Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Nuortenkoti Pysäkki

Nuortenkoti Pysäkki on 7-paikkainen erityisyksikkö Kuopiossa. Olemme erikoistuneet hoitamaan riippuvuuksilla oirehtivia nuoria.

Pysäkki kuva 3.
Pysäkki kuva 2.
Pysäkki kuva 1.
pysakki-1-0-188-750-315-1541750180
pysakki-3-30-82-750-315-1541750343
pysakki-2-0-490-748-316-1541750458
pysakki-4-3-577-748-316-1541750417
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely ja toiminta-ajatus

Nuortenkoti Pysäkki tarjoaa sijaishuollon palveluita 13–17-vuotiaille päihteitä käyttäville sekä muista riippuvuuksista kärsiville nuorille. Pysäkin erityisosaamista ovat päihdetyö, kartoitusjaksotyöskentely (päihdekartoitus ja muu lastensuojelun tarpeen kartoitus), riippuvuustyöskentely sekä perhetyö ja perheiden kanssa tehtävä päihdetyö. Vastaamme nuorten arviointia ja hoitoa vaativiin lastensuojelutilanteisiin ympärivuorokautisesti. Pysäkissä sijoitus on jaettu kolmeen jaksoon: kartoitusjakso, työskentelyjakso ja kotiutumisjakso. Näiden aikana nuoren kanssa työskennellään ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.

Työmme Pysäkillä rakentuu yhteisöllisestä ammatillisuudesta (toimintamallit ja työmenetelmät), turvallisuudesta, luottamuksesta, puheeksi ottamisesta sekä myönteisestä vuorovaikutuksesta. Lisäksi työtämme ohjaa systeeminen työote, sekä ratkaisukeskeisyys ja narratiivisuus. Nuoren koko verkosto mukaan ottaen, rakennamme sijoituksen aikana yhdessä syvempää ymmärrystä nuoren ja perheen tilanteesta ja tuentarpeesta. Teemme tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa mm. nuorten lääkehoidon ja tarvittaessa huumeseulonnan osalta. Yhteistyöstä päätetään yhdessä sosiaalityöntekijän, nuoren ja perheen kanssa.

Pysäkille nuoret voivat sijoittua avohuollon tukitoimena, kiireellisen sijoituksen kautta tai huostaan otettuna. Emme pysty vastaamaan erittäin aggressiivisten/väkivaltaisten nuorten haasteisiin tai akuuttiin päihdekatkaisuun.

Arki meillä

Pysäkin arjen perustana on nuoren ja perheen kohtaaminen ja luottamuksen rakentuminen, jotka lähtevät vuorovaikutuksellisuudesta. Arki rakentuu säännöllisestä ja turvallisesta päivärytmistä, jota rytmittävät nuortenkodin viikko-ohjelma, omaohjaajatyöskentely, yksilö- ja ryhmäpäihdetyöskentely sekä nuorille suunnatut yhteiset toimintaillat. Arki on rakennettu toimintakykyä tukevaksi, jokaisen nuoren tilanne yksiöllisesti huomioiden. Nuoret osallistetaan arjen suunnitteluun. Ohjaajat työskentelevät tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti asiakassuunnitelmapalaverien pohjalta laadittujen hoito- ja kasvatussuunnitelmien mukaisesti.

Jokaisen nuoren tilanne on yksilöllinen. Yhteisten raamien sisällä rakennamme arjen sellaiseksi, että se tukee parhaiten jokaisen yksilöllisiä tavoitteita ja tilannetta. Jokaisen kohdalla myös yksilötyöskentely mietitään yksilöllisyyden näkökulmasta.

Koulunkäynti

Nuortenkoti Pysäkillä nuoret käyvät pääsääntöisesti koulua omissa kouluissaan. Tarvittaessa opetus siirretään lähikouluun. Koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä koulunkäynnin tukemiseksi. Tarvittaessa nuorta autetaan läksyissä jokaisen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Mikäli nuori ei käy omaa koulua, on mahdollista väliaikaisesti järjestää opetusta Pysäkillä. Kuopiossa on tarjolla monipuoliset mahdollisuudet ammatilliseen koulutukseen. Toisen asteen koulut sijaitsevat Pysäkin läheisyydessä.

Tilat ja ympäristö

Nuortenkoti Pysäkki sijaitsee Kuopion Särkiniemessä hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden äärellä rauhallisella omakotitalo alueella. Nuortenkodin keskeinen sijainti mahdollistaa joustavan yhteydenpidon nuoren vanhempiin ja läheisiin. Koko perheen huomioiminen aktiivisena toimijana sijaishuollon aikana on tärkeä osa työskentelyä.

Harrastusmahdollisuudet

Koemme nuorten harrastamisen tärkeänä ja mahdollistamme useita vaihtoehtoja kokeilla harrastustoimintaa ja löytää omia mielenkiinnonkohteita. Pysäkin ympäristössä on kattavasti harrastusmahdollisuuksia, joihin nuoret voivat osallistua oman mielenkiintonsa mukaisesti. Nuortenkodista pääsee helposti liikkumaan julkisilla kulkuneuvoilla. Harrastuksia tuetaan taloudellisesti ja niihin motivoidaan nuoria. Pysäkissä järjestetään viikoittain nuorten yhteistä harrastetoimintaa. Tämän lisäksi nuortenkodilla on runsaasti lautapelejä, askartelutarvikkeita, lukemista, elokuvia ym. Viriketoimintaa. Jokaisen nuoren kanssa etsimme yhdessä yksilöllisiä ratkaisuja toiminnalliseen arkeen.

Henkilökunta

Nuortenkodissa työskentelee moniammatillinen ja kokenut henkilökunta. Henkilökunnan erityisosaamiseen kuuluvat mm. sijaishuollon vastaanotto- ja arviointityöskentely, päihde- ja mielenterveystyö sekä neuropsykiatrinen valmennus. Pysäkillä työskentelee omat koulutetut päihdetyöntekijät, jotka vastaavat nuoren kanssa tehtävästä päihdetyöstä viikoittain. Hoito- ja kasvatustyön laadun turvaamiseksi ja kuntouttavan työotteen vahvistamiseksi panostamme henkilöstömme kouluttamiseen. Säännöllinen yksikkökohtainen työnohjaus ja tiimien sisäiset kehittämiskeskustelut palvelevat laadun ja työhyvinvoinnin ylläpitämistä.