Siilimäki

Nuorisokoti Siilimäki muutti Espoon Viherlaaksoon 1.2.2021 uusiin toimitiloihin ja samalla toiminta lakkasi kokonaisuudessaan Helsingin Puistolassa. Viherlaaksossa Siilimäki sai käyttöönsä modernit ja viihtyisät toimitilat rauhallisella asuinalueella hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Samalla Siilimäki laajeni 14 -paikkaiseksi ja yksikössä on myös kolme itsenäistymisasuntoa. Viherlaaksoon siirtyi kaikki vanhat tutut työntekijät ja lisäksi mukaan tuli iso joukko uusia mahtavia ammattilaisia. Tervetuloa käymään!

Nuorisokoti Siilimäki on 6-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö Helsingin Puistolassa, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteinä sijoitetuille 12–17-vuotiaille nuorille.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Yleisesittely

Nuorisokoti Siilimäki on kuusipaikkainen lastensuojelun erityisyksikkö Helsingin Puistolassa, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteinä sijoitetuille 12–17 vuotiaille nuorille. Siilimäki on erikoistunut vaikeasti käytöshäiriöisten nuorten kuntouttavaan hoitoon sekä neuropsykiatristen ja neuropsykologisten haasteiden kohtaamiseen.

Toiminta-ajatus

Tärkeimpiä toimintaperiaatteitamme ovat nuorten tasavertainen ja kunnioittava kohtaaminen, arkielämän tarpeista huolehtiminen, nuoren mielipiteiden ja toiveiden kuunteleminen sekä toimiva yhteistyö nuoren perheen sekä lähiverkoston kanssa. Siilimäen hoito sisältää yhteisöllisyyttä ja toiminnallisuutta nuoren yksilölliset tarpeet huomioiden. Käytössä on lapsilähtöinen työskentelytapa ja työorientaatio, joilla voidaan parhaiten vastata nuoren sekä perheen tilanteeseen. Siilimäen nuorisokodissa jokaisella nuorella on kaksi omaohjaajaa, jotka laativat yhdessä nuoren kanssa henkilökohtaisen viikko- ja päiväohjelman auttamaan nuorta arjenhallinnassa ja luomalla nuorelle sitä kautta turvallisuuden tunteen arjessa selviytymiselle.

Arki meillä

Siilimäessä on selkeät aikuisjohtoiset rajat sekä strukturoitu ja turvallinen arki, jotka ovat ensisijaisen tärkeitä haastavien nuorten tuloksellisessa hoidossa. Siilimäki on toiminnallinen yksikkö, jossa nuorella on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti sekä pitää yllä omia sosiaalisia suhteitaan tapaamalla kavereitaan vapaa-ajalla. Toiminnallisuuden kautta pyritään vahvistamaan muun muassa nuoren itsetuntoa ja rakentamaan toimivaa vuorovaikutussuhdetta nuoren ja aikuisen välillä. Siilimäessä on tuettu koulunkäynti, harrastukset, nuoren ja omaohjaajan kahdenkeskinen aika sekä tiivis yhteistyö perheen kanssa, jotka muodostavat intensiivisen ja toiminnallisen kokonaisuuden nuoren arjessa.

Koulunkäynti

Siilimäessä koulunkäynti on osa päivittäistä toimintaa. Siilimäessä huolehditaan siitä, että nuori saa tarvittavan tuen ja oikean opiskeluympäristön saavuttaakseen päättötodistuksen tai jatko-opiskelupaikan nuoren erityistarpeet huomioiden. Siilimäessä tuetaan ja motivoidaan nuoria opiskelussa jaksamiseen ja mahdollisista vaikeuksista selviytymisessä. Nuorisokodin päiväohjelma on suunniteltu niin, että nuorille varataan aikaa läksyjen tekemiseen sekä aikuisen apuun tehtävien tekemisessä ja kokeisiin valmistautumisessa. Siilimäen ja koulun yhteistyöllä voidaan kehittää hyvinkin yksilöllisiä keinoja saada nuoren opiskelu etenemään.

Tilat ja ympäristö

Siilimäki on kodikas ja viihtyisä omakotitalo, joka sijaitsee rauhallisella pientaloalueella Helsingin Puistolassa. Luonto sekä monipuoliset palvelut ovat lähellä, jotka lisäävät viihtyvyyttä sekä aktiviteetti- ja harrastusmahdollisuuksia nuoren arjessa. Siilimäellä on käytössään myös oma judosali, jossa nuoret voivat käydä harjoittelemassa viikoittain niin halutessaan.

Harrastusmahdollisuudet

Nuorisokoti Siilimäessä on erityisesti panostettu nuorten harrastusmahdollisuuksiin. Siilimäen läheisyydessä on mahdollista käydä esimerkiksi  untosalilla, brasilian jiu jitsussa ja muissa aktiviteeteissä sen hyvän sijainnin vuoksi. Tapanilan erän urheilu- ja monitoimikeskus on myös Siilimäen vieressä, jossa varsinkin kiipeily on ollut suosittua nuorten keskuudessa. Siilimäen päiväaktiviteetteihin kuuluu muun muassa myös retkeily, kalastus sekä laskettelu. Koulujen loma-aikoina Siilimäessä tehdään myös useamman päivän retkiä esimerkiksi luonto- ja laskettelukohteisiin.

Henkilökunta

Turvallisen ja aikuisjohtoisen arjen Siilimäessä muodostaa koulutettu ja moniammatillinen henkilökunta, joka tekee työtä suurella sydämellä. Henkilökunnalla on vahva osaaminen ja kokemus käytöshäiriöisten tai neurologisilla haasteilla oireilevien nuorten kanssa toimimisesta sekä tarvittavat edellytykset pysäyttää tuhoisasti oireileva nuori lastensuojelulailla määritellyin edellytyksin. Henkilökunta saa säännöllisesti konsultaatioapua lasten- ja nuorten psykiatriaan erikoistuneelta lääkäriltä vaikeasti hoidettavien nuorten hoitoon liittyvissä kysymyksissä. https://www.youtube.com/embed/cfK59IlPHk8