Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Siilimäki

Nuorisokoti Siilimäki muutti Espoon Viherlaaksoon 1.2.2021 uusiin toimitiloihin ja samalla toiminta lakkasi kokonaisuudessaan Helsingin Puistolassa. Viherlaaksossa Siilimäki sai käyttöönsä modernit ja viihtyisät toimitilat rauhallisella asuinalueella hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Samalla Siilimäki laajeni 14 -paikkaiseksi ja yksikössä on myös kolme itsenäistymisasuntoa. Tervetuloa käymään!

Nuorisokoti Siilimäki on kaksi osastoinen, yhteensä 14-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö Espoon Viherlaaksossa, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteinä sijoitetuille 12–17 vuotiaille nuorille.

sivuille 6
sivuille 3
sivuille 4
sivuille 2
sivuille 1
sivuille 5
itsenistymisasunto1
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Nuorisokoti Siilimäki on kaksi osastoinen, yhteensä 14-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö Espoon Viherlaaksossa, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteinä sijoitetuille 12–17 vuotiaille nuorille. Siilimäki on erikoistunut neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten hoitoon sekä neuropsykiatristen ja neuropsykologisten haasteiden kohtaamiseen.  Siilimäessä on myös kolme itsenäistymisasuntoa, joissa itsenäistyvä nuori saa Siilimäen ohjaajien tuella harjoitella oman, itsenäisen elämän aloittamista ennen täysi-ikäisyyttä.

Toiminta-ajatus

Tärkeimpiä toimintaperiaatteitamme ovat nuorten tasavertainen ja kunnioittava kohtaaminen, arkielämän tarpeista huolehtiminen, nuoren mielipiteiden ja toiveiden kuunteleminen sekä toimiva yhteistyö nuoren perheen sekä lähiverkoston kanssa. Siilimäen hoito sisältää yhteisöllisyyttä ja toiminnallisuutta nuoren yksilölliset tarpeet huomioiden. Käytössä on lapsilähtöinen työskentelytapa ja työorientaatio, joilla voidaan parhaiten vastata nuoren sekä perheen tilanteeseen. Siilimäen nuorisokodissa jokaisella nuorella on kaksi omaohjaajaa, jotka laativat yhdessä nuoren kanssa henkilökohtaisen viikko- ja päiväohjelman auttamaan nuorta arjenhallinnassa ja luomalla nuorelle sitä kautta turvallisuuden tunteen arjessa selviytymiselle.

Arki meillä

Siilimäessä on selkeät aikuisjohtoiset rajat sekä strukturoitu ja turvallinen arki, jotka ovat ensisijaisen tärkeitä haastavien nuorten tuloksellisessa hoidossa. Siilimäki on toiminnallinen yksikkö, jossa nuorella on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti sekä pitää yllä omia sosiaalisia suhteitaan tapaamalla kavereitaan vapaa-ajalla. Toiminnallisuuden kautta pyritään vahvistamaan muun muassa nuoren itsetuntoa ja rakentamaan toimivaa vuorovaikutussuhdetta nuoren ja aikuisen välillä. Siilimäessä on tuettu koulunkäynti, harrastukset, nuoren ja omaohjaajan kahdenkeskinen aika sekä tiivis yhteistyö perheen kanssa, jotka muodostavat intensiivisen ja toiminnallisen kokonaisuuden nuoren arjessa.

Koulunkäynti

Siilimäessä koulunkäynti on osa päivittäistä toimintaa. Siilimäessä huolehditaan siitä, että nuori saa tarvittavan tuen ja oikean opiskeluympäristön saavuttaakseen päättötodistuksen tai jatko-opiskelupaikan nuoren erityistarpeet huomioiden. Siilimäessä tuetaan ja motivoidaan nuoria opiskelussa jaksamiseen ja mahdollisista vaikeuksista selviytymisessä. Nuorisokodin päiväohjelma on suunniteltu niin, että nuorille varataan aikaa läksyjen tekemiseen sekä aikuisen apuun tehtävien tekemisessä ja kokeisiin valmistautumisessa. Siilimäen ja koulun yhteistyöllä voidaan kehittää hyvinkin yksilöllisiä keinoja saada nuoren opiskelu etenemään.

Tilat ja ympäristö

Siilimäki on kodikas ja viihtyisä talo, joka sijaitsee kauniilla Viherlaakson alueella, Espoossa. Luonto sekä monipuoliset palvelut ovat lähellä, jotka lisäävät viihtyvyyttä sekä aktiviteetti- ja harrastusmahdollisuuksia nuoren arjessa. Siilimäellä on käytössään myös oma kuntosali, jossa nuoret voivat käydä harjoittelemassa niin halutessaan.

Harrastusmahdollisuudet

Sijoituksen aikana lapsia tuetaan ja kannustetaan harrastuksen ylläpitoon tai uuden harrastuksen löytämiseen. Lasta itseään kuunnellaan harrastusten suhteen. Lapsen mielenkiinnonkohteita pyritään kartoittamaan ja yhdessä etsimään sopivaa harrastusta. Ohjaaja voi lähteä lapsen mukaan tukemaan uuden harrastuksen aloittamista ja kuljetukset järjestetään Siilimäen ohjaajien toimesta. Uusi tai jo olemassa oleva harrastus voi tukea lapsen arkea ja tuoda voimavaroja. Harrastuksella tuetaan myös lapsen kasvua ja kehitystä. Koulujen loma-aikoina Siilimäessä tehdään myös useamman päivän retkiä esimerkiksi luonto- ja laskettelukohteisiin.

Itsenäistymisasunto

Nuorisokoti Siilimäessä on kolme itsenäistymisasuntoa samassa rakennuksessa laitosyksikön kanssa. Itsenäistymisasunnot ovat viihtyisiä yksiöitä omalla sisäänkäynnillä. Itsenäistymisasunnoissa on valmiina televisio, perushuonekalut, keittokomero, jossa astianpesukone sekä wc/suihkutila, jossa pesukone. Nuori pääsee vaikuttamaan itsenäistymisasunnon sisustukseen ja huonekaluvalintoihin.  

Nuorella on mahdollisuus harjoitella itsenäistä asumista nuorisokodin itsenäistymisasunnossa. Asunnot on tarkoitettu nuorille, jotka vielä selkeästi tarvitsevat aikuisen tukea, mutta selviävät arjen pienistä askareista itsenäisesti. Nuori voi aloittaa itsenäisen asumisen harjoittelun jo ennen kuin hän täyttää 18-vuotta. Nuorelle annettava tuki mietitään aina yksilöllisten tarpeiden mukaan ja suunnitelma sekä tavoitteet luodaan yhdessä nuoren ja hänen tukiverkostonsa sekä sosiaalityöntekijänsä kanssa.

Henkilökunta

Turvallisen ja aikuisjohtoisen arjen Siilimäessä muodostaa koulutettu ja moniammatillinen henkilökunta, joka tekee työtä suurella sydämellä. Henkilökunnalla on vahva osaaminen ja kokemus käytöshäiriöisten tai neurologisilla haasteilla oireilevien nuorten kanssa toimimisesta sekä tarvittavat edellytykset pysäyttää tuhoisasti oireileva nuori lastensuojelulailla määritellyin edellytyksin. Henkilökunta saa säännöllisesti konsultaatioapua lasten- ja nuorten psykiatriaan erikoistuneelta lääkäriltä vaikeasti hoidettavien nuorten hoitoon liittyvissä kysymyksissä.