Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Nuortenkoti Pysäkki

Nuortenkoti Pysäkki on 7-paikkainen erityisyksikkö Kuopiossa. Olemme erikoistuneet hoitamaan riippuvuuksilla oirehtivia nuoria.

pysakki-1-0-188-750-315-1541750180
pysakki-3-30-82-750-315-1541750343
pysakki-2-0-490-748-316-1541750458
pysakki-4-3-577-748-316-1541750417
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Nuortenkoti Pysäkki tarjoaa sijaishuollon palveluita 13-17-vuotiaille päihteitä käyttäville sekä muista riippuvuuksista kärsiville nuorille, esimerkiksi peliriippuvuudesta. Pysäkin erityisosaamista ovat päihde- ja huumetyö, päihdekartoitus, riippuvuustyöskentely sekä perhetyö. Nuortenkoti Pysäkissä on 7 asiakaspaikkaa.

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on toimia lastensuojelun sijaishuollon yksikkönä, joka vastaa päihdeongelmista sekä muista riippuvuuksista kärsivien nuorten arviointia ja hoitoa vaativiin lastensuojelu tilanteisiin ympärivuorokautisesti. Perustehtävänä on vastata nuoren  päihteidenkäytön mukana tuomiin vaikeuksiin sekä kartoittaa niin nuoren kuin koko perheen elämäntilannetta. Sijoituksen aikana koko perhe on osana sijoitusprosessia ja työskentelyä. Pysäkissä sijoitus on jaettu kolmeen jaksoon: kartoitusjakso, työskentelyjakso ja kotiutumisjakso. Jaksojen aikana nuoren kanssa työskennellään ennalta laaditun ohjelman mukaisesti, joka koostuu muun muassa nuoren ja perheen tilanteen kartoituksesta, päihdekeskusteluista, päihdeseuloista sekä kotiin suuntautuvasta työskentelystä.

Arki meillä

Pysäkin arjen perustana on säännöllinen ja turvallinen päivärytmi. Tärkeä osa säännöllistä arkirytmiä on koulunkäynti, jota tuetaan aktiivisesti.  Arkea rytmittää nuortenkodin viikko-ohjelma, omaohjaajatyöskentely, yksilö-  ja ryhmäpäihdetyöskentely sekä nuorille suunnatut yhteiset toimintaillat. Ohjaajat työskentelevät tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti asiakassuunnitelmapalaverien pohjalta laadittujen hoito- ja kasvatussuunnitelmien mukaisesti. Pysäkissä nuoret osallistuvat arkiaskareisiin;  siivouksiin, ruoanlaittoon, pyykkihuoltoon ja arjen suunnitteluun.

Koulunkäynti

Nuoret käyvät koulua omissa kouluissaan tai tarvittaessa opetus siirretään lähikouluun. Toisen asteen koulut sijaitsevat Pysäkin läheisyydesssä. Koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä koulunkäynnin tukemiseksi. Tarvittaessa nuorta autetaan läksyissä jokaisen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Mikäli nuori ei käy omaa koulua, on mahdollista väliaikaisesti järjestää opetusta Pysäkillä. Kuopiossa on tarjolla monipuoliset mahdollisuudet ammatilliseen koulutukseen.

Tilat ja ympäristö

Nuortenkoti Pysäkki sijaitsee Kuopion Särkiniemessä hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden äärellä. Nuortenkodin keskeinen sijainti mahdollistaa joustavan yhteydenpidon nuoren vanhempiin ja läheisiin. Koko perheen huomioiminen aktiivisena toimijana sijaishuollon aikana on tärkeä osa työskentelyä.

Harrastusmahdollisuudet

Pysäkki sijaitsee palvelujen äärellä. Pysäkin ympäristössä on kattavasti harrastusmahdollisuuksia, joihin nuoret voivat osallistua oman mielenkiintonsa mukaisesti. Nuortenkodista pääsee helposti liikkumaan julkisilla kulkuneuvoilla. Harrastuksiin tuetaan taloudellisesti ja niihin motivoidaan nuoria. Pysäkissä järjestetään kerran viikossa yhteinen harrastuspäivä. Nuortenkodilla on runsaasti lautapelejä, askartelutarvikkeita, lukemista, elokuvia ym. viriketoimintaa. Lisäksi loma-aikana järjestetään viriketoimintaa.

Henkilökunta

Nuortenkodissa työskentelee moniammatillinen ja kokenut henkilökunta. Henkilökunnan erityisosaamiseen kuuluvat mm. sijaishuollon vastaanotto- ja arviointityöskentely, päihde- ja mielenterveystyö sekä neuropsykiatrinen valmennus. Hoito- ja kasvatustyön laadun turvaamiseksi ja kuntouttavan työotteen vahvistamiseksi panostamme henkilöstömme kouluttamiseen. Säännöllinen yksikkökohtainen työnohjaus ja tiimien sisäiset kehittämiskeskustelut palvelevat laadun ja työhyvinvoinnin ylläpitämistä.