Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Tuulensuoja

Tuulensuoja on 14-paikkainen erityisyksikkö Salon Halikossa, jonka hoito ja kasvatus on suunnattu pääsääntöisesti 13–17-vuotiaille lapsille ja nuorille.

IMG-20220711-WA0010
IMG-20220711-WA0023
IMG-20220711-WA0012
IMG-20220711-WA0033
IMG-20220711-WA0031
IMG-20220711-WA0030
IMG-20220711-WA0018
IMG-20220711-WA0022
IMG-20220711-WA0019
IMG-20220711-WA0013
IMG-20220711-WA0014
IMG-20220711-WA0015
IMG-20220711-WA0016
IMG-20220711-WA0017
IMG-20220711-WA0020
IMG-20220711-WA0021
IMG-20220711-WA0024
IMG-20220711-WA0025
IMG-20220711-WA0026
IMG-20220711-WA0027
IMG-20220711-WA0028
IMG-20220711-WA0029
IMG-20220711-WA0032
IMG-20220711-WA0011
Salo_21-1500x630-0-0-0-0-1505375707
Salo_4_2-1500x630-0-0-0-0-1505375742
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Tuulensuoja on 14– paikkainen, kodinomainen, turvallinen ja kannustava kasvuympäristö. Tuulensuojan hoivasta, kasvatuksesta ja kuntoutuksesta hyötyvät erityisesti lapset, joilla on haasteita koulunkäynnissä, sosiaalisissa suhteissa, masennusta, viiltelyä, syömishäiriöitä, itsetuhoisia ajatuksia sekä itsetuhoista käyttäytymistä, satunnaista päihteiden käyttöä sekä karkailua. Yksikössä voidaan auttaa myös lapsia, joilla on rajatonta käytöstä kotona sekä koulussa.  

Toiminta-ajatus

Turvallinen arki. Tuulensuojassa tarjotaan lapselle mahdollisuus säännölliseen, turvalliseen, tasapainoiseen sekä virikkeelliseen kasvuympäristöön. Psyykkistä kasvua ja kehitystä turvataan kokonaisvaltaisella hoivalla. Jokainen lapsi kohdataan yksilöllisesti ja ainutlaatuisuus huomioiden. Tavoitteena on saada sijoituksen aikana lapsen ja nuoren psyykkinen vointi tasaantumaan ja elämäntilanne vakiintumaan.

Kaikki perustuu suhteeseen. Lapsen ja omaohjaajan välinen vuorovaikutuksellinen suhde on hoidon perustana ja lapsen hyvinvointi rakentuu suhteessa. Työskentelyssä pystytään tarjoamaan vuorovaikutuksellinen, kiintymyssuhteeseen perustuva lähtökohta omaohjaajasuhteisiin. Hoito- ja kasvatustyö Tuulensuojassa pohjautuu ohjaajien pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn erilaisten menetelmien avulla sekä turvallisten rajojen asettamiseen.

Erityisosaamista. Tuulensuojassa on erityisosaamista lasten- ja nuorisopsykiatrisen hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen haasteisiin vastaamisessa arjen työskentelyssä. Neuropsykiatriset erityisvaikeudet ja niiden tuomat arjen vaikeudet ovat myös osa yksikön osaamista. Yksikössä on osaamista haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen ja pysäyttämiseen turvallisesti.

Kokemusta. Työryhmässä on moniammatillista osaamista sekä pitkää työkokemusta. Osaamisen yhdistäminen ja moniammatillinen työote takaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti nuoren tarpeisiin vastaamisen sijoituksen aikana. Kokemus monikulttuurisesta työskentelystä lasten kanssa on osa työryhmän osaamista.

Arki meillä

Säännöllinen viikko-ohjelma. Tuulensuojassa lasten ja nuorten arki rakentuu yksilöllisesti säännöllisen viikko-ohjelman pohjalle, joka luo struktuuria ja ennakoitavuutta arkeen. Struktuuri rakentuu säännöllisestä päivärytmistä ja turvallisista rajoista sekä aikuisjohtoisuudesta. Viikko-ohjelma rakentuu koulunkäynnistä tai opiskelusta, arkipäivän askareista ja velvollisuuksista, mieluisista harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta sekä suunnitelmallisista ja tavoitteellisista omaohjaajahetkistä.

Toiminnasta vahvuuksia. Toimintamme tarkoituksena on turvata mahdollisimman hyvät edellytykset lasten kasvulle ja kehitykselle. Toiminnallisuutta arjessa korostetaan ja mahdollistetaan erilaisia retkiä ja yhteisiä tekemisiä aikuisten ja lasten kanssa. Toiminnan ja tekemisen kautta ohjaaminen on yksi toimintamme kulmakivistä. Yhteisöllisyyttä tuetaan yhteisökokouksin, yhteisten tekemisten ja ryhmätoimintojen muodossa.

Koulunkäynti

Peruskoulu. Tuulensuojan tiloissa toimii Halikon Armfeltin koulun erityisluokka 7-9-luokan oppilaille. Koulunkäynti yksikön tiloissa mahdollistaa yksilöllisen opetuksen erityisopetuksessa.

Toisen asteen opinnot. Salossa on hyvät mahdollisuudet jatko-opiskeluun peruskoulun jälkeen ammattiopistoissa tai lukioissa.  Turkuun pääsee kulkemaan julkisella liikenteellä ja Turun alueella jatko-opintoja on mahdollista suorittaa laaja-alaisesti.

Tilat ja ympäristö

Toimivat tilat. Tuulensuojan toimitilat on rakennettu yksikön toimintaa ja tarpeita ajatellen vuonna 2012. Jokaisella lapsella on oma huone, jota lapsi saa yhdessä aikuisen kanssa sisustaa mieleisekseen. Kodinomaisuuteen on haluttu panostaa raikkaalla sisustuksella yhteisissä keittiö- ja oleskelutiloissa.

Harrastusmahdollisuudet

Paljon mahdollisuuksia. Tuulensuojan lähialueella on tarjolla paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Nuorten omia vahvuuksia hyödynnetään harrastusten valinnassa ja muun vapaa-ajan vietossa. Tavoitteena on löytää jokaiselle nuorelle mielekästä tekemistä vapaa-aikaan koulun ja arjen velvollisuuksien vastapainoksi.

Yhteisöllistä voimaa. Ulkopuolista harrastamista tuetaan ja siihen kannustetaan, mutta tarjotaan mahdollisuutta myös harrasteisiin ja erilaisiin lajikokeiluihin yhdessä ohjaajien ja yksikön muiden nuorien kanssa. Viikoittaiset toimintaillat vietetään yhdessä, harjoitellaan sosiaalisia suhteita ryhmässä ja toteutetaan toiveita yhteisestä tekemisestä.

Henkilökunta

Yksikössä yhdistyy lastensuojelun ja psykiatrisen hoitotyön osaaminen. Hoito- ja kasvatustyön ohjaajina työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut työryhmä.