Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Leivokoti

Leivokoti on Muhoksella toimiva 14-paikkainen erityisyksikkö, joka tarjoaa laitoshoidon palveluja 10–17-vuotiaille lapsille ja nuorille.

22_leivokoti-1500x630-0-0-0-0-1505224202
Leivokoti julkisivu-0-173-1500-631-1601996970
7_leivokoti_testing-1030x754-0-133-750-315-1505224286
9_leivokoti_testing-1500x630-0-0-0-0-1506495634
Leivokoti 1
Leivokoti 2
4_leivokoti_testing-1500x630-0-0-0-0-1505224322
16_leivokoti-1030x824-0-0-750-315-1505224514
14_leivokoti-1030x826-0-140-750-315-1506495486
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Leivokoti on lastensuojelun erityisyksikkö, joka aloitti toimintansa Muhoksen Päivärinteellä vuonna 2004. Leivokoti on alusta saakka toiminut Päivärinteen vanhalla sairaala-alueella sijaitsevassa pienkerrostalossa, jota on ajan muuttuessa ja toiminnan kehittyessä muutettu toimintaa tukevaksi ja Leivokodille sijoitettujen lasten ja nuorten tarpeita vastaavaksi.

Kokenut ja motivoitunut moniammatillinen työryhmämme hallitsee haastavista psyykkisistä häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen. Lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja kuntoutus perustuu jokaisen lapsen ja perheen yksilöllisistä tarpeista lähtevään hoito- ja kasvatussuunnitelmaan, johon koko ammatillinen työryhmämme sitoutuu. Näemme lasten hoidon ja kasvatuksen ohella erityisen tärkeänä myös vanhempien mukaan ottamisen suunnitteluun. Perhe on kaikille lapsille tärkeä asia ja lapsen kokonaisvaltainen kuntoutuminen tarvitsee tuekseen perheen mukaan ottamista.

Toiminta-ajatus

Hoidollinen työote. Hoidollisuus on koko työryhmämme kokonaisvaltainen lähestymistapa. Uskomme siihen, että jokaisella lapsella, nuorella ja perheellä on voimavaroja, taitoja ja vahvuuksia selviytyä elämässään. Näiden esiin saaminen ja vahvistaminen on ydintehtävämme. Tärkein voimavaramme on asiakastyötä tekevät työntekijämme. Lapsen ja perheen omien vahvuuksien ja voimavarojen kunnioittaminen on työskentelymme lähtökohta. Työntekijämme pyrkivät jokaisessa kohtaamisessa aitoon ja välittävään vuorovaikutukseen.

Vahva psykiatrian osaaminen. Lastensuojelun terveydenhuollon osaaminen on erityisalaamme. Leivokoti palvelee sellaisia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään, jotka tarvitsevat hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen tueksi lastenpsykiatrista ja nuorisopsykiatrista erityisosaamista. Omat, työsuhteiset erikoislääkärimme tukevat hoito- ja kasvatustyötämme. Toiminnassamme mahdollistuu hoidon-, kasvatuksen ja kuntoutumisen jatkumo vaativan laitoshoidon yksiköistä jälkihuollon palveluihin.

Turvattu arki, vaikeissakin tilanteissa. Pystymme vastaamaan vaativahoitoisten lasten tarpeisiin. Yksikössämme on turvallinen ja vahvarakenteinen hoito- ja kasvatusympäristö. Ammatillinen henkilöstö mahdollistaa johdonmukaisen ja kuntoutumista tukevan työn. Suunnitelmallista arkea rakennamme yhdessä lasten ja nuorten kanssa vahvuuksien voimalla huomioiden yksilölliset tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Haluamme tarjota lapsille ja nuorille toiminnallista sekä mielekästä vapaa-aikaa yhteisöllisesti että yksilöllisesti: toiminnallisten ryhmien ja tuokioiden, sekä omien harrastusten kautta.

Kiinteä yhteistyö koulujen kanssa. Perusopetuksen toteutuminen ja ammatillisten opintojen mahdollistaminen ovat osa perustehtäväämme. Kunnan järjestämänä Nuorten Ystävien koulu toimii yksikkömme yhteydessä ja mahdollistaa päivittäisen kasvatuskumppanuuden. Alueelliset koulutusmahdollisuudet erityisammattioppilaitokset huomioiden ovat ainutlaatuisia.

