyö, seksuaalisen kaltoinkohtelun ja seksuaalisuuden monimuotoisuuden erityiskysymysten tunteminen, sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, monikulttuurisuus, päihdetyö, rikosseuraamusala sekä neuropsykiatrinen osaaminen. Meidän on mahdollista toteuttaa neuropsykiatrista lähestymistapaa kaikissa palveluissamme.

Palvelumme