Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Pikku Tuulensuoja

Pikku Tuulensuoja on 14-paikkainen erityisyksikkö Maskussa, noin puolen tunnin matkan päässä Turun kaupungista. Pikku Tuulensuojaan voidaan sijoittaa moniongelmaisia lapsia ympärivuorokautiseen hoitoon. Pikku Tuulensuojassa toimii tällä hetkellä kaksi ryhmäkotia, Lehmus ja Pihlaja.

pihlaja-sisa-0-85-750-316-1505391579
PTS piha 2-0-0-750-316-1505391609
DSCN0391-0-192-750-315-1505391667
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Pikku Tuulensuojaan voidaan sijoittaa moniongelmaisia lapsia ympärivuorokautiseen hoitoon. Lasten tyypillisiä ongelmia ovat rajaton kasvua ja kehitystä vaarantava käyttäytyminen, ongelmat sosiaalisessa kanssakäymisessä, mielenterveys- ja päihdeongelmat, käytöshäiriöt ja yhä yleisempänä koulunkäyntiin liittyvät ongelmat. Yksikkö tarjoaa lapsille turvallisen ympäristön, kuntoutumista tukevan kasvatuksen ja hoidon, välittömän palautteen ja aikuisten vahvan malliesimerkin ja läsnäolon. Pikku Tuulensuoja tekee tiivistä yhteistyötä alueen nuorisopsykiatrian poliklinikoiden sekä nuorisopsykiatrisen osaston ja niiden henkilökunnan kanssa.

Toiminta-ajatus

Toiminta perustuu selkeään, vahvasti strukturoituun arkeen ja ennakoitavuuteen. Jokaisen nuoren arjen suunnittelussa huomioidaan hoidon – ja kasvatuksen, koulunkäynnin ja mahdollisten harrastusten yhteensovittaminen.  Yksilötyöskentelyn voimavarana on omaohjaajatyöskentely lapsen kanssa. Työskentelyssä pidetään mukana vahvasti lapsen perhe ja läheiset. Omaohjaajatyöllä vahvistetaan lapsen vuorovaikutustaitoja. Yksilöllisen työn rinnalla on vahvasti yhteisökasvattaminen monenlaisten yhteisten toimintojen ja tapahtumien kautta.

Arki meillä

Moniongelmaisen lapsen tarpeisiin vastataan hyvin strukturoidulla arjella. Arjen rakenteet ovat suurelta osin koulun, harrastusaikataulujen ja aikuisten määrittämiä. Lapset pääsevät itse vaikuttamaan päivä- ja viikko-ohjelmaan viikoittaisessa yhteisökokouksessa. Ryhmäkotien arkeen sisällytetyssä toiminnassa sekä suunnitelmallisessa leiritoiminnassa käytetään kasvatuksellisina hoitomenetelminä toimintakokemusmenetelmiä ja elämyspedagogiikkaa.

Koulunkäynti

Pikku Tuulensuojassa toimii Maskun kunnan Hemmingin koulun erityisluokka yläasteikäisille lapsille. Opetus räätälöidään vastaamaan yksilöllisesti kunkin lapsen tarpeita ja taitoja. Koulussa toimii tällä hetkellä erityisopettaja ja yksi avustaja. Koulu tarjoaa vahvan tuen lapsille, joilla on koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Yhteistyö Hemmingin koulun kanssa mahdollistaa myös integroidun opiskelun yleisopetuksen ryhmässä, lapsen, lapsen kunnon ja elämäntilanteen mukaan. Pikku Tuulensuojan sijainti mahdollistaa monipuoliset jatkokoulutusmahdollisuudet seutukunnalla.

Tilat ja ympäristö

Hoito- ja kasvatusympäristönä yksikkö toimii hyvin tiloiltaan. Tilat ovat valoisat, kodinomaiset, toiminta huomioiden rakennettu ja riittävän kokoiset. Jokaisella lapsella on oma huone, jota lapsi voi sisustaa oman näköisekseen.

Pikku Tuulensuoja sijaitsee maalaismaisemassa Maskun kunnassa, noin 30 minuutin ajomatkan päässä Turun kaupungista. Ympäristö on rauhallinen pieni kunta, josta on hyvät liikenneyhteydet lähikuntiin sekä toimivat peruspalvelut.

Harrastusmahdollisuudet

Erilaisia harrastusmahdollisuuksia on Maskussa ja lähikunnissa tarjolla runsaasti. Jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastukseen oman mielenkiintonsa ja taitojensa mukaan. Lasta tuetaan harrastuksen löytämisessä ja sen toteuttamisessa.

Henkilökunta

Pikku Tuulensuojassa työskentelee hoito- ja kasvatustyössä moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan koulutuksen saanut henkilökunta. Työyhteisöllämme on kokemusta lastensuojelutyöstä, psykiatrisesta hoitotyöstä sekä terapiatyöstä. Henkilökunnalla on lisäkoulutusta neuropsykiatriasta, nuorisopsykiatriasta, terapiatyöskentelystä sekä vaatien ja haastavien asiakastilanteiden ennakoinnin ja fyysisen rajoittamisen koulutuksesta (Avekki).