Arki meillä

Ammattitaitoista kuntoutusta ja hoitoa. Kokenut ja moniammatillinen työryhmämme hallitsee haastavista psyykkisistä häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hoidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen. Työskentely perustuu jokaisen lapsen ja perheen yksilöllisistä tarpeista lähtevään suunnitelmaan, johon koko ammatillinen työryhmämme sitoutuu. Myös lapsi ja hänen vanhempansa otetaan mukaan suunnitteluun. Moniammatillisen tiimimme tukena toimivat omat, työsuhteiset lääkärimme.
Keskeisiä työmenetelmiämme yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ovat omaohjaajatyö, työparityöskentely, työryhmätyöskentely, tiimityöskentely sekä perhe- ja verkostotyö.

Selkeä arki. Erityisesti neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivät tarvitsevat tuekseen hyvin selkeää ja säännöllistä arkea. Niinpä Leivokodilla noudatetaan suunniteltua päivä- ja viikko-ohjelmaa. Yhteisöllisen ohjelman lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan hänen tarpeensa huomioiva yksilöllisempi ohjelma, joka sisältää tarpeista riippuen päivittäisiä ohjeita ja tavoitteita. Päivä- ja viikko-ohjelman tavoitteena on opettaa lapsille arkielämän taitoja ja terveellisiä elämäntapoja. Niiden avulla opitaan myös sopeutumaan yhteiskunnan sääntöihin ja odotuksiin.

Yhteisöllisyydestä voimaa. Lapsen psykososiaalinen kuntoutus on jokapäiväiseen asuin- ja toimintaympäristöön sijoittuvaa, jossa erilaisiin elämäntilanteisiin opetellaan asianmukaisia elämänhallintataitoja sitä mukaa, kun tilanteita tulee esille. Leivokodissa yksilöllisen hoito-, kasvatus- ja kuntoutussuunnitelman lisäksi hyödynnetään yhteisön merkitystä kuntoutumisen tukena. Yhteisön viikko-ohjelma tukee näitä tavoitteita sisältäen muun muassa ryhmätoimintoja ja yksilöllistä ohjausta muun muassa siivous- ja pyykinhuoltotaitojen harjoittelun tueksi.

Suhde hoitaa. Meillä koko työryhmä on sitoutunut hyvään hoitosuhdetyöskentelyyn. Jokaiselle lapselle/nuorelle on nimetty kaksi omaohjaajaa, jotka huolehtivat lapsen kokonaistilanteen hallinnasta yhteistyössä hoito- ja kasvatustyöstä vastaavan tiimin kanssa. Lapsen/nuoren kanssa työskentelyn lisäksi panostamme myös perheen kanssa työskentelyyn. Omaohjaajia tässä työssä tukevat yksiköiden vastaavat ohjaajat.

Koulunkäynti

Peruskoulu haltuun. Leivokodille sijoitetut perusopetusikäiset lapset käyvät koulua pääsääntöisesti Leivokodin tiloissa toimivassa opetusryhmässä. Muhoksen kunta vastaa perusopetuksen järjestämisestä Leivokodille sijoitetuille lapsille. Opetuksen toteuttaa Nuorten Ystävien koulu. Koulun erityisosaaminen liittyy erityisesti autismiin, neuropsykiatrisiin oppimisvaikeuksiin, kehitysviivästymiin sekä muihin erityistä tukea vaativiin tekijöihin. Nuorten Ystävien ylläpitämien koulujen vahvuutena on koulunkäynnin erityinen tuki ja yksilölliset, räätälöidyt ratkaisut oppimisen tukemiseksi. Myös opetushenkilöstöllä on vahva tuki työlle erityisopetusta järjestävän koulun pitkästä kokemuksesta erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksessa. Opetusryhmässä on 1–2 opettajaa ja 1–2 avustajaa riippuen opetettavien lasten lukumäärästä.

Toisen asteen opetus. Leivokodille sijoitetut, peruskoulun käyneet lapset voivat siirtyä ammatillisiin opintoihin muun muassa ammattiopisto Luoville, joka sijaitsee Muhoksen keskustassa 12 km:n päässä Leivokodilta. Luovilla ammatillisten opintojen lisäksi on mahdollisuus hakeutua joko ammatillisiin opintoihin valmentavaan tai itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen. Ammatillisiin opintoihin on mahdollisuus hakeutua myös esimerkiksi OSAO:n Muhoksen tai Oulun yksiköihin.

Lukiokin onnistuu. Myös lukio opinnot ovat mahdollisia suorittaa Leivokodilta käsin Muhoksen lukiolla.

Tilat ja ympäristö

Luonnon rauhaa. Leivokoti sijaitsee Muhoksen Päivärinteellä, 30 kilometrin päässä Oulusta. Leivokoti on aloittanut toimintansa vuonna 2004 ja toimii Päivärinteen sairaala-alueella aivan Oulujoen välittömässä läheisyydessä. Leivokodin sisätiloissa on tehty toimintavuosien aikana useita muutostöitä, joilla on pystytty vastaamaan paremmin vaativan hoito- ja kasvatustyön vaatimuksiin.

Kaksi taloa. Leivokoti toimii kahdessa erillisessä rakennuksessa. A-talossa toimivat lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon yksiköt Höyhen ja Sulka.  Molemmissa asuinyksiköissä on seitsemän (7) vaativan laitoshoidon asiakaspaikkaa. Leivokodin toisessa kerroksessa sijaitsee yhteisiä tiloja erityisyksikön asuinyksiköiden käyttöön sekä opetustilat. Jokaisella lapsella on käytössään oma 12 m²–15 m² kokoinen huone. Nuoret saavat vaikuttaa itse omien huoneidensa sisustamiseen.

Harrastusmahdollisuudet

Harrastuksia vahvuuksien mukaisesti. Jokaiselle lapselle/ nuorelle mahdollistetaan hänen mielenkiintoaan ja taipumuksiaan vastaava harrastus. Leivokodin luonnonläheinen ympäristö ja Oulujoki mahdollistaa lukuisat ulkoiluun liittyvät harrastusmuodot. Tämän lisäksi Oulun lukuisat mahdollisuudet ovat vain puolen tunnin matkan päässä.

Yhteisöllisyyttä ryhmätoiminnan avulla. Leivokodilla järjestetään yhteisöllisiä ryhmätoimintoja, kuten musiikki- ja kuvataideryhmä sekä ratsastusryhmä ja uintiryhmä. Ryhmiä suunnitellaan ja toteutetaan lasten/ nuorten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet huomioiden. Viikoittain on lisäksi yhteinen liikuntaryhmä, jonka ajaksi on varattu Leivokodin käyttöön läheisen koulun liikuntasali.

Henkilökunta

Leivokodilla työskentelee sosiaali-, terveydenhuollon ja kasvatusalan vankkoja ammattilaisia. Näiden hoito- ja kasvatustehtävissä toimivien ammattilaisten joukossa on sekä miehiä että naisia. Hoito- ja kasvatustyössä toimiva henkilökunta työskentelee kolmivuorotyössä, jolla taataan lapsille osaavat ja turvalliset aikuiset vuorokauden ympäri.

Leivokodin henkilöstörakenne pohjautuu kelpoisuuslain mukaisiin koulutuksiin ja lastensuojelulain mukaiseen henkilöstörakenteeseen. Leivokodin erityisyksikön osastoilla henkilöstömitoitus on lastensuojelulain mukaista henkilöstömitoitusta korkeampi.  Henkilöstörakenteessa on pyritty huomioimaan sijoitettujen lasten ja heidän perheittensä tarpeet monipuolisesti.

Työntekijät toimivat yksikössä nuorten omaohjaajina ja hoitotiimien jäseninä ja luovat hoitosuhteen nuoriin ja heidän perheisiinsä. Yksiköiden vastaavat ohjaajat tukevat omaohjaajatyöparin tekemää työtä perheiden kanssa ja työskentelevät itsekin lapsen perheen ja lähipiirin kanssa.

Leivokodilla työskentelee myös lastenpsykiatri, joka voi toimia Leivokodille sijoitettujen lasten hoitavana lääkärinä. Lääkäri ovat paikalla kerran viikossa ja tukee lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hoitoa ja kasvatusta lastenpsykiatrian näkökulmasta, jolloin jatkohoito voidaan toteuttaa Leivokodilla. Lääkärimme toimii myös terveydenhuollon palvelujen vastaavana lääkärinä.

Leivokodin keittiöllä työskentelee emäntä, joka vastaa Leivokodilla tarjottavasta maistuvasta ja terveellisestä ruoasta.