Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Kotopelto

Kotopelto on Nurmijärven Palojoen kylässä sijaitseva 13- paikkainen yli 13-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettu lastensuojelun erityisyksikkö.

SAMSUNG CSC
Muutto1 016-0-123-750-316-1505297481
Talo ja Bea
Muutto1 013-0-130-747-315-1505297531
thumbnail_Terassi grilli
Terassi ruokailu
IMG-20210418-WA0000
IMG-20210728-WA0010
IMG-20210728-WA0009
IMG-20210728-WA0008
IMG-20210728-WA0007
IMG-20210728-WA0006
IMG-20210728-WA0003
IMG-20210728-WA0002
IMG-20210728-WA0001
IMG-20210728-WA0000
IMG-20210621-WA0000
muutto2 007-0-150-727-314-1505297571
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Kotopelto on lastensuojelun  erityisyksikkö, joka tarjoaa sijaishuollon palveluja yli 13-vuotiaille lapsille. Yksikössä on kaksi kotiryhmää, toisessa kuusi ja toisessa seitsemän asiakaspaikkaa, yhteensä siis 13 lasta voi asua meillä. Sijoitettavalla lapsella voi olla erilaisia käytöshäiriöitä, jotka johtuvat esim. neuropsykiatrisista, psykiatrisista tai autismikirjon diagnooseista tai suurista haasteista lapsen arjen hallinnassa.

Yksikön toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista sijaishuoltoa, jossa korostuu ohjaajan ja lapsen välinen dialoginen vuorovaikutussuhde sekä tulevaisuuteen suuntaaminen lapsen vahvuuksien ja voimavarojen kautta.  

Toiminta-ajatus

Kotopellolla uskomme siihen, että jokaisella lapsella, nuorella ja perheellä on voimavaroja, taitoja ja vahvuuksia selviytyä elämästään. Näiden voimavarojen, taitojen ja vahvuuksien esiin saaminen ja vahvistaminen on ydintehtävämme. Oireita hoidetaan menetelmillä, mutta ihmistä hoitamaan tarvitaan toinen ihminen. Muutos lähtee aina ihmisestä itsestään, joten tärkein voimavaramme on ammattilaiset, jotka kohtaavat lapset juuri sellaisina kuin he ovat. Jokaisen lapsen omien vahvuuksien ja voimavarojen kunnioittaminen on työskentelymme lähtökohta. Työntekijämme pyrkivät jokaisessa kohtaamisessa aitoon ja välittävään vuorovaikutukseen.

Arki meillä

Kotopellossa lapset eivät elä kuin pellossa, vaan arkea ohjataan ja suunnitellaan yhdessä. Viikko-ohjelmaan kuuluu sopivassa suhteessa yhteistä tekemistä liikunnan ja muun puuhailun parissa sekä yksilöllistä aikaa omaohjaajan kanssa. Arjen rutiinit ovat samankaltaisia kun kaikissa kodeissa, pidämme huolta lapsen perusterveydestä, vuorokausirytmistä ja vaalimme hyviä tapoja kaikissa arjen tilanteissa ruokailuista kaupassa asiointiin. Joskus tärkein tavoite on lapsen turvassa pitäminen maailman houkutuksilta. Jokaisen lapsen tilanne on yksilöllinen ja siksi myös keinot auttaa ovat yksilöllisiä. Annamme raamit yhteiselle elolle ja niiden sisällä rakennamme lapsen arjen sellaiseksi, että se häntä parhaiten tukee.

Koulunkäynti

Kotopellon koululuokka toimii Nurmijärvellä  Kiljavan Majakan yksikön yhteydessä sijaitsevissa toimitiloissa. Tiloissa on Nurmijärven kunnan sivistystoimen alainen opetusryhmä, jossa erityisopetuspäätöksellä lapsi voi suorittaa peruskoulun oppimäärän vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa, jos tilanne sitä vaatii tai perinteisesti vuosiluokittain.  Tarvittaessa lapselle voidaan suunnitella hyvin yksilöllinen tapa suorittaa peruskoulun oppimäärä.

Kotopeltoon sijoitettava lapsi tarvitsee useimmiten erityistä tukea koulunkäyntiinsä ja peruskoulun loppuun suorittamiseen, koulunkäynnin suuret vaikeudet voivatkin olla yksi sijoituksen peruste. Koulun henkilökunta ja Kotopellon ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä ja näin pystytään varmistamaan se, että lapsi käy koulua, etenee opinnoissaan, tarvittava tuki järjestyy ja lapsi saa peruskoulun päättötodistuksen.

Jatko-opintoja on mahdollista suorittaa joko Nurmijärvellä tai lähikunnissa sijaitsevissa oppilaitoksissa.

Tilat ja ympäristö

Kotopelto sijaitsee Palojoella, Nurmijärven kunnassa, hyvien palvelujen äärellä. Puurakennus on valmistunut vuonna 2003 ja se on remontoitu vuonna 2017 vastaamaan paremmin tarpeitamme.  

Kotopellossa on kaksi kotiryhmää, joissa on yhteensä 13 asiakaspaikkaa. Kotiryhmissä kaikilla lapsilla on omat huoneet sekä yhteinen olohuone. Yksikössä on myös yhteiseen ajanviettoon soveltuvaa yleistä tilaa. Lähistöllä on useita taajamia, kuten Nurmijärven kirkonkylä, Klaukkala, Rajamäki ja Röykkä. Kulkuyhteydet yksikköön ovat hyvät, etäisyydet mm. Helsinki 39 km, Tampere 149 km ja Turku 186 km. Tampereen moottoritien ramppiin on matkaa yksiköstä 5 km, josta pääsee bussilla etelään ja pohjoiseen. Lähin juna-asema on Kivistössä tai Keravalla, matka-aika molempiin n. 20 minuuttia

Harrastusmahdollisuudet

Koemme tärkeäksi lapsen harrastamisen ja mahdollistamme useita vaihtoehtoja joko Nurmijärvellä tai lähikunnissa. Myös omalla porukalla järjestetään liikuntaa ja muuta toimintaa.Ympäristöstä löytyy useita hevostalleja, joissa onnistuu joko säännöllinen tai silloin tällöin harrastaminen. Uimahalli löytyy Rajamäeltä, jossa on mahdollisuus myös kuntosalilla treenaamiseen. Ympäristökylistä löytyy useita liikuntaseuroja, joissa voi harrastaa liikuntaa monipuolisesti lajeja salibandysta yleisurheiluun. Jäähalli löytyy Klaukkalasta. Ryhmäliikunta ei ole ainoa tapa harrastaa, vaan etsimme yksilöllisiä ratkaisuja toiminnalliseen arkeen.

Henkilökunta

Työntekijämme ovat vastuullisia ja kokeneita kasvatuksen ja hoidon ammattilaisia. Omaohjaajat ottavat lapsen tilanteen haltuun ja hoitavat hänen asioita yhdessä koko verkoston kanssa. Työntekijöille tarjotaan kasvatus- ja hoitotyön koulutusta lasten tarpeiden mukaisesti sekä pitkinä erikoisammattitutkintoina että lyhyempinä koulutuskokonaisuuksina täydennyskoulutuksena. Tavoitteena on, että työntekijät voivat oppia ja kasvaa ammattilaisina kohti omaa parasta potentiaaliaan ja sitä kautta pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla vastata lasten tarpeisiin.

Kotopelto on erityistason lastensuojeluyksikkö jonka henkilöstömitoitus on lastensuojelulain mukaista henkilöstömitoitusta korkeampi ollen puitesopimuksissa luvattu 1.3 työntekijää lasta kohden. Vakinaisesta henkilökunnasta vähintään 50 % on AMK- tai opistotason tutkinto